Intro

About

In this first stage, the catalogue focuses on the modern and contemporary architecture designed and built between 1832 –year of construction of the first industrial chimney in Barcelona that we establish as the beginning of modernity– until today.

The project is born to make the architecture more accessible both to professionals and to the citizens through a website that is going to be updated and extended. Contemporary works of greater general interest will be incorporated, always with a necessary historical perspective, while gradually adding works from our past, with the ambitious objective of understanding a greater documented period.

The collection feeds from multiple sources, mainly from the generosity of architectural and photographic studios, as well as the large amount of excellent historical and reference editorial projects, such as architectural guides, magazines, monographs and other publications. It also takes into consideration all the reference sources from the various branches and associated entities with the COAC and other collaborating entities related to the architectural and design fields, in its maximum spectrum.

Special mention should be made of the incorporation of vast documentation from the COAC Historical Archive which, thanks to its documental richness, provides a large amount of valuable –and in some cases unpublished– graphic documentation.

The rigour and criteria for selection of the works has been stablished by a Documental Commission, formed by the COAC’s Culture Spokesperson, the director of the COAC Historical Archive, the directors of the COAC Digital Archive, and professionals and other external experts from all the territorial sections that look after to offer a transversal view of the current and past architectural landscape around the territory.

The determination of this project is to become the largest digital collection about Catalan architecture; a key tool of exemplar information and documentation about architecture, which turns into a local and international referent, for the way to explain and show the architectural heritage of a territory.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directors arquitecturacatalana.cat

credits

About us

Project by:

Created by:

Directors:

2019-2023 Aureli Mora i Omar Ornaque

Documental Commission:

2019-2023 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

External Collaborators:

2019-2023 Lluis Andreu Sergi Ballester Helena Cepeda Inès Martinel Maria Jesús Quintero

With the support of:

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

Collaborating Entities:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

 

Arxiu Mas

 

Basílica de la Sagrada Família

 

Museu del Disseny de Barcelona

 

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Design & Development:

edittio Nubilum
Suggestions

Suggestion box

Request the image

We kindly invite you to help us improve the dissemination of Catalan architecture through this space. Here you can propose works and provide or amend information on authors, photographers and their work, along with adding comments. The Documentary Commission will analyze all data. Please do only fill in the fields you deem necessary to add or amend the information.

The Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya is one of the most important documentation centers in Europe, which houses the professional collections of more than 180 architects whose work is fundamental to understanding the history of Catalan architecture. By filling this form, you can request digital copies of the documents for which the Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya manages the exploitation of the author's rights, as well as those in the public domain. Once the application has been made, the Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya will send you an approximate budget, which varies in terms of each use and purpose.

Image requested:

* If the memory has known authorship or rights, cite them in the field above 'Comments' .

Remove * If the photographs has known authorship or rights, cite them in the field above 'Comments'.
You can attach up to 5 files of up to 10 MB each.

How to get there

In Pictures

Memory

Els plànols del projecte estan signats per Antoni Maria Gallissà, no per un problema d’incompatibilitat, ja que l’any 1896 Puig i Cadafalch ja no era arquitecte municipal, sinó a causa de les pèssimes relacions de l’arquitecte amb l’Ajuntament de Mataró. La casa combina amb gran habilitat una extensa gamma de gèneres ornamentals, com ara l’escultura, el vidre, els esgrafiats i la ceràmica. La pedra no tan sols és emprada per emmarcar les obertures, sinó que serveix per incorporar les talles de l’escultor Arnau, que va esculpir-hi dues figures rellevants: la primera es troba al timpà de la porta i representa una noia que porta un fus, un emblema tèxtil que al·ludeix a la indústria del propietari; la segona figura es troba al peu d’un dels arcs i és l’habitual sant Jordi. La resta de la façana queda coberta amb esgrafiats; en destaca la tribuna, de reminiscències nòrdiques. El coronament esglaonat anuncia el perfil de la barcelonina casa Amatller.

Author: Maurici Pla

Source: Catalunya : guia d'arquitectura moderna, 1880-2007

Aquesta obra va ser en realitat una reforma de façana ja que l'edifici havia d'ésser senzill com els que l'envoltaven al carrer d'Argentona. Se li féu, doncs, una teulada inclinada, una tribuna, uns finestrals i una portalada de pedra amb detalls ornamentals treballats de reminiscències gòtiques i elements esculpits per Eusebi Arnau

Pel que fa l'interior cal esmentar la luxosa sala de visites on destaquen l'enteixinat del sostre i les vidrieres amb reixa, així com el despatx de Joaquim Coll i Regàs amb una llar de foc on hi ha esgrafiades les seves inicials

En la vessant interior de l'edifici hi havia el jardí on donaven altres dependències de la casa com ara la cuina i el menjador on també cal fer esment de la decoració dels enteixinats

El pis superior s'ordena simètricament a la primera planta al voltant del pati de llum, però el tractament de la decoració d'aquesta part de la casa és, en linies generals molt més pobra

Al capdamunt hi trobem unes enormes golfes, des de les quals hom pot accedir a la torre per unes escales, tot i que sembla que originàriament es podia pujar a l'estret mirador sense haver de passar per les golfes

A tot el llarg i ample de la casa hi ha un soterrani ja que la casa és alçadaun m etre per damunt del carrer, de manera que el soterrani queda a la mateixa alçada que el jardí, però hom pot també accedir-hi a través d'unes escales que hi ha sota de les que pugen a la casa.

DESCRIPCIÓ

La casa Coll i Regàs s'assenta en un solar de l'eixample de ponent de la ciutat de Mataró, configurat a partir del recinte emmurallat del segle XVI, definit i organitzat finalment segons el pla de l'enginyer Melcior de Palau i de l'arquitecte Emili Cabanyes durant el darrer quart del segle XIX.

Presenta, des del seu origen, una voluntat de singularitat no seguida per cap altra intervenció coetània ni posterior.

Es tracta d'un edifici modernista construït el 1897. Ocupa una parcel×la de doble cos entre mitgeres. La seva façana amida 11 m. i la seva profunditat estricta és de 25 m., als quals cal afegir una galeria posterior i el terrat sobre el soterrani amb el cos lateral de la cuina en una profunditat complementària de 7,50 m.

Consta de planta soterrani, planta baixa lleugerament aixecada respecte a la rasant del carrer per tal de poder ventilar el soterrani, planta pis i planta golfes sota els fots pendents de les cobertes. Hi ha, a més, una torratxa.

Sortosament la casa Coll i Regàs ha arribat fins als nostres dies amb la major part dels tractaments superficials i la decoració. Hom pot apreciar el sentit espacial original de la seva arquitectura que no depèn només dels volums i la composició sinó també des materials, policromies i textures dels paraments. A la casa Coll i Regàs concorren gran varietat d'oficis: l'escultura en pedra, el ferro forjat, els estucs i esgrafiats, els mosaics, la ceràmica, la fusteria, la vidrieria, la metal×listeria, el mobiliari, combinant productes industrials del mercat amb d'altres de disseny propi que personalitzen les façanes, paraments interiors i l'espai.

A la façana principal hom pot observar el treball escultòric efectuat per Eusebi Arnau, alhora que també hi és present en alguns elements interiors. La tribuna, de tradició gòtica amb columnes de tipus helicoïdal, els finestrals profusament emmarcats i l'acabament graonat de la ceràmica de tons vius remarca exteriorment una distinció que no desdiu de l'interior.

Malgrat ser una de les primeres obres de Josep Puig i Cadafalch, ja incorpora tot el ventall de constants arquitectòniques i artístiques que posteriorment va utilitzar aquest arquitecte en la seva notable trajectòria.

El 1897 s'inicien les obres a la casa de Joaquim Coll i Regàs, que havia heretat del seu oncle una fàbrica de gèneres de punt, negoci familiar. Tot just cinc anys abans d'emprendre's l'obra, la fàbrica havia experimentat una considerable puixança mercès a les exportacions cap a Cuba i Puerto Rico afavorides per l'aranzel proteccionista

El projecte va ser signat per Antoni Maria Gallissà tot i que aleshores Puig i Cadafalch, veritable autor, ja no era l'arquitecte municipal de Mataró i, per tant, no incorria en incompatibilitat.

MEMÒRIA HISTÒRICA

Ningú no dubta que es tracta d'un edifici projectat i dirigit per l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch per encàrrec de l'industrial Joaquim Coll i Regàs, malgrat que en el projecte original, presentat a l'ajuntament el 1897, no figura la seva signatura, sinó la del també arquitecte Antoni Maria Gallissà. L'edifici d'altra banda es conegut també com a Casa Fontdevila, propietari posterior, a causa de la mort prematura de Joaquim Coll. Dissenyada i construïda com a habitatge unifamiliar, actualment és propietat de la fundació Caixa Laietana, que la manté per a usos assistencials (soterrani), representatius i culturals. La restauració de 1987, propiciada per l'esmentada Caixa, ha sigut molt fidle i respectuosa amb l'original. Finalment, cal destacar les grans similituds entre aquest edifici i la casa Ametller -Passeig de Gràcia, Barcelona- realitzada dos anys més tard, el 1900.

Source: Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPAC)

Authors

How to get there

On the Map

Constellation

Cronology

 1. Joaquim Coll i Regàs House

  Josep Puig i Cadafalch

  Joaquim Coll i Regàs House

  Els plànols del projecte estan signats per Antoni Maria Gallissà, no per un problema d’incompatibilitat, ja que l’any 1896 Puig i Cadafalch ja no era arquitecte municipal, sinó a causa de les pèssimes relacions de l’arquitecte amb l’Ajuntament de Mataró. La casa combina amb gran habilitat una extensa gamma de gèneres ornamentals, com ara l’escultura, el vidre, els esgrafiats i la ceràmica. La pedra no tan sols és emprada per emmarcar les obertures, sinó que serveix per incorporar les talles de l’escultor Arnau, que va esculpir-hi dues figures rellevants: la primera es troba al timpà de la porta i representa una noia que porta un fus, un emblema tèxtil que al·ludeix a la indústria del propietari; la segona figura es troba al peu d’un dels arcs i és l’habitual sant Jordi. La resta de la façana queda coberta amb esgrafiats; en destaca la tribuna, de reminiscències nòrdiques. El coronament esglaonat anuncia el perfil de la barcelonina casa Amatller.
 2. Partial Rehabilitation of Joaquim Coll i Regàs House

  Jaume Coll i Fulcarà

  Partial Rehabilitation of Joaquim Coll i Regàs House

  La Casa Coll i Regàs és un edifici modernista situat al municipi de Mataró. Fou projectat per l'arquitecte català Josep Puig i Cadafalch l'any 1898 per encàrrec de l'empresari Joaquim Coll i Regàs, un important fabricant tèxtil de Mataró. La voluntat de l’actuació realitzada, respon a una primera fase de les feines de rehabilitació de la casa, amb un objectiu de que aquesta pugui recuperar l’esplendor de l’edificació original i a més a més, tingui totes les garanties de seguretat pels usuaris i vianants. S’han tractat les patologies existents a la façana i coberta de l’edificació, algunes d’elles generades per moviments estructural lleus, i moltes altres pel pas del temps i la dificultat de manteniment. Les restes conservades van permetre l’obtenció de la plantilla per la restitució del motiu ornamental, i mitjançant l’aplicació de les tècniques artesanals, reproduir fidelment el revestiment de la façana i, en la tribuna de la planta primera, restaurar l’esgrafiat original.
 3. Mostres d'Arquitectura (Maresme)

  Shortlisted

  Mostres d'Arquitectura (Maresme)

  Partial Rehabilitation of Joaquim Coll i Regàs House

  Jaume Coll i Fulcarà