Intro

About

In this first stage, the catalogue focuses on the modern and contemporary architecture designed and built between 1832 –year of construction of the first industrial chimney in Barcelona that we establish as the beginning of modernity– until today.

The project is born to make the architecture more accessible both to professionals and to the citizens through a website that is going to be updated and extended. Contemporary works of greater general interest will be incorporated, always with a necessary historical perspective, while gradually adding works from our past, with the ambitious objective of understanding a greater documented period.

The collection feeds from multiple sources, mainly from the generosity of architectural and photographic studios, as well as the large amount of excellent historical and reference editorial projects, such as architectural guides, magazines, monographs and other publications. It also takes into consideration all the reference sources from the various branches and associated entities with the COAC and other collaborating entities related to the architectural and design fields, in its maximum spectrum.

Special mention should be made of the incorporation of vast documentation from the COAC Historical Archive which, thanks to its documental richness, provides a large amount of valuable –and in some cases unpublished– graphic documentation.

The rigour and criteria for selection of the works has been stablished by a Documental Commission, formed by the COAC’s Culture Spokesperson, the director of the COAC Historical Archive, the directors of the COAC Digital Archive, and professionals and other external experts from all the territorial sections that look after to offer a transversal view of the current and past architectural landscape around the territory.

The determination of this project is to become the largest digital collection about Catalan architecture; a key tool of exemplar information and documentation about architecture, which turns into a local and international referent, for the way to explain and show the architectural heritage of a territory.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directors arquitecturacatalana.cat

credits

About us

Architects' Association of Catalonia:

Àrea de Cultura

Directors:

2019-2022 Aureli Mora i Omar Ornaque

Documental Commission:

2019-2022 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

External Collaborators:

2019-2022 Lluis Andreu Sergi Ballester Maria Jesús Quintero

With the support of:

Generalitat de Catalunya Departament de Cultura

Collaborating Entities:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

Design & Development:

Nubilum Edittio
Suggestions

Suggestion box

Request the image

We kindly invite you to help us improve the dissemination of Catalan architecture through this space. Here you can propose works and provide or amend information on authors, photographers and their work, along with adding comments. The Documentary Commission will analyze all data. Please do only fill in the fields you deem necessary to add or amend the information.

The Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya is one of the most important documentation centers in Europe, which houses the professional collections of more than 180 architects whose work is fundamental to understanding the history of Catalan architecture. By filling this form, you can request digital copies of the documents for which the Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya manages the exploitation of the author's rights, as well as those in the public domain. Once the application has been made, the Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya will send you an approximate budget, which varies in terms of each use and purpose.

Image requested:

* If the memory has known authorship or rights, cite them in the field above 'Comments' .

* If the photographs has known authorship or rights, cite them in the field above 'Comments'.
You can attach up to 5 files of up to 10 MB each.

Memory

Edifici entre mitgeres de grans dimensions. Consta de planta baixa i dos pisos sota coberta de teula àrab i terrat. Té galeries i pati posterior que enllaça amb una construcció recent. La façana, de composició equilibrada, presenta una galeria de finestres d'arc apuntat al pis superior i dos pisos de finestres entre una cornisa esglaonada de maó. Centra la composició un gran finestral d'arc de mig punt. La façana posterior i la distribució interior s'articulen a partir d'un cos central i dues ales laterals. Tota l'organització està plantejada d'acord amb la funcionalitat de l'edifici. S'ha utilitzat el maó vist com a element constructiu. L'obra respon a les característiques del llenguatge modernista. L'Asil Inglada és un edifici de caràcter públic. Es troba en la zona d'eixample formada als costats de la carretera de Sant Martí de Sarroca, BV-2121, inaugurada el 1881. És una zona interessant pel que fa a l'arquitectura eclèctica i modernista. L'edifici, construït el 1916, va ser fundat com asil el 1917 per acollir les dones pobres de la vila, a instàncies de la família Inglada Via. Després de la Guerra va passar a l'obra social de la Caixa d'Estalvis del Penedès, que en feu la llar de la Vellesa i condicionà l'edifici.

Source: Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPAC)

Edifici entre mitgeres estructurat en tres ales formant una "U", adossades a les mitgeres i a la façana principal i un cos entre aquestes. Consten de planta baixa, entresolat en part a les ales laterals i dues plantes pis a cada ala. Cobertes a dues aigües amb el carener paral·lel a cada ala. El cos central està format per semisoterrani, en part, planta baixa i planta pis i terrat superior. La façana principal està composada simètricament sobre eixos verticals, amb una lleugera asimetria ala planta baixa. Un finestral d'arc de mig punt a mitja alçada centra la composició, les finestres són adintellades amb motllurats esglaonats. Per sota aquest finestral, a la planta baixa, tenim dues portes d'arc apuntat amb un ull de bou al mig, a l'esquerra, lleugerament, descentrat, hi ha el portal principal. A la darrera planta, trobem una galeria d'obertures seguides d'arc de mig punt. El coronament de la façana es fa amb un ràfec amb imbricacions. Parament de maó vist i sòcol de paredat irregular. L'any 1914 es presenta la sol·licitud d'obres per la construcció d'un asil de desvalguts pels propietaris Joaquim Inglada i Via, Pvre i Alberta Inglada i Via, segons projecte de l'arquitecte Santiago Güell i Grau. L'any 1917 s'inaugurà l'asil i l'any 1940 passa a mans de la Caixa d'Estalvis del Penedès.

Source: Mapes de Patrimoni Cultural. Diputació de Barcelona (diba)

Authors

How to get there

On the Map

Constellation