Intro

About

In this first stage, the catalogue focuses on the modern and contemporary architecture designed and built between 1832 –year of construction of the first industrial chimney in Barcelona that we establish as the beginning of modernity– until today.

The project is born to make the architecture more accessible both to professionals and to the citizens through a website that is going to be updated and extended. Contemporary works of greater general interest will be incorporated, always with a necessary historical perspective, while gradually adding works from our past, with the ambitious objective of understanding a greater documented period.

The collection feeds from multiple sources, mainly from the generosity of architectural and photographic studios, as well as the large amount of excellent historical and reference editorial projects, such as architectural guides, magazines, monographs and other publications. It also takes into consideration all the reference sources from the various branches and associated entities with the COAC and other collaborating entities related to the architectural and design fields, in its maximum spectrum.

Special mention should be made of the incorporation of vast documentation from the COAC Historical Archive which, thanks to its documental richness, provides a large amount of valuable –and in some cases unpublished– graphic documentation.

The rigour and criteria for selection of the works has been stablished by a Documental Commission, formed by the COAC’s Culture Spokesperson, the director of the COAC Historical Archive, the directors of the COAC Digital Archive, and professionals and other external experts from all the territorial sections that look after to offer a transversal view of the current and past architectural landscape around the territory.

The determination of this project is to become the largest digital collection about Catalan architecture; a key tool of exemplar information and documentation about architecture, which turns into a local and international referent, for the way to explain and show the architectural heritage of a territory.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directors arquitecturacatalana.cat

credits

About us

Project by:

Created by:

Directors:

2019-2023 Aureli Mora i Omar Ornaque

Documental Commission:

2019-2023 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

External Collaborators:

2019-2023 Lluis Andreu Sergi Ballester Helena Cepeda Maria Jesús Quintero

With the support of:

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

Collaborating Entities:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

 

Arxiu Mas

 

Basílica de la Sagrada Família

 

Museu del Disseny de Barcelona

 

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Design & Development:

edittio Nubilum
Suggestions

Suggestion box

Request the image

We kindly invite you to help us improve the dissemination of Catalan architecture through this space. Here you can propose works and provide or amend information on authors, photographers and their work, along with adding comments. The Documentary Commission will analyze all data. Please do only fill in the fields you deem necessary to add or amend the information.

The Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya is one of the most important documentation centers in Europe, which houses the professional collections of more than 180 architects whose work is fundamental to understanding the history of Catalan architecture. By filling this form, you can request digital copies of the documents for which the Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya manages the exploitation of the author's rights, as well as those in the public domain. Once the application has been made, the Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya will send you an approximate budget, which varies in terms of each use and purpose.

Image requested:

* If the memory has known authorship or rights, cite them in the field above 'Comments' .

Remove * If the photographs has known authorship or rights, cite them in the field above 'Comments'.
You can attach up to 5 files of up to 10 MB each.

How to get there

In Pictures

 • Institut d'Ensenyament Secundari de Vilafranca del Penedès

 • Institut d'Ensenyament Secundari de Vilafranca del Penedès

 • Institut d'Ensenyament Secundari de Vilafranca del Penedès

 • Institut d'Ensenyament Secundari de Vilafranca del Penedès

 • Institut d'Ensenyament Secundari de Vilafranca del Penedès

 • Institut d'Ensenyament Secundari de Vilafranca del Penedès

 • Institut d'Ensenyament Secundari de Vilafranca del Penedès

 • Institut d'Ensenyament Secundari de Vilafranca del Penedès

 • Institut d'Ensenyament Secundari de Vilafranca del Penedès

 • Institut d'Ensenyament Secundari de Vilafranca del Penedès

 • Institut d'Ensenyament Secundari de Vilafranca del Penedès

 • Institut d'Ensenyament Secundari de Vilafranca del Penedès

 • Institut d'Ensenyament Secundari de Vilafranca del Penedès

 • Institut d'Ensenyament Secundari de Vilafranca del Penedès

Memory

El solar.
El nou lnstitut d'Ensenyament Secundari es traba al barrí de la Girada, de creació recent, vocació residencial i encara en proces de construcció. En la majar part, el conformen b/ocs ail/ats de planta rectangular o en forma de torres, amb alguns paquets d'habitatges en filera. El solar té forma rectangular i es traba entre I'Avinguda d'Europa, per on ha de tenir l'accés, i les vies del ferrocarril. El solar contigu /'ocupa un Centre d'Educació Infantil i Primaria i, en el punt de contacte amb aquest, remata un deis dos eixos que, en forma de creu, articulen el nou barrí: la Rambla de la Generalitat. La seva topografía sembla més el resu/tat de /'aportació de terres procedents d'altres indrets que la forma natural del terreny. El front a/1/arg de I'Avinguda d'Europa transcorre, en la seva majar part, entorna la cota 208 i puja progressivament a mida que s'acosta a la carretera BV-2119. En aquest punt, el terreny segueix pujant fins arribar al nivel/ 215, on es traba el pont que salva les vies del tren i que ti permet connectar amb el barrí que es traba a /'altra banda d'aquest. En el front amb el ferrocarril, les terres actuals van aproximadament des de la cota 212 fins a la 215, si bé esta previst que experimentin can vis significatius en un futur proper.

L'edifici.
Dos factors fonamentals intervenen en la definició dels trets generals del nou IES de Vilafranca del Penedès: la seva posició de remat del saló urba que constitueix la Rambla de la Generalitat i la seva proximitat a les línies ferroviaries per les quals circula el tren d'alta velocitat. A ells cal afegir altres condicionants com són la superficie molt ajustada del solar, la seva geometría rectilínia i allargada i la particular topografía que ha generat l'aportació de terres provinents d'obres externes. Tots aquests condicionants afavoreixen la construcció d'un edifici compacte, que optimitzi el sol disponible i doni resposta als condicionants urbans i ambientals de l'entorn. L'IES es configura per tant com una edificació doble: un conjunt educatiu alineat amb I'Avinguda d'Europa i un paquet d'espais que poden estar oberts a un públic més ampli com a remat de la Rambla de la Generalitat.

L'accés es produeix enfront de l'esmentada rambla, amb les pistes esportives a la seva dreta, en el límit amb el Ceip veí. Enfront es troba el paquet d'espais accessibles al públic, a l'esquerra el conjunt educatiu. Un doble pòrtic permet accedir o bé a l'espai exterior que articula totes les peces o bé directament a l'edifici educatiu. La part principal de l'espai de jocs es traba darrera de l'edifici educatiu, entre aquest i el front a les vies del tren.

El conjunt educatiu té forma de pinta, amb l'administració i les aules ocupant els seus "dits" i els espais de servei i d'ús comú rellignat-los. Aquests espais comuns i de servei se situen a la banda del carrer, les aules a la banda del pati. La planta baixa es destina a administració i algunes aules d'ús comú. La planta primera a batxillerat i altres aules compartides. La planta segona es destina a ESO.

Els nuclis d'escala se situen en la banda de servei enfrontats amb els patis que s'obren entre els blocs d'aules, aprofitant les visuals cap al pati que aquests generen.
Aquesta disposició, a més d'optimitzar /'espai disponible, permet crear un edifici caparç de controlar les condicions mediambientals i distanciat de les vies ferroviaries.

En la seva configuració com a lES 3/2 té tres plantes i un total de tres móduls destinat a administració i aules. L'ampliació a un institut de majar capacitat es realitzara simplement afegint un módul més, de manera que no només sigui facil de dura terme sinó que, a més, el conjunt no perdi les seves característiques generals. L'altra edificació del conjunt, la que allotja els espais que poden ser ocasionalment utilitzats per usuaris que no són els alumnes de l'IES, es disposa a dos nivells que coincideixen amb les dues primeres plantes de l'edifici educatiu. La planta baixa l'ocupen els vestidors i la cafeteria i la planta pis la sala gran-gimnas.

La franja entre les dues construccions és l'element que articula els espais exteriors destinats al lleure dels alumnes: el que es troba al nivell de l'accés des de I'Avinguda d'Europa, contigua les pistes esportives, i el que es traba al nivell de la primera planta de les construccions, entre les aules i el ferrocarril. Es també l'element que facilita l'evaqüació de l'edifici docent en cas d'incendi i el que afavoreix la relació social en les estones de lleure. S'articula com una série de passeres al nivell de cadascuna de les
plantes de l'edifici relacionades per unes escales que permeten l'accés al pati i per una rampa, incorporada a l'edifici de serveis complementaris, que en facilita l'accessibilitat a persones amb mobilitat reduida. Tot aquest element fa possible així l'accessibilitat sota cobert entre les diverses parts del programa i actua com a porxo del conjunt.

Author: Jordi Farrando Sicilia

Authors

How to get there

On the Map

Constellation