Intro

Sobre el projecte

En aquesta primera etapa, el catàleg es focalitza en l’arquitectura moderna i contemporània projectada i construïda entre el 1832 –any d’edificació de la primera xemeneia industrial de Barcelona que establim com a inici de la modernitat– fins l’actualitat.

El projecte neix amb l’objectiu de fer més accessible l’arquitectura tant als professionals com al conjunt de la ciutadania per mitjà d’un web que s’anirà actualitzant i ampliant, tot incorporant les obres contemporànies de major interès general, sempre amb una necessària perspectiva històrica suficient, alhora que afegint progressivament obres del nostre passat, amb l’ambiciós objectiu d’abastar un major període documental.

El fons es nodreix de múltiples fonts, principalment de la generositat d’estudis d’arquitectura i fotografia, alhora que de la gran quantitat d’excel·lents projectes editorials històrics i de referència, com guies d’arquitectura, revistes, monografies i d’altres publicacions. Alhora, té en consideració tots els fons de referència de les diverses branques i entitats associades al COAC i d’altres entitats col·laboradores vinculades als àmbits de l’arquitectura i el disseny, en el seu màxim espectre.

Cal mencionar especialment la incorporació de vasta documentació provinent de l’Arxiu Històric del COAC que, gràcies a la seva riquesa documental, aporta gran quantitat de valuosa –i en alguns casos inèdita– documentació gràfica.

El rigor i criteri de la selecció de les obres incorporades s’estableix per mitjà d’una Comissió Documental, formada pel Vocal de Cultura del COAC, el director de l’Arxiu Històric del COAC, els directors de l’Arxiu Digital del COAC i professionals i d’altres experts externs de totes les Demarcacions que vetllen per oferir una visió transversal del panorama arquitectònic present i passat d’arreu del territori.

La voluntat d’aquest projecte és la d’esdevenir el fons digital més extens sobre arquitectura catalana; una eina clau d’informació i documentació arquitectònica exemplar que passi a ser un referent no només local, sinó internacional, en la forma d’explicar i mostrar el patrimoni arquitectònic d’un territori.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directors de l’Arxiu Digital del COAC

credits

Qui som

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya:

Àrea de Cultura

Directors:

2019-2020 Aureli Mora i Omar Ornaque

Comissió Documental:

2019-2020 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

Col·laboradors Externs:

2019-2020 Lluis Andreu Sergi Ballester Maria Jesús Quintero

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya Departament de Cultura

Entitats Col·laboradores:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

Disseny i Programació:

Nubilum Edittio

En Imatges

 • Coberta i Tancament Pista Clot de la Mel

 • Coberta i Tancament Pista Clot de la Mel

 • Coberta i Tancament Pista Clot de la Mel

 • Coberta i Tancament Pista Clot de la Mel

 • Coberta i Tancament Pista Clot de la Mel

 • Coberta i Tancament Pista Clot de la Mel

 • Coberta i Tancament Pista Clot de la Mel

 • Coberta i Tancament Pista Clot de la Mel

 • Coberta i Tancament Pista Clot de la Mel

 • Coberta i Tancament Pista Clot de la Mel

 • Coberta i Tancament Pista Clot de la Mel

Memòria

Pista descoberta destinada a la pràctica del hoquei, on calia conservar la tanca baixa de protecció i la xarxa tèxtil de 5m d’alçada darrera les porteries. La coberta proposada havia de protegir tota la pista i espais de pas perimetrals i solapar sobre els vestidors. Simplicitat conceptual de la coberta, amb una xapa autoportant grecada, corbada amb uns tensors metàl·lics d’extrem a extrem que li confereix una gran lleugeresa. Tractament dels elements de suport com a arbres metàl·lics, atenent les característiques funcionals i riquesa formal que aporta una estructura portant així plantejada. Permet reduir la secció de cadascun d’aquests elements de suport i alhora treure la rigidesa d’una estructura vertical tradicional. Amb perfileria de tubs rodons, permet adaptar-se a les preexistències i cobrir amb el vol proposat, tant la zona de la rampa d’accés al camp de futbol, com solucionar el retranqueix al xamfrà sense afectar les alineacions i garantint una imatge unitària de la coberta. Mínim cost de manteniment de la cobertura, en ser un únic element prefabricat amb un acabat prelacat a taller i amb una posada en obra sense soldadures, tot cargolat. Fàcil evacuació de les aigües de pluja fins a uns canals perimetrals. En no tenir estructura horitzontal ha permès reduir al màxim l’alçada de l’edifici Cada arbre estructural, ve muntat i pre-pintat de taller. Amb un tub rodó a l’eix central de la pista que es subjecta, mitjançant cables d’acer, es penja tot el sistema de les cistelles: pal de suport, vents d’arriostrament, motor i cable de funcionament. Noves tanques perimetrals de protecció i seguretat en l’àmbit de la pista.

Autor: ae5 arquitectes

Autors

Sobre el mapa