Intro

About

In this first stage, the catalogue focuses on the modern and contemporary architecture designed and built between 1832 –year of construction of the first industrial chimney in Barcelona that we establish as the beginning of modernity– until today.

The project is born to make the architecture more accessible both to professionals and to the citizens through a website that is going to be updated and extended. Contemporary works of greater general interest will be incorporated, always with a necessary historical perspective, while gradually adding works from our past, with the ambitious objective of understanding a greater documented period.

The collection feeds from multiple sources, mainly from the generosity of architectural and photographic studios, as well as the large amount of excellent historical and reference editorial projects, such as architectural guides, magazines, monographs and other publications. It also takes into consideration all the reference sources from the various branches and associated entities with the COAC and other collaborating entities related to the architectural and design fields, in its maximum spectrum.

Special mention should be made of the incorporation of vast documentation from the COAC Historical Archive which, thanks to its documental richness, provides a large amount of valuable –and in some cases unpublished– graphic documentation.

The rigour and criteria for selection of the works has been stablished by a Documental Commission, formed by the COAC’s Culture Spokesperson, the director of the COAC Historical Archive, the directors of the COAC Digital Archive, and professionals and other external experts from all the territorial sections that look after to offer a transversal view of the current and past architectural landscape around the territory.

The determination of this project is to become the largest digital collection about Catalan architecture; a key tool of exemplar information and documentation about architecture, which turns into a local and international referent, for the way to explain and show the architectural heritage of a territory.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directors arquitecturacatalana.cat

credits

About us

Architects' Association of Catalonia:

Àrea de Cultura

Directors:

2019-2022 Aureli Mora i Omar Ornaque

Documental Commission:

2019-2022 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

External Collaborators:

2019-2022 Lluis Andreu Sergi Ballester Maria Jesús Quintero

With the support of:

Generalitat de Catalunya Departament de Cultura

Collaborating Entities:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

Design & Development:

Nubilum Edittio
Suggestions

Suggestion box

Request the image

We kindly invite you to help us improve the dissemination of Catalan architecture through this space. Here you can propose works and provide or amend information on authors, photographers and their work, along with adding comments. The Documentary Commission will analyze all data. Please do only fill in the fields you deem necessary to add or amend the information.

The Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya is one of the most important documentation centers in Europe, which houses the professional collections of more than 180 architects whose work is fundamental to understanding the history of Catalan architecture. By filling this form, you can request digital copies of the documents for which the Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya manages the exploitation of the author's rights, as well as those in the public domain. Once the application has been made, the Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya will send you an approximate budget, which varies in terms of each use and purpose.

Image requested:

* If the memory has known authorship or rights, cite them in the field above 'Comments' .

* If the photographs has known authorship or rights, cite them in the field above 'Comments'.
You can attach up to 5 files of up to 10 MB each.

Works

On the Map

Constellation

Cronology

 1. FAD Award

  Finalist. Category: Interior Design

  FAD Award

  Via Sonic Travel Agency

  Josep Lluís Mateo i Martínez, Francesc-Xavier Pouplana i Solé

 2. Via Sonic Travel Agency

  Josep Lluís Mateo i Martínez, Francesc-Xavier Pouplana i Solé

 3. La Bastida Vocational Training Centre

  Eduard Bru i Bistuer, Josep Lluís Mateo i Martínez

  La Bastida Vocational Training Centre

  L’edifici és el resultat d’una lectura crítica de la perifèria urbana, tal com es mostrava als anys vuitanta, com una sèrie de terrenys trencats i mancats de cohesió. El projecte dóna una resposta monumental mitjançant un cos allargat que imposa una geometria clara a l’indret. L’escola se situa a la vora d’un carrer que ve de la ciutat i articula el programa i la volumetria al voltant d’aquest carrer. La traça corba del carrer i la traça recta de l’aulari determinen tota la implantació. L’aulari forma un pont sobre el carrer, on se situa l’entrada a tot el recinte. La planta baixa queda edificada fins a la traça del carrer, mentre que la planta soterrani, que acull els tallers, abasta tota la superfície assenyalada pel carrer i pel front de l’edifici. L’escola queda articulada amb la via que la connecta al nucli urbà i ofereix una resposta rotunda a la topografia, i la construcció s’alleugereix a mesura que s’arriba a la coberta.
 4. Urban redevelopment of Ullastret

  Josep Lluís Mateo i Martínez

 5. FAD Award

  Finalist. Category: Architecture

  FAD Award

  La Bastida Vocational Training Centre

  Eduard Bru i Bistuer, Josep Lluís Mateo i Martínez

 6. Can Felipa Civic Centre

  Josep Lluís Mateo i Martínez

 7. UAB Central sports Services Building

  Ferran Cardeñas i Parés, Josep Lluís Mateo i Martínez

  UAB Central sports Services Building

  L’edifici és el resultat de la proposta de construir-lo com un pont que travessa un torrent, determinant en la configuració del campus, de manera que relacionés els dos vessants on es troben les pistes esportives. El programa és format per un conjunt heterogeni d’activitats lligades a l’esport i al lleure: vestidors, bar, gimnàs, oficines, sala d’actes, etc. D’altra banda, les dimensions de l’edifici són molt inferiors a les de la resta d’edificacions que formen el campus històric. Això n’explica la col·locació i la forma, que es proposen emfasitzar la lleugeresa pròpia de l’escala de treball. L’edifici es vincula a la topografia i al paisatge tot adoptant la forma d’un tub infraestructural que recorda certes imatges d’implantacions industrials superposades dignament al paisatge.
 8. Bilbao Dwellings

  Josep Lluís Mateo i Martínez

 9. FAD Award

  Finalist. Category: Buildings of new plant for private use

  FAD Award

  Bilbao Dwellings

  Josep Lluís Mateo i Martínez

 10. Joan Güell Multifunctional Complex

  Josep Lluís Mateo i Martínez

  Joan Güell Multifunctional Complex

  L’edifici se sotmet a una ordenació urbanística dels anys cinquanta, que planteja blocs lineals amb espais comercials als patis d’illa. És situat en una zona en què es barregen tipologies recents (blocs, torres, oficines) amb trossos de teixit urbà relativament tradicionals, a més de la presència singular dels edificis Trade i del volum opac i massís d’El Corte Inglés. El plantejament del projecte dóna resposta a aquest peculiar entorn amb un programa molt variat, que inclou habitatges, oficines i un aparthotel, a més de cinc plantes soterrades d’aparcament. L’estructura portant, determinada per l’aparcament, estableix l’ordre de tot l’edifici i la situació de les diferents parts del programa. S’ha atorgat un caràcter especial als habitatges de la testera, a través d’una terrassaestança que gaudeix de la millor posició de tot el complex. Les superfícies destinades a oficines s’han deixat diàfanes, amb tots els serveis concentrats a la part interior.
 11. Sant Feliu de Guíxols Law Courts

  Jaume Avellaneda Díaz Grande, Josep Lluís Mateo i Martínez, Jordi Moliner i Salinas, Antoni Poch Vives

  Sant Feliu de Guíxols Law Courts

  El projecte pren com a referència principal la mitgera deixada per l’edificació preexistent, que es consolida amb independència de la nova edificació. La coberta del cos principal, paral·lel a la mitgera, queda pinçada per la part posterior i s’obre cap a l’altra banda del solar. Aquest cos acull els jutjats i les sales de vistes, i és de dimensions més petites que les edificacions veïnes. La resta del programa se situa en uns cossos davanters de cobertes variables. L’edifici adopta així un davant i un darrere referits al teixit urbà i indiferents al carrer, des d’on es revela el procediment compositiu a través de la secció.
 12. Home for Pensioners and Retirees

  Josep Lluís Mateo i Martínez

  Home for Pensioners and Retirees

  En un paisatge muntanyós i sense referències urbanes, l’edifici adopta forma de barra per tal de subratllar la traça rectilínia de la carretera que recorre la vall. A la cara longitudinal, frontal a la carretera, es disposa de sol i de bones vistes. A la cara posterior, al nord i cap a la muntanya, l’edifici actua com un mur de contenció. La distribució de les plantes també es vincula a aquest fet natural, si bé articulant de forma complexa les situacions nord/sud, sol/ombra, visió/no visió. La façana est, la primera que es veu en arribar des del poble, mostra fragmentàriament el gruix de l’edifici. Els materials i la construcció segueixen la mateixa lògica: la façana sud expressa les diferents dimensions de les habitacions. El mur de zinc en voladís ofereix una cara lleugera i en moviment. La façana nord és de bloc de formigó, si bé emprat amb una tecnologia que permet les perforacions horitzontals.
 13. FAD Award

  Finalist. Category: Architecture - Remodelling and Rehabilitation

  FAD Award

  Can Felipa Civic Centre

  Josep Lluís Mateo i Martínez

 14. Dwellings in Torelló

  Josep Lluís Mateo i Martínez

  Dwellings in Torelló

  L’edifici es troba en un carrer estret i ondulant del nucli antic de Torelló. Les característiques del carrer fan que l’edifici s’hi hagi de relacionar d’una manera activa i generosa, compensant les mancances pròpies de l’espai públic. El programa requeria habitatges a les dues plantes superiors i serveis públics a la planta baixa. Aquest doble requeriment porta a una juxtaposició de tecnologies estructurals: als habitatges, l’estructura portant és de murs de maó, mentre que la planta baixa se sustenta sobre pilars de formigó. A través d’una manipulació de la imatge resultant d’aquestes dades, l’edifici, massís a la part superior, flota respecte del carrer, dilatant d’aquesta manera l’espai públic. La façana dels habitatges recull deliberadament els tòpics contextuals: finestres allargades, balcons, tot distorsionant-los, sense anul·lar una imatge estereotipada que afavoreix la comunicació.
 15. FAD Award

  Finalist. Category: Architecture

  FAD Award

  UAB Central sports Services Building

  Ferran Cardeñas i Parés, Josep Lluís Mateo i Martínez

 16. Les Palmeres Housing Complex

  mateoarquitectura, Josep Lluís Mateo i Martínez

  Les Palmeres Housing Complex

  Al costat d’una gran avinguda que separa un buit urbà de la ciutat edificada, l’edifici es desplega en forma corba com un únic cos de 280 metres de llargària. El conjunt queda definit com un edifici llarg i dues petites construccions finals que permeten entendre l’escala i les dimensions unitàries del bloc lineal. L’edifici principal queda dividit en dos cossos: una base àmplia i mig soterrada sobre la qual llisca un cos més estret que conté els habitatges. El tractament de les superfícies augmenta aquesta intensitat. A la part convexa, la base d’acer galvanitzat i vidre sosté una banda de maó vermell amb unes perforacions ordenades sistemàticament. La part còncava expressa també l’estandardització mitjançant unes enormes peces de pedra de 3 x 1,50 metres. El treball amb aquest plafó es proposa desmaterialitzar-lo i transformar la duresa del formigó en un teixit, més adequat per a les zones de dia que tanca.
 17. Piscina Municipal de Santa Eugènia

  Josep Lluís Mateo i Martínez, Assumpció Puig i Hors

  Piscina Municipal de Santa Eugènia

  Comprèn un vas principal de 25 x 12,5 m, un altre per a aprenents de 12 x 2 m i una cubeta d’hidromassatge, a més de 6 vestidors i els serveis corresponents, racionalment disposats al llarg del costat menor de la sala. S’hi afegeix, en una testa, una sala de fitness que acota els límits est i nord d’un jardí planer tancat pel carrer i pel cementiri de Santa Eugènia, al sud. Aquest vell recinte suggereix l’escala moderada i cautelosa de la nova construcció, també relativament baixa per tal d’economitzar el tractament del baf intern. L’edifici és estricte i racional i s’envolta d’un formigó protector, cobert de plaques alveolars sense bigues. A la cara sud, desplega unes plaques solars que protegeixen d’una part de la insolació. Atén les qüestions tècniques i d’estalvi energètic, complexes per la presència de les saunes dins els vestidors, i rescata el suro aglomerat com un coixí de les reverberacions.
 18. Barcelona International Convention Centre (CCIB)

  Marta Cervelló Casanova, Josep Lluís Mateo i Martínez

  Barcelona International Convention Centre (CCIB)

  L’edifici és el resultat d’una intervenció en una illa de cases de la zona del Fòrum 2004, en la qual els usos, els programes i els clients no estaven definits. L’illa és dividida en una sèrie de franges que afavoreixen la disponibilitat de les futures intervencions. Finalment, la part oposada al mar queda ocupada per un hotel i un edifici d’oficines, i l’edifici del CCIB queda en primer terme, fent de sòcol de les torres posteriors. El centre de convencions és una gran estructura metàl·lica recoberta d’una superfície desigual i ondulant, que fa de coberta i determina els paraments. Tots els elements portants queden amagats rere el pla desigual. Mateo explora les possibilitats de les estructures de barres per afectar les cobertes i els paraments. A l’interior queden grans espais diàfans amb una disponibilitat molt flexible, i només el vestíbul és qualificat de forma especial amb una intervenció de l’artista Cristina Iglesias.
 19. FAD Award

  Finalist. Category: Architecture

  FAD Award

  Barcelona International Convention Centre (CCIB)

  Marta Cervelló Casanova, Josep Lluís Mateo i Martínez

 20. Filmoteca de Catalunya

  Josep Lluís Mateo i Martínez

  Filmoteca de Catalunya

  L’edifici s’emplaça en un solar molt difícil al cor del Raval. Respecta les alineacions als carrers de Sant Pau i Espalter i s'obre a una plaça adjacent de nova creació. El seu programa consisteix en les dependències de la Filmoteca de Catalunya, que requereix una part pública considerable i una de més privada que allotja unes oficines, un banc d’imatges i una biblioteca. Les parts públiques se situen en contacte amb el terra. Les dues sales de cinema on s’exhibeixen les pel·lícules queden al subsòl, sota la plaça, per evitar grans desplaçaments verticals de públic. El programa més privat ocupa les plantes superiors de l’edifici. L’estructura és el tret més especial de la intervenció: dues pantalles de formigó posttensat configuren les façanes llargues de l’edifici i es deixen vistes. L’estructura horitzontal va de façana a façana sense suports intermedis. Les pantalles deixen dos grans cossos en voladís a cada extrem de l’edifici que cobreixen espais públics sense cap mena de suport, ben tensats i molt atractius. Un atri interior relliga les parts públiques i privades del programa i travessa tot el cor de l’edifici de dalt a baix. L’interiorisme contrasta, per la delicadesa que presenta, amb l’estructura d’una manera molt forta. Està basat en envans interiors de vidre, lleugers i transparents, tenyits de colors suaus, que introdueixen una nota subtil en uns espais potents, equilibrats, diàfans i amplis. L’estructura també es deixa vista a l’interior i introdueix un material en massa que es patinarà i envellirà diferenciadament als envans. És remarcable el paviment dels espais públics de la planta baixa, fet de petites llambordes disposades en espiga, a la manera portuguesa. Les parts públiques seran visitables en dies de funció. L’edifici està cridat a ser un dels espais vertebradors del barri atès que barreja, per la singularitat dels cicles que s’hi exhibeixen, el públic local amb el de la resta de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
 21. Interventions in the Banc Sabadell Tower Block

  Josep Lluís Mateo i Martínez

  Interventions in the Banc Sabadell Tower Block

  On many occasions, we were called to intervene in the most public areas of a beautiful building from the 50s by the architect Francesc Mitjans. At the entrance, very disfigured by many interventions that made it complex and clumsy, we try to clarify it at a functional and urban level. The interiors, joined by a circular staircase that we restore freely, have a floor that changes level gently (we had to avoid the steps that already existed). The roof reacts to these movements. The ceiling, especially in interior areas, concentrates the light and has a special expressiveness. At times it resembles, like a ghost, the original interior.
 22. EU Mies Award

  Nominated
  Filmoteca de Catalunya

  Josep Lluís Mateo i Martínez

Bibliography

Societies