Intro

Sobre el proyecto

En esta primera etapa, el catálogo se focaliza en la arquitectura moderna y contemporánea proyectada y construida entre el 1832 –año de edificación de la primera chimenea industrial de Barcelona que establecemos como el inicio de la modernidad– hasta la actualidad.

El proyecto nace con el objetivo de hacer más accesible la arquitectura tanto a los profesionales como al conjunto de la ciudadanía por medio de una web que se irá actualizando y ampliando mediante la incorporación de las obras contemporáneas de mayor interés general, siempre con una necesaria perspectiva histórica suficiente, a la vez que añadiendo gradualmente obras de nuestro pasado, con el ambicioso objetivo de comprender un mayor período documental.

El fondo se nutre de múltiples fuentes, principalmente de la generosidad de estudios de arquitectura y fotografía, a la vez que de gran cantidad de excelentes proyectos editoriales históricos y de referencia, como guías de arquitectura, revistas, monografías y otras publicaciones. Asimismo, tiene en consideración todas las fuentes de referencia de las diversas ramas y entidades asociadas al COAC y de otras entidades colaboradoras vinculadas con los ámbitos de la arquitectura y el diseño, en su máximo espectro.

Cabe mencionar especialmente la incorporación de vasta documentación procedente del Archivo Histórico del COAC que, gracias a su riqueza documental, aporta gran cantidad de valiosa –y en algunos casos inédita– documentación gráfica.

El rigor y el criterio de la selección de las obras incorporadas se establece por medio de una Comisión Documental, formada por el Vocal de Cultura del COAC, el director del Archivo Histórico del COAC, los directores del Archivo Digital del COAC y profesionales y otros expertos externos de todas las Demarcaciones que velan por ofrecer una visión transversal del panorama arquitectónico presente y pasado alrededor del territorio.

La voluntad de este proyecto es la de devenir el fondo digital más extenso sobre arquitectura catalana; una herramienta clave de información y documentación arquitectónica ejemplar que se convierta en un referente no solo local, sino internacional, en la forma de explicar y mostrar el patrimonio arquitectónico de un territorio.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directores del Archivo Digital del COAC

credits

Quiénes somos

Colegio de Arquitectos de Cataluña:

Àrea de Cultura

Directores:

2019-2020 Aureli Mora i Omar Ornaque

Comisión Documental:

2019-2020 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

Colaboradores Externos:

2019-2020 Lluis Andreu Sergi Ballester Maria Jesús Quintero

:

Generalitat de Catalunya Departament de Cultura

Entidades Colaboradoras:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

Diseño y Programación:

Nubilum Edittio

En Imágenes

 • Josep Lluís Mateo i Martínez

Obras

Sobre el Mapa

Constelación

Cronología

 1. Premio FAD

  Finalista. Categoría: Interiorismo

  Premio FAD

  Agencia de Viajes Via Sonic

  Josep Lluís Mateo i Martínez, Francesc-Xavier Pouplana i Solé

 2. Agencia de Viajes Via Sonic

  Josep Lluís Mateo i Martínez, Francesc-Xavier Pouplana i Solé

 3. Centro de Formación Profesional La Bastida

  Eduard Bru i Bistuer, Josep Lluís Mateo i Martínez

  Centro de Formación Profesional La Bastida

  L’edifici és el resultat d’una lectura crítica de la perifèria urbana, tal com es mostrava als anys vuitanta, com una sèrie de terrenys trencats i mancats de cohesió. El projecte dóna una resposta monumental mitjançant un cos allargat que imposa una geometria clara a l’indret. L’escola se situa a la vora d’un carrer que ve de la ciutat i articula el programa i la volumetria al voltant d’aquest carrer. La traça corba del carrer i la traça recta de l’aulari determinen tota la implantació. L’aulari forma un pont sobre el carrer, on se situa l’entrada a tot el recinte. La planta baixa queda edificada fins a la traça del carrer, mentre que la planta soterrani, que acull els tallers, abasta tota la superfície assenyalada pel carrer i pel front de l’edifici. L’escola queda articulada amb la via que la connecta al nucli urbà i ofereix una resposta rotunda a la topografia, i la construcció s’alleugereix a mesura que s’arriba a la coberta.
 4. Reurbanización de Ullastret

  Josep Lluís Mateo i Martínez

 5. Premio FAD

  Finalista. Categoría: Arquitectura

  Premio FAD

  Centro de Formación Profesional La Bastida

  Eduard Bru i Bistuer, Josep Lluís Mateo i Martínez

 6. Centro Cívico Can Felipa

  Josep Lluís Mateo i Martínez

 7. Edificio Central de Servicios Deportivos de la UAB

  Ferran Cardeñas i Parés, Josep Lluís Mateo i Martínez

  Edificio Central de Servicios Deportivos de la UAB

  L’edifici és el resultat de la proposta de construir-lo com un pont que travessa un torrent, determinant en la configuració del campus, de manera que relacionés els dos vessants on es troben les pistes esportives. El programa és format per un conjunt heterogeni d’activitats lligades a l’esport i al lleure: vestidors, bar, gimnàs, oficines, sala d’actes, etc. D’altra banda, les dimensions de l’edifici són molt inferiors a les de la resta d’edificacions que formen el campus històric. Això n’explica la col·locació i la forma, que es proposen emfasitzar la lleugeresa pròpia de l’escala de treball. L’edifici es vincula a la topografia i al paisatge tot adoptant la forma d’un tub infraestructural que recorda certes imatges d’implantacions industrials superposades dignament al paisatge.
 8. Viviendas Bilbao

  Josep Lluís Mateo i Martínez

 9. Premio FAD

  Finalista. Categoría: Edificios de nueva planta de uso privado

  Premio FAD

  Viviendas Bilbao

  Josep Lluís Mateo i Martínez

 10. Complejo Multifuncional Joan Güell

  Josep Lluís Mateo i Martínez

  Complejo Multifuncional Joan Güell

  L’edifici se sotmet a una ordenació urbanística dels anys cinquanta, que planteja blocs lineals amb espais comercials als patis d’illa. És situat en una zona en què es barregen tipologies recents (blocs, torres, oficines) amb trossos de teixit urbà relativament tradicionals, a més de la presència singular dels edificis Trade i del volum opac i massís d’El Corte Inglés. El plantejament del projecte dóna resposta a aquest peculiar entorn amb un programa molt variat, que inclou habitatges, oficines i un aparthotel, a més de cinc plantes soterrades d’aparcament. L’estructura portant, determinada per l’aparcament, estableix l’ordre de tot l’edifici i la situació de les diferents parts del programa. S’ha atorgat un caràcter especial als habitatges de la testera, a través d’una terrassaestança que gaudeix de la millor posició de tot el complex. Les superfícies destinades a oficines s’han deixat diàfanes, amb tots els serveis concentrats a la part interior.
 11. Juzgados de Sant Feliu de Guíxols

  Jaume Avellaneda Díaz Grande, Josep Lluís Mateo i Martínez, Jordi Moliner i Salinas, Antoni Poch Vives

  Juzgados de Sant Feliu de Guíxols

  El projecte pren com a referència principal la mitgera deixada per l’edificació preexistent, que es consolida amb independència de la nova edificació. La coberta del cos principal, paral·lel a la mitgera, queda pinçada per la part posterior i s’obre cap a l’altra banda del solar. Aquest cos acull els jutjats i les sales de vistes, i és de dimensions més petites que les edificacions veïnes. La resta del programa se situa en uns cossos davanters de cobertes variables. L’edifici adopta així un davant i un darrere referits al teixit urbà i indiferents al carrer, des d’on es revela el procediment compositiu a través de la secció.
 12. Hogar de Pensionistas y Jubilados

  Josep Lluís Mateo i Martínez

  Hogar de Pensionistas y Jubilados

  En un paisatge muntanyós i sense referències urbanes, l’edifici adopta forma de barra per tal de subratllar la traça rectilínia de la carretera que recorre la vall. A la cara longitudinal, frontal a la carretera, es disposa de sol i de bones vistes. A la cara posterior, al nord i cap a la muntanya, l’edifici actua com un mur de contenció. La distribució de les plantes també es vincula a aquest fet natural, si bé articulant de forma complexa les situacions nord/sud, sol/ombra, visió/no visió. La façana est, la primera que es veu en arribar des del poble, mostra fragmentàriament el gruix de l’edifici. Els materials i la construcció segueixen la mateixa lògica: la façana sud expressa les diferents dimensions de les habitacions. El mur de zinc en voladís ofereix una cara lleugera i en moviment. La façana nord és de bloc de formigó, si bé emprat amb una tecnologia que permet les perforacions horitzontals.
 13. Premio FAD

  Finalista. Categoría: Arquitectura - Reformas y Rehabilitaciones

  Premio FAD

  Centro Cívico Can Felipa

  Josep Lluís Mateo i Martínez

 14. Viviendas en Torelló

  Josep Lluís Mateo i Martínez

  Viviendas en Torelló

  L’edifici es troba en un carrer estret i ondulant del nucli antic de Torelló. Les característiques del carrer fan que l’edifici s’hi hagi de relacionar d’una manera activa i generosa, compensant les mancances pròpies de l’espai públic. El programa requeria habitatges a les dues plantes superiors i serveis públics a la planta baixa. Aquest doble requeriment porta a una juxtaposició de tecnologies estructurals: als habitatges, l’estructura portant és de murs de maó, mentre que la planta baixa se sustenta sobre pilars de formigó. A través d’una manipulació de la imatge resultant d’aquestes dades, l’edifici, massís a la part superior, flota respecte del carrer, dilatant d’aquesta manera l’espai públic. La façana dels habitatges recull deliberadament els tòpics contextuals: finestres allargades, balcons, tot distorsionant-los, sense anul·lar una imatge estereotipada que afavoreix la comunicació.
 15. Premio FAD

  Finalista. Categoría: Arquitectura

  Premio FAD

  Edificio Central de Servicios Deportivos de la UAB

  Ferran Cardeñas i Parés, Josep Lluís Mateo i Martínez

 16. Complejo de Viviendas Les Palmeres

  mateoarquitectura, Josep Lluís Mateo i Martínez

  Complejo de Viviendas Les Palmeres

  Al costat d’una gran avinguda que separa un buit urbà de la ciutat edificada, l’edifici es desplega en forma corba com un únic cos de 280 metres de llargària. El conjunt queda definit com un edifici llarg i dues petites construccions finals que permeten entendre l’escala i les dimensions unitàries del bloc lineal. L’edifici principal queda dividit en dos cossos: una base àmplia i mig soterrada sobre la qual llisca un cos més estret que conté els habitatges. El tractament de les superfícies augmenta aquesta intensitat. A la part convexa, la base d’acer galvanitzat i vidre sosté una banda de maó vermell amb unes perforacions ordenades sistemàticament. La part còncava expressa també l’estandardització mitjançant unes enormes peces de pedra de 3 x 1,50 metres. El treball amb aquest plafó es proposa desmaterialitzar-lo i transformar la duresa del formigó en un teixit, més adequat per a les zones de dia que tanca.
 17. Piscina Municipal de Santa Eugènia

  Josep Lluís Mateo i Martínez, Assumpció Puig i Hors

  Piscina Municipal de Santa Eugènia

  Comprèn un vas principal de 25 x 12,5 m, un altre per a aprenents de 12 x 2 m i una cubeta d’hidromassatge, a més de 6 vestidors i els serveis corresponents, racionalment disposats al llarg del costat menor de la sala. S’hi afegeix, en una testa, una sala de fitness que acota els límits est i nord d’un jardí planer tancat pel carrer i pel cementiri de Santa Eugènia, al sud. Aquest vell recinte suggereix l’escala moderada i cautelosa de la nova construcció, també relativament baixa per tal d’economitzar el tractament del baf intern. L’edifici és estricte i racional i s’envolta d’un formigó protector, cobert de plaques alveolars sense bigues. A la cara sud, desplega unes plaques solars que protegeixen d’una part de la insolació. Atén les qüestions tècniques i d’estalvi energètic, complexes per la presència de les saunes dins els vestidors, i rescata el suro aglomerat com un coixí de les reverberacions.
 18. Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB)

  Marta Cervelló Casanova, Josep Lluís Mateo i Martínez

  Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB)

  L’edifici és el resultat d’una intervenció en una illa de cases de la zona del Fòrum 2004, en la qual els usos, els programes i els clients no estaven definits. L’illa és dividida en una sèrie de franges que afavoreixen la disponibilitat de les futures intervencions. Finalment, la part oposada al mar queda ocupada per un hotel i un edifici d’oficines, i l’edifici del CCIB queda en primer terme, fent de sòcol de les torres posteriors. El centre de convencions és una gran estructura metàl·lica recoberta d’una superfície desigual i ondulant, que fa de coberta i determina els paraments. Tots els elements portants queden amagats rere el pla desigual. Mateo explora les possibilitats de les estructures de barres per afectar les cobertes i els paraments. A l’interior queden grans espais diàfans amb una disponibilitat molt flexible, i només el vestíbul és qualificat de forma especial amb una intervenció de l’artista Cristina Iglesias.
 19. Premio FAD

  Finalista. Categoría: Arquitectura

  Premio FAD

  Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB)

  Marta Cervelló Casanova, Josep Lluís Mateo i Martínez

 20. Filmoteca de Catalunya

  Josep Lluís Mateo i Martínez

  Filmoteca de Catalunya

  L’edifici s’emplaça en un solar molt difícil al cor del Raval. Respecta les alineacions als carrers de Sant Pau i Espalter i s'obre a una plaça adjacent de nova creació. El seu programa consisteix en les dependències de la Filmoteca de Catalunya, que requereix una part pública considerable i una de més privada que allotja unes oficines, un banc d’imatges i una biblioteca. Les parts públiques se situen en contacte amb el terra. Les dues sales de cinema on s’exhibeixen les pel·lícules queden al subsòl, sota la plaça, per evitar grans desplaçaments verticals de públic. El programa més privat ocupa les plantes superiors de l’edifici. L’estructura és el tret més especial de la intervenció: dues pantalles de formigó posttensat configuren les façanes llargues de l’edifici i es deixen vistes. L’estructura horitzontal va de façana a façana sense suports intermedis. Les pantalles deixen dos grans cossos en voladís a cada extrem de l’edifici que cobreixen espais públics sense cap mena de suport, ben tensats i molt atractius. Un atri interior relliga les parts públiques i privades del programa i travessa tot el cor de l’edifici de dalt a baix. L’interiorisme contrasta, per la delicadesa que presenta, amb l’estructura d’una manera molt forta. Està basat en envans interiors de vidre, lleugers i transparents, tenyits de colors suaus, que introdueixen una nota subtil en uns espais potents, equilibrats, diàfans i amplis. L’estructura també es deixa vista a l’interior i introdueix un material en massa que es patinarà i envellirà diferenciadament als envans. És remarcable el paviment dels espais públics de la planta baixa, fet de petites llambordes disposades en espiga, a la manera portuguesa. Les parts públiques seran visitables en dies de funció. L’edifici està cridat a ser un dels espais vertebradors del barri atès que barreja, per la singularitat dels cicles que s’hi exhibeixen, el públic local amb el de la resta de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
 21. Intervenciones en la Torre Banc Sabadell

  Josep Lluís Mateo i Martínez

  Intervenciones en la Torre Banc Sabadell

  En diversos moments, vam ser cridats a intervenir en les zones més públiques d'un bell edifici dels anys cinquanta de l'arquitecte Francesc Mitjans. A l'accés, molt desfigurat per moltes intervencions que el feien complex i desmanegat, intentem clarificar a nivell funcional i urbà. Els interiors, units per una escala circular que restaurem de manera lliure, tenen un sòl que canvia de nivell suaument (havíem d'evitar els graons que ja existien). El sostre va reaccionant a aquests moviments. El sostre, especialment en zones interiors, concentra la llum i té una expressivitat especial. En alguns moments recorda, com un fantasma, a l'interior original.
 22. EU Mies Award

  Nominado
  Filmoteca de Catalunya

  Josep Lluís Mateo i Martínez

Bibliografía

Sociedades