Intro

Sobre el proyecto

En esta primera etapa, el catálogo se focaliza en la arquitectura moderna y contemporánea proyectada y construida entre el 1832 –año de edificación de la primera chimenea industrial de Barcelona que establecemos como el inicio de la modernidad– hasta la actualidad.

El proyecto nace con el objetivo de hacer más accesible la arquitectura tanto a los profesionales como al conjunto de la ciudadanía por medio de una web que se irá actualizando y ampliando mediante la incorporación de las obras contemporáneas de mayor interés general, siempre con una necesaria perspectiva histórica suficiente, a la vez que añadiendo gradualmente obras de nuestro pasado, con el ambicioso objetivo de comprender un mayor período documental.

El fondo se nutre de múltiples fuentes, principalmente de la generosidad de estudios de arquitectura y fotografía, a la vez que de gran cantidad de excelentes proyectos editoriales históricos y de referencia, como guías de arquitectura, revistas, monografías y otras publicaciones. Asimismo, tiene en consideración todas las fuentes de referencia de las diversas ramas y entidades asociadas al COAC y de otras entidades colaboradoras vinculadas con los ámbitos de la arquitectura y el diseño, en su máximo espectro.

Cabe mencionar especialmente la incorporación de vasta documentación procedente del Archivo Histórico del COAC que, gracias a su riqueza documental, aporta gran cantidad de valiosa –y en algunos casos inédita– documentación gráfica.

El rigor y el criterio de la selección de las obras incorporadas se establece por medio de una Comisión Documental, formada por el Vocal de Cultura del COAC, el director del Archivo Histórico del COAC, los directores del Archivo Digital del COAC y profesionales y otros expertos externos de todas las Demarcaciones que velan por ofrecer una visión transversal del panorama arquitectónico presente y pasado alrededor del territorio.

La voluntad de este proyecto es la de devenir el fondo digital más extenso sobre arquitectura catalana; una herramienta clave de información y documentación arquitectónica ejemplar que se convierta en un referente no solo local, sino internacional, en la forma de explicar y mostrar el patrimonio arquitectónico de un territorio.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directores arquitecturacatalana.cat

credits

Quiénes somos

Colegio de Arquitectos de Cataluña:

Àrea de Cultura

Directores:

2019-2022 Aureli Mora i Omar Ornaque

Comisión Documental:

2019-2022 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

Colaboradores Externos:

2019-2022 Lluis Andreu Sergi Ballester Maria Jesús Quintero

Con el soporte de:

Generalitat de Catalunya Departament de Cultura

Entidades Colaboradoras:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

Diseño y Programación:

Nubilum Edittio
Sugerencias

Buzón de sugerencias

Solicita la imagen

Te invitamos a ayudarnos a mejorar la difusión de la arquitectura catalana mediante este espacio, donde podrás proponernos obras, aportar o enmendar información sobre obras, autores y fotógrafos, además de hacernos todos aquellos comentarios que consideres. Los datos serán analizados por la Comisión Documental. Rellena sólo aquellos campos que consideres oportunos para añadir o subsanar información.

El Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya es uno de los centros de documentación más importantes de Europa, que custodia los fondos profesionales de más de 180 arquitectos, cuya obra es fundamental para comprender la historia de la arquitectura catalana. Mediante este formulario, podras solicitar copias digitales de los documentos de los que el Arxiu Històric del COAC gestiona los derechos de explotación de los autores, además de aquellos que se encuentren en dominio público. Una vez realizada la solicitud, el Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya te hará llegar una estimación del presupuesto, variable en cada casuística de uso y finalidad.

Imagen solicitada:

* Si la memoria tiene autoría o derechos conocidos, puede citarlos en el campo anterior 'Comentarios' .

* Si las fotografías tienen autoría o derechos conocidos, puede citarlos en el campo anterior 'Comentarios'.
Puedes adjuntar hasta 5 archivos de 10 MB cada uno como máximo.

Obras

Sobre el Mapa

Constelación

Cronología

 1. Cases Josefa Serra Castells

  Gabriel Borrell Cardona

  Cases Josefa Serra Castells

  Aquest conjunt de cases destaca per la seva situació urbana, que recorda les tipologies existents antigament al carrer, i que continuen amb les del carrer Nadal. Les cases dels núms. 15-17 són habitatges aparellats amb un petit espai enjardinat annex, de planta baixa i planta pis. Cal remarcar la façana, per la disposició simètrica de les obertures i els balcons en cantonada; El parament és llis i hi ha motius esgrafiats en les llindes de les obertures i al fris que recorre el coronament de la façana. La casa del núm. 19 és molt similar a les anteriors pel que fa a la façana i el jardí.
 2. Escola de la Sagrada Família

  Gabriel Borrell Cardona

  Escola de la Sagrada Família

  Escola entre mitgeres, separada del carrer per un pati. La construcció es disposa al voltant d'aquest fent una “L”. Consta de planta baixa i dos pisos. Les façanes i la tanca del pati són d'obra vista ornada amb elements ceràmics. L'entrada té forma d'arc parabòlic. Al cancell hi ha un vistós sòcol de ceràmica. Cal destacar les reixes de ferro forjat de l'entrada, així com les finestres i la tanca del pati. La segona planta de l'immoble és producte d'una addició posterior.
 3. Cases Bertrand Noves

  Gabriel Borrell Cardona

 4. Antiguo Matadero de Sant Feliu de Llobregat

  Gabriel Borrell Cardona

 5. Cases d'en Molins

  Gabriel Borrell Cardona

 6. Cases d'en Molins

  Gabriel Borrell Cardona

   Cases d'en Molins

  Habitatge unifamiliar entre mitgeres, de planta rectangular i configurat per planta baixa, pis i terrat a la catalana. A la planta baixa presenta un sòcol que arriba fins a l'alçada de la base de les finestres. Hi té porta central flanquejada per una finestra a cada banda. Totes tres obertures presenten a la part superior una decoració en forma de trapezi regular sobre el qual se situen tres rajoles de ceràmica vidriada de tons verdosos i motius naturalistes procedents de la fàbrica Pujol i Bausis d'Esplugues de Llobregat. També trobem una imposició de rajola en color verd a banda i banda d'aquestes finestres, a la seva part alta. Al pis superior un altra cop es destaca l'eix central del conjunt a partir de la presència d'un petit balcó d'una porta amb barana de ferro forjat i suportat sobre mènsules que moren al parament de forma esglaonada. El frontal de la plataforma del balcó té igualment una decoració ceràmica de tons verdosos que combina peces llises amb d'altres amb motius naturalistes. A banda i banda del balcó se situen dues finestres amb un ampit que simula suportar-se sobre un arc rebaixat cec. Les obertures de la planta baixa i del primer pis coincideixen en la seva ubicació sobre un eix vertical. A la part superior de l'edifici es troben els elements que més caràcter atorguen al conjunt. En el límit entre el final del cos del pis i la barana del parapet de la terrassa superior se situa un ràfec suportat en una galeria d'arcs cecs i al centre de cadascun dels arcs se situa un espirall circular fet de ceràmica vidriada de tons verds reproduint motius similars als de les rajoles de les finestres de la planta baixa. A d'interstici entre la forma arrodonida de l'arc i la línia recta del ràfec es creen petits triangles o carcanyols decorats amb fragments de ceràmica vidriada de color blau. Per últim, el parament de la terrassa a la catalana de la part superior es decora amb una sanefa de motius geomètrics feta amb ceràmica blava. La tendència d'aquestes motius és horitzontal, tot i que a la part central, coincidint amb la línia de la porta i el balcó, els motius mantenen una línia vertical. L'estudiosa Mercè Vidal considera aquesta casa com una mostra de la transició que expressa Borrell del modernisme al noucentisme. Aquest edifici manté diferències d'estil notables amb la casa que Josefa Serra havia fet construir el mateix any just al costat. La casa va ser encarregada per Josefa Serra de Molins a l'arquitecte municipal Gabriel Borrell i Cardona l'any 1918. Per la seva decoració recorda molt la casa situada als números 12-12 del carrer Carreretes (fitxa número 3), projectada també per Gabriel Borrell. Forma part de la Ruta Modernista de Sant Feliu.
 7. Casa Cauhé Respall

  Gabriel Borrell Cardona

  Casa Cauhé Respall

  Casa de dues plantes amb finestres i balcons a la part superior i portes i finestres a la inferior. La coberta es plana i té una barana d'obra de línies curvilínies, a mode de merlets, amb decoració vegetal en el centre formant grups curvilinis ascendents; del peu d'aquest acabament surt una petita teulada de protecció que a la vegada fa un dibuix simètric amb rajoles. La casa té elements modernistes, com sanefes de ceràmica, mènsules esglaonades que aguanten el voladís dels balcons o decoració esgrafiada. Esgrafiats Al llarg de les dues façanes, apareixen representades les reproduccions dels envers i revers de les medalles dels premis obtinguts a França i a Espanya, per la bona presentació i qualitat en els fruits que exportava Bonaventura Raspall. A l'esquerra de la façana del pg. Nadal, hi ha representada una gran medalla amb la inscripció "PARIS 1907". A continuació, hi ha dos cercles i les llegendes "Concurs Culinari" , "Diploma d'Honor" i "Paris 1907": en el cercle de la dreta es pot veure la inscripció del premi i en el de l'esquerra una dona i una nena que formen el centre del paisatge constituït per una casa i uns arbres. A continuació, hi ha l'esgrafiat del premi "Concurso de Alimentación e Higiene" que està composat també de dos cercles: el de l'esquerra, presenta una dona amb un cistell de fruites que l'ajuda un nen, i el de la dreta la inscripció del premi. A la dreta de la façana, hi ha representada la medalla del Gran Premi de l'Exposició Internacional de Barcelona del 1912, remarcat amb fulles de llorer. A la façana del c. Vidal i Ribas es representa la medalla de la Exposició Internacional de Barcelona del 1912. A més a més, hi ha la inscripció "AÑO 1916", en referencia a l'any de construcció de la casa, i un monograma amb les inicials BR, corresponents als propietari de la casa Bonaventura Raspall. Aquesta casa, construïda l'any 1916, en origen es feia servir com a habitatge de la família de Bonaventura Raspall i com a magatzem de la firma que regentava, anomenada "La Pilarica"; aquí s'encaixava la fruita i verdura que després s'importava a França. Més tard es conegué pel nom de Cauhé Raspall, ja que el Dr. Antoni Cauhé Huguet,(1898-1975), metge de capçalera i forense de la ciutat, va posar-hi la seva consulta i habitatge en casar-se amb l'hereva de la casa: Joana Raspall Juanola (1913-2013) poetessa i escriptora, medalla d'or de la ciutat i Creu de Sant Jordi.
 8. Cases d'en Molins

  Gabriel Borrell Cardona