Intro

Sobre el proyecto

En esta primera etapa, el catálogo se focaliza en la arquitectura moderna y contemporánea proyectada y construida entre el 1832 –año de edificación de la primera chimenea industrial de Barcelona que establecemos como el inicio de la modernidad– hasta la actualidad.

El proyecto nace con el objetivo de hacer más accesible la arquitectura tanto a los profesionales como al conjunto de la ciudadanía por medio de una web que se irá actualizando y ampliando mediante la incorporación de las obras contemporáneas de mayor interés general, siempre con una necesaria perspectiva histórica suficiente, a la vez que añadiendo gradualmente obras de nuestro pasado, con el ambicioso objetivo de comprender un mayor período documental.

El fondo se nutre de múltiples fuentes, principalmente de la generosidad de estudios de arquitectura y fotografía, a la vez que de gran cantidad de excelentes proyectos editoriales históricos y de referencia, como guías de arquitectura, revistas, monografías y otras publicaciones. Asimismo, tiene en consideración todas las fuentes de referencia de las diversas ramas y entidades asociadas al COAC y de otras entidades colaboradoras vinculadas con los ámbitos de la arquitectura y el diseño, en su máximo espectro.

Cabe mencionar especialmente la incorporación de vasta documentación procedente del Archivo Histórico del COAC que, gracias a su riqueza documental, aporta gran cantidad de valiosa –y en algunos casos inédita– documentación gráfica.

El rigor y el criterio de la selección de las obras incorporadas se establece por medio de una Comisión Documental, formada por el Vocal de Cultura del COAC, el director del Archivo Histórico del COAC, los directores del Archivo Digital del COAC y profesionales y otros expertos externos de todas las Demarcaciones que velan por ofrecer una visión transversal del panorama arquitectónico presente y pasado alrededor del territorio.

La voluntad de este proyecto es la de devenir el fondo digital más extenso sobre arquitectura catalana; una herramienta clave de información y documentación arquitectónica ejemplar que se convierta en un referente no solo local, sino internacional, en la forma de explicar y mostrar el patrimonio arquitectónico de un territorio.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directores arquitecturacatalana.cat

credits

Quiénes somos

Proyecto de:

Impulsado por:

Directores:

2019-2024 Aureli Mora i Omar Ornaque

Comisión Documental:

2019-2024 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

Colaboradores Externos:

2019-2024 Lluis Andreu Sergi Ballester Helena Cepeda Inès Martinel Maria Jesús Quintero

Con el soporte de:

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

Entidades Colaboradoras:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

 

Arxiu Mas

 

Basílica de la Sagrada Família

 

Museu del Disseny de Barcelona

 

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Diseño y Programación:

edittio Nubilum
Sugerencias

Buzón de sugerencias

Solicita la imagen

Te invitamos a ayudarnos a mejorar la difusión de la arquitectura catalana mediante este espacio, donde podrás proponernos obras, aportar o enmendar información sobre obras, autores y fotógrafos, además de hacernos todos aquellos comentarios que consideres. Los datos serán analizados por la Comisión Documental. Rellena sólo aquellos campos que consideres oportunos para añadir o subsanar información.

El Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya es uno de los centros de documentación más importantes de Europa, que custodia los fondos profesionales de más de 180 arquitectos, cuya obra es fundamental para comprender la historia de la arquitectura catalana. Mediante este formulario, podras solicitar copias digitales de los documentos de los que el Arxiu Històric del COAC gestiona los derechos de explotación de los autores, además de aquellos que se encuentren en dominio público. Una vez realizada la solicitud, el Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya te hará llegar una estimación del presupuesto, variable en cada casuística de uso y finalidad.

Detalle:

* Si la memoria tiene autoría o derechos conocidos, puede citarlos en el campo anterior 'Comentarios' .

Eliminar * Si las fotografías tienen autoría o derechos conocidos, puede citarlos en el campo anterior 'Comentarios'.
Puedes adjuntar hasta 5 archivos de 10 MB cada uno como máximo.

Obras (13)

Sobre el Mapa

Premiadas
Catalogadas
Desaparecidas
Todas las obras

Constelación

Cronología (13)

 1. Ciutat Jardí de Ribes Roges

  Josep Domènech Mansana, Josep Font i Gumà, Bonaventura Pollés i Vivó

  El conjunt urbanístic de Ribes Roges està format per carrers paral·lels i perpendiculars a la línia de mar. Queda delimitat pel passeig de Ribes Roges, els carrers de Marcel·lina Jacas, de Legazpi i d'Àlvaro de Bazán i el torrent de Sant Joan, el carrer de Pere III el Gran i gran part de la mansana delimitada pel Passeig i els carrers de Lluís de Requesens, de Pere III el Gran i d'Isaac Peral. Cada illa conté diverses parcel·les ocupades per habitatges unifamiliars envoltats de jardí. Tot i que en conjunt no presenta una unitat estilística, encara conserva alguns dels edificis originals, principalment al sector de mar, que presenten característiques pròpies dels estils modernista i noucentista. Dels exemples més propers al modernisme es conserven la Vil·la Argentina i la Vil·la Montserrat (arquitecte Josep Domènech Mansana); el xalet del Doctor Ribot (Vil·la Esperanza) i la Vil·la Laguarda (ambdues de l'arquitecte Bonaventura Pollés Vivó), i la Vil·la Teresa (Modest Tauler Benítez, arquitecte). I dels xalets més propers al noucentisme destaquen la Vil·la Isabel (de Ramon Frexé Mallofré, de 1910-1912); el xalet Vivancos (obra de Josep M. Miró Guibernau, de 1923); el xalet de Dolors Rutllan (de Manuel Joaquim Raspall Mayol, 1925) i la Vil·la Adelina i els xalets de Joan Robert i de Lluís Pàmies (obres d'Antoni Pons Domínguez, 1923, 1925 i 1926). L'origen de la urbanització de Ribes Roges fou iniciativa de la Sra. Anna Raventós de Saurí, presidenta de l'Empar de Santa Llúcia, institució benèfica que havia de ser la beneficiària dels guanys produïts per la urbanització. També de la vilanovina Marcel·lina Jacas, que posseïa un patrimoni considerable heretat del seu pare i d'un oncle, tots dos indianos, i que va cedir els terrenys rústics de la seva propietat per a la construcció dels xalets per aconseguir fons per al sosteniment de l'entitat. La primera pedra dels 10 primers xalets va ser col·locada l'any 1910. Aquest mateix any, la Junta encarregà les construccions a diversos arquitectes i deixà en mans de l'arquitecte municipal B. Pollés la realització del projecte del Passeig Marítim i el pla general de distribució dels solars. El conjunt es troba desvinculat de la trama urbana de la ciutat. El torrent de Sant Joan i la via del ferrocarril van dificultar des del començament el seu creixement i expansió i quedava fora de l'àmbit que comprenia el "Plano General" de Gumà i Ferran i, per tant, de les directrius d'eixample que fixava el pla. L'any 1917, l'arquitecte municipal Josep M. Miró i Guibernau projectà l'ordenació total del sector d'acord amb la tipologia de ciutat jardí. S'autoritzà la realització del Passeig i es va fer el traçat complet de la trama viària i l'estudi dels enllaços amb la ciutat. L'estudi del traçat dels enllaços, tot i que fou molt correcte, no va ser mai executat per la dificultat que suposava la ubicació de la fàbrica Pirelli. El 1967 un nou Pla d'Ordenació permeté un increment de la densitat constructiva dels edificis, fet que provocà l'abandonament de la idea de ciutat-jardí i l'enderroc dels habitatges originals; aquest fet portà a conseqüència l'enderroc de molts xalets unifamiliars, per ser substituïts per blocs d'apartaments. Com a reacció a aquesta tendència, l'any 1981 fou aprovat un nou Pla General d'Ordenació que intenta protegir aquests habitatges mitjançant la qualificació de Ribes Roges com a "zona de conservació de ciutat jardí".
 2. Vil·la Argentina

  Josep Domènech Mansana

  Vil·la Argentina

  Es tracta d'un edifici unifamiliar aïllat amb jardí al voltant destinat originàriament a ús bifamiliar. L'immoble es troba aixecat respecte de la rasant del carrer i està compost de planta baixa i una planta pis. La forma de la planta és sensiblement rectangular amb mirador i escala adossada als que posteriorment s'ha aixecat una planta i s'ha cobert. Consta d'una ampliació lateral per a la instal·lació d'una cuina. La coberta és de teula àrab a diferents vessants. Les parets de càrrega són de paredat comú i totxo. Els forjats són de bigues de ferro i revoltó de rajola. La major part de les obertures són amb llinda. Algunes tenen la llinda esglaonada. L'obertura de la planta baixa que dóna accés a la terrassa és d'arc apuntat. Utilització del totxo vist en diferents parts com les mènsules esglaonades de maó del balcó, la xemeneia, etc. Trobem elements decoratius aplacats de ceràmica vidriada.
 3. Vil·la Montserrat

  Josep Domènech Mansana

  Vil·la Montserrat

  Es tracta d'un edifici unifamiliar aïllat amb jardí al voltant. L'immoble és de la planta és sensiblement rectangular i es compon de planta baixa i una planta pis sota cobertes inclinades de teula plana de les que sobresurt una torratxa -mirador de planta quadrada i coberta de pavelló. El cos davanter és de planta baixa amb terrassa i pèrgola superior. El soterrani va ser construït posteriorment i es fa servir com a garatge. Les parets són de paredat comú i totxo. Els forjats són de bigues de ferro i revoltó de rajola i de bigues de formigó i revoltó ceràmic. Hi ha obertures amb llinda i altres d'arc apuntat. Presència d'ornamentació amb aplacats de ceràmica vidriada i trencadís. Trobem totxo vist en arcs, pilars, capcers, mènsules, ampits i llindes. A la torratxa hi ha un important ràfec sustentat per mènsules. La coberta és de teula plana en part vidriada que forma un dibuix.
 4. Torre de Can Bonet

  Josep Domènech Mansana

  Torre de Can Bonet

  La torre de Can Bonet se encuentra dentro del movimiento artístico del Modernismo, reflejado en sus estructuras, aperturas y en la decoración. Su principal línea de resalte es un edificio construido a partir de un zócalo sillar, que en este caso es de piedras bien encajadas. A partir de esta obra, que envuelve todo el perímetro de la casa, comienzan los muros totalmente pintados de blanco y donde se han dispuesto los elementos de apertura y los elementos decorativos. La estructura de la casa conforma una confluencia de cuerpos sobresalidos a partir de una planta cuadrada. Todas las habitaciones o salas tienen salida al exterior mediante ventanas o balcones, lo que supone un máximo aprovechamiento de la luz natural (uno de los principios y preocupaciones de la época). Estos cuerpos presentan, todos ellos, planta baja, piso y buhardilla. La tipología de las aperturas, siempre a partir de ventanas rectangulares más o menos alargadas, es uno de los ejemplos más exitosos del edificio, por la forma de la parte superior y la utilización del ladrillo visto. En la planta baja se encuentra la aunación de arcos redondos y de variantes trilobadas y apuntadas, con el encuadre superior de ladrillo en algunos de los casos simulando el arco típico de descarga. Hay dos entradas, una es la entrada principal de la casa y la otra es una salida al jardín. La entrada principal tiene puerta rectangular con tratamiento superior de la disposición de los ladrillos deprimiendo la apertura para terminar en una especie de arco de descarga y a nivel de lo que sería la línea de imposta hay decoración esgrafiada. En la parte superior, la puerta presenta un tejadilla de protección (porche) de tejas vidriadas, sostenida por canecillos de fábrica de ladrillo y apoyada en la pared. Por debajo y entre los canecillos hay un friso esgrafiado con la leyenda "Ave Maria". El tejadillo tiene coronamiento decorativo de dos bolas. La segunda puerta, considerada de salida al jardín, es de similares características. Tiene el porche de fábrica de ladrillo sostenido por columnas y en la parte adosada al muro. Por encima se origina y descansa un balcón de salida al piso. A lo largo del piso, se observan las alternancias de ventanas y balcones con las tipologías ya descritas, solo añadiendo el trabajo de forja cuando se trata de los balcones. Los balcones son en voladizo, las losas se encuentran sobre el sostenimiento de modillones de hierro forjado y la barandilla de barras verticales con elementos decorativos circulares en voluta. La parte superior continúa el tratamiento de la disposición del ladrillo dentro de las variantes trilobadas. Hay elementos de cerámica en la línea de imposta. En el nivel de la buhardilla, las aperturas se alternan de dos a tres y unas aperturas con diferentes tipologías de arcos, redondos y apuntados. Adosada entre los cuerpos del sudeste se levanta una torre mirador de planta cuadrada y dividida en planta baja y tres pisos, contando con la galería que hay debajo del tejado. A lo largo de sus muros se encuentran las aperturas de ventanas correspondientes a las tipologías ya descritas, así como dentro del último registro, hay elementos esquineros esgrafiados y pintura de diferente color enmarcando la zona de galería abierta abuhardillada. La cubierta de la torre es de tejas vidriadas aunando el rojo y el verde. En cuanto a las cubiertas de los demás cuerpos cabe mencionar que están a dos vertientes de tejas con la misma aunación de antes y cumbrera perpendicular a la fachada. La terminación es en voladizo recto rompiendo el ritmo de inclinación con el sostenimiento en cada extremo mediante canecillos. En la parte posterior de la casa, destaca un cuerpo circular sobresalido (como un ábside), destinado a la salita-fumador (espacio omnipresente en la distribución de habitaciones de la casa y sobre todo la casa-torre). Es de forma circular, tal y como lo demuestra su proyección en el exterior, y de estructura similar a las glorietas de jardín como elemento aislado de la casa. La base es del mismo tipo que el rodapié que rodea la casa, a partir de aquí se levantan las columnas de sostén redondas y lisas donde en su parte superior se encuentran decoradas con quebradizo cerámico blanco, azul y amarillo formando un dibujo ondulante . El entablamento es a continuación sin molduras de ningún tipo y a partir de la línea de canecillos se forma una decoración, primero de ondulaciones y espirales, y después uno más delgado (efecto naturalista que quizás representa el agua). Los canecillos de sostén se corresponden a cada una de las columnas en número y ubicación, es de suponer que el efecto es más bien decorativo que de sostén. Las tejas están aunadas en rojo y verde. En la fachada principal, al nivel del primer piso y sobre la puerta de entrada, a mano derecha, se encuentra adosada al muro una estatua sobre basamento, y bajo doselete, de ladrillo y coronación cónica con revestimiento de quebradizo cerámico. Todo el conjunto es una obra bastante exitosa del arquitecto modernista a la que debe añadirse, a título informativo, todo un anexo de juegos de agua que recorrían el camino desde arriba hasta la entrada de la finca, lo que terminaba va de dar ese espíritu naturalista, de movimiento y dinamismo que caracterizaba a tono el fenómeno del Modernismo. MASOVERÍA La masovería es un edificio de planta rectangular, más alto que ancho y que en su fachada principal muestra planta baja, piso y buhardilla. La entrada puede realizarse desde el exterior de la valla, a pie de la carretera o por la fachada lateral dentro del límite de la valla. Ambos accesos son puertas rectangulares protegidas por un tejadillo de tres tolvas y el superior casi inexistente de tejas vidriadas y bolas de coronamiento decorativas. La puerta de la fachada lateral tiene la protección con tejadillo a dos vertientes. Las aperturas de las ventanas tienen una formulación rectangular. En la planta baja y en la fachada principal hay una pareja de ventanas -al gusto "coronella"- con el arco adintelado con la parte superior deprimida (sensación de embudo al revés). En el piso, continúan las ventanas rectangulares, con alféizar de ladrillo y formulación de arco, deprimido por la disposición de los ladrillos así como ensanchado del dintel dando la sensación de una cortina. En la apertura del desván hay una ventana con variante de arco rebajado y más cercano al arco de descarga. El tejado está a dos vertientes, de escaso voladizo terminando con los extremos rectos. En diferentes puntos de la fachada hay motivos de cerámica agujereada con funcionalidad de aireación y ventilación. En la parte posterior de la casa existe un cuerpo más bajo con funciones de garaje así como otro cuerpo auxiliar a continuación. Se encuentra dentro del mismo estilo que la Torre de Can Bonet. Casa-torre de veraneo de finales de siglo XIX. Fue construida por Josep Domènech i Mansana (1916) para el señor Manuel Bonet, original de Tarragona pero que después de casado se trasladó a Barcelona, donde fundó la Casa de Patentes y Marcas. Su único hijo, Bonet del Rio, fue teniente de alcalde de San Sebastián y accidental de Barcelona, delegado de cultura y presidente del Centro Artístico. Después de la guerra quisieron volver a la casa, pero los tiempos habían cambiado y lo dejaron. Actualmente, la quería adquirir la Generalitat de Catalunya.
 5. Antiguo Matadero de Esparreguera

  Josep Domènech Mansana

  Antiguo Matadero de Esparreguera

  El Matadero de Esparreguera es una de las obras de Domènech Mansana que están concebidas al límite de la estética modernista con el Noucentisme. Algunos detalles constructivos y el uso del ladrillo visto perfilando aperturas evocan todavía las fuentes modernistas, pero la falta de decoración añadida y la planta y la sección basilicales del edificio son ya de troquel noucentista. Así pues, el inmueble, que ocupa una superficie de 300 m2, consta de tres naves separadas por columnas, siendo la central más alta que las laterales, que son simétricas. La cubierta de la nave central es un tejado a dos vertientes, mientras que las laterales se cubren con tejados a una vertiente. En la nave mayor, la fachada principal se ordena respecto a un eje central, donde se ubican la puerta de acceso, en arco apuntado perfilado de ladrillo y botones de cerámica vidriada verde en las impostas, y al cabecero, un gran ventanal, también apuntado, dividido en tres partes por dos maineles. En cada frontal de las naves laterales hay una gran ventana con un arco ondulado, forma que se repite en los ventanales de las fachadas laterales. El edificio recibe también luz natural de la línea de ventanas que se abren en la parte superior de los lados de la nave central, los cuales repiten la forma ondulada de los dinteles y son tripartitas con sendos maineles. Las cornisas están decoradas con dentillos situados bajo el alero, y en los extremos de este hay unos adornos escalonados a modo de ménsulas. El matadero dejó de funcionar como tal en 1985. Entonces fue usado como centro cultural, y acogió exposiciones y los castellers, los gigantes y los diablos de Esparreguera. Es la Federación de Entidades de Cultura Popular y Tradicional Catalana de Esparreguera, usuaria de este equipamiento, la que aglutina a los diferentes grupos. Josep Domènech Mansana era hijo del arquitecto Josep Domènech i Estapà. En 1917 fue nombrado arquitecto del Ministerio de Instrucción Pública, desde donde realizó escuelas en Badalona, Argentona, Igualada, Esparreguera, etc. Fue también arquitecto municipal de Esparreguera y Sant Celoni, donde proyectó la Casa de la Villa, el Ateneo y el Matadero, así como profesor de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Barcelona.
 6. Escoles Nacionals

  Josep Domènech Mansana

  Escoles Nacionals

  Edifici de planta baixa i pis . teulada a dues vessants . en la façana s'observa una composició que reflecteix la simetria de l'edifici. A la planta baixa hi ha dues entrades que donen pas a dues aules i escales d'accés. els portals d'entrada i quasi tota l'alçada de la 1ª planta estat realitzats amb maó vist i la resta de la façana és estucada. Destaquen: el treball de maó en les obertures de les dues plantes i les decoracions de ceràmica. La façana s'acaba amb un frontó on s'hi inscriu l'escut del poble dels Hostalets fet amb pedra artificial . a les façana laterals s'hi obren finestres i se segueix el mateix sistema de composició. Hi ha un cos adossat a la façana posterior que és de construcció més recent. El terrens eren propietat de Pere Pujol. L'edifici ha estat reformat. A la planta primera on inicialment hi havia les vivendes dels mestres ara hi ha aules. S'ha conservat la distribució del es escales interiors i tot l'exterior de l'edifici. El carrer J. Mestre Ladós va ser urbanitzat a primers del s.XX. Aquest edifiqui forma part d'un conjunt format pels de les cases nº 1,3,5,7.
 7. Ayuntamiento de Sant Celoni

  Josep Domènech Mansana

  Ayuntamiento de Sant Celoni

  Edificio civil compuesto de una planta baja y dos pisos. El cuerpo central está cubierto en cuatro vertientes y los cuerpos laterales, con una sola planta, tiene una cubierta plana coronada con una balaustrada. Del cuerpo central destaca la torre del reloj, de planta cuadrada y de cubierta plana enmarcada por un potente alero. De esta torre sobresale en lo alto una pirámide de hierro con campanas. Los elementos formales y decorativos tienden a la estética modernista. Este edificio se encuentra en la Plaza Mayor o Plaza de la Vila. La Plaza Mayor es el espacio urbano más importante del casco antiguo de la villa, en la que se encuentran otros edificios representativos de la arquitectura de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.

Bibliografía

Bústia suggeriments

Et convidem a ajudar-nos a millorar la difusió de l'arquitectura catalana mitjançant aquest espai, on podràs proposar-nos obres, aportar o esmenar informació sobre obres, autors i fotògrafs, a més de fer-nos tots aquells comentaris que consideris.