Intro

Sobre el projecte

En aquesta primera etapa, el catàleg es focalitza en l’arquitectura moderna i contemporània projectada i construïda entre el 1832 –any d’edificació de la primera xemeneia industrial de Barcelona que establim com a inici de la modernitat– fins l’actualitat.

El projecte neix amb l’objectiu de fer més accessible l’arquitectura tant als professionals com al conjunt de la ciutadania per mitjà d’un web que s’anirà actualitzant i ampliant, tot incorporant les obres contemporànies de major interès general, sempre amb una necessària perspectiva històrica suficient, alhora que afegint progressivament obres del nostre passat, amb l’ambiciós objectiu d’abastar un major període documental.

El fons es nodreix de múltiples fonts, principalment de la generositat d’estudis d’arquitectura i fotografia, alhora que de la gran quantitat d’excel·lents projectes editorials històrics i de referència, com guies d’arquitectura, revistes, monografies i d’altres publicacions. Alhora, té en consideració tots els fons de referència de les diverses branques i entitats associades al COAC i d’altres entitats col·laboradores vinculades als àmbits de l’arquitectura i el disseny, en el seu màxim espectre.

Cal mencionar especialment la incorporació de vasta documentació provinent de l’Arxiu Històric del COAC que, gràcies a la seva riquesa documental, aporta gran quantitat de valuosa –i en alguns casos inèdita– documentació gràfica.

El rigor i criteri de la selecció de les obres incorporades s’estableix per mitjà d’una Comissió Documental, formada pel Vocal de Cultura del COAC, el director de l’Arxiu Històric del COAC, els directors de l’Arxiu Digital del COAC i professionals i d’altres experts externs de totes les Demarcacions que vetllen per oferir una visió transversal del panorama arquitectònic present i passat d’arreu del territori.

La voluntat d’aquest projecte és la d’esdevenir el fons digital més extens sobre arquitectura catalana; una eina clau d’informació i documentació arquitectònica exemplar que passi a ser un referent no només local, sinó internacional, en la forma d’explicar i mostrar el patrimoni arquitectònic d’un territori.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directors de l’Arxiu Digital del COAC

credits

Qui som

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya:

Àrea de Cultura

Directors:

2019-2020 Aureli Mora i Omar Ornaque

Comissió Documental:

2019-2020 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

Col·laboradors Externs:

2019-2020 Lluis Andreu Sergi Ballester Maria Jesús Quintero

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya Departament de Cultura

Entitats Col·laboradores:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

Disseny i Programació:

Nubilum Edittio

Obres

Sobre el mapa

Constel·lació

Cronologia

 1. Pla d'Ordenació del Campus Universitari de Montilivi de la UdG

  Joan Briz i Caro, Joan Lluís Fumadó i Alsina, Joan Antoni López Sánchez, Lluís Moya i Ferrer, Arcadi Pla i Masmiquel

 2. Escola d'Hostaleria

  Joan Briz i Caro, Joan Lluís Fumadó i Alsina, Joan Antoni López Sánchez, Lluís Moya i Ferrer, Arcadi Pla i Masmiquel, Stefan Zwiers

  Escola d'Hostaleria

  Allotjament per a uns estudis nascuts el 1965, pioners a Catalunya i entre els primers d’Espanya. La dualitat escolar entre ensenyament teòric i aprenentatge pràctic fa de guia del projecte. Un cos homogeni en U organitza l’accés i les funcions, sistematitza l’activitat acadèmica seriable i es prolonga en un altre món, el de les cuines, amb un ordre lineal que s’expandeix cap al jardí amb els menjadors. Una actitud en planta, doncs, si bé menys literal en la seva aprehensió volumètrica. La incursió de Pla en sintaxis aaltianes, contraposades al seu logos ordenador, no evita l’aflorament d’un llenguatge propi i inalterat, amb poques concessions a un organicisme més gran. Destaca la riquesa espacial de les zones de transició i comunicació, com també la llum natural, complexa i controlada, i el domini compositiu dels diversos materials.
 3. Escola Politècnica 2 de la UdG

  Joan Briz i Caro, Joan Lluís Fumadó i Alsina, Joan Antoni López Sánchez, Lluís Moya i Ferrer, Arcadi Pla i Masmiquel

  Escola Politècnica 2 de la UdG

  La metodologia de Pla es vol imposar aquí a una topografia ascendent i en tàlveg, pretenent un ordre capaç d’integrar àrees d’esbarjo, de bosc i de riera i de bandejar l’aparcament a la perifèria. La malla ordenadora (90 x 90 m) delinea passos de vianants i es quartera per disposar-hi les facultats. Al rerefons, l’actitud neoclàssica, des de Charlottesville fins a Columbia, i —en la realitat— una execució gasiva. Només la Politècnica 2 ha seguit el projecte, alterat per densificacions o pel desinterès local envers la planificació. L’edifici es relaciona amb la Politècnica 1 a través d’una enorme escalinata que actua a tall de foyer a cel obert, presideix un espai lliure frontal i puja fins a un gran sòcol, base de la malla ordenadora (4,5 x 4,5 m) de la nova construcció. Un programa de tallers, laboratoris i aules ocupa els alvèols de l’estructura de formigó, amb uns cantells que atenen explícitament les llums que cal salvar i que s’exhibeixen en tots els espais significatius del complex. Una gran operació, en què la «imatge» global de l’arquitectura, la qüestió del caràcter, es defineix només com a emergència i seqüència visible d’un ordre sintàctic: un mosaic a manera d’implantació industrial.