Intro

About

In this first stage, the catalogue focuses on the modern and contemporary architecture designed and built between 1832 –year of construction of the first industrial chimney in Barcelona that we establish as the beginning of modernity– until today.

The project is born to make the architecture more accessible both to professionals and to the citizens through a website that is going to be updated and extended. Contemporary works of greater general interest will be incorporated, always with a necessary historical perspective, while gradually adding works from our past, with the ambitious objective of understanding a greater documented period.

The collection feeds from multiple sources, mainly from the generosity of architectural and photographic studios, as well as the large amount of excellent historical and reference editorial projects, such as architectural guides, magazines, monographs and other publications. It also takes into consideration all the reference sources from the various branches and associated entities with the COAC and other collaborating entities related to the architectural and design fields, in its maximum spectrum.

Special mention should be made of the incorporation of vast documentation from the COAC Historical Archive which, thanks to its documental richness, provides a large amount of valuable –and in some cases unpublished– graphic documentation.

The rigour and criteria for selection of the works has been stablished by a Documental Commission, formed by the COAC’s Culture Spokesperson, the director of the COAC Historical Archive, the directors of the COAC Digital Archive, and professionals and other external experts from all the territorial sections that look after to offer a transversal view of the current and past architectural landscape around the territory.

The determination of this project is to become the largest digital collection about Catalan architecture; a key tool of exemplar information and documentation about architecture, which turns into a local and international referent, for the way to explain and show the architectural heritage of a territory.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directors arquitecturacatalana.cat

credits

About us

Architects' Association of Catalonia:

Àrea de Cultura

Directors:

2019-2022 Aureli Mora i Omar Ornaque

Documental Commission:

2019-2022 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

External Collaborators:

2019-2022 Lluis Andreu Sergi Ballester Helena Cepeda Maria Jesús Quintero

With the support of:

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

Collaborating Entities:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

 

Arxiu Mas

 

Basílica de la Sagrada Família

 

Museu del Disseny de Barcelona

 

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Design & Development:

edittio Nubilum
Suggestions

Suggestion box

Request the image

We kindly invite you to help us improve the dissemination of Catalan architecture through this space. Here you can propose works and provide or amend information on authors, photographers and their work, along with adding comments. The Documentary Commission will analyze all data. Please do only fill in the fields you deem necessary to add or amend the information.

The Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya is one of the most important documentation centers in Europe, which houses the professional collections of more than 180 architects whose work is fundamental to understanding the history of Catalan architecture. By filling this form, you can request digital copies of the documents for which the Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya manages the exploitation of the author's rights, as well as those in the public domain. Once the application has been made, the Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya will send you an approximate budget, which varies in terms of each use and purpose.

Image requested:

* If the memory has known authorship or rights, cite them in the field above 'Comments' .

Remove * If the photographs has known authorship or rights, cite them in the field above 'Comments'.
You can attach up to 5 files of up to 10 MB each.

How to get there

In Pictures

Memory

A partir de la funció pedagògica i social de l’edificació escolar, proposem que la implantació d’aquest nou centre ajudi a vertebrar l’entorn en què es troba, actualment poc configurat des d’un punt de vista urbà.

El fet d’optar per un edifici d’una sola planta permet organitzar la vida escolar a través d’un eix central –que dóna accés a totes les dependències- el que actua al mateix temps de zona de trànsit i de trobada, amb una clara vocació de ser utilitzat, si s’escau, amb finalitats pedagògiques.

La solució que presentem proposa un sistema modular d’aules i espais de serveis, el qual dóna flexibilitat en els seus usos. Els patis queden determinats per la mateixa disposició de les aules, aconseguint un conjunt articulat i de marcada personalitat.

L’accés independent a les pistes esportives i al gimnàs (que pot ser utilitzat de forma polivalent), situats a un extrem del recinte escolar, permet que pugui ser utilitzat fora de l’horari escolar i, potser, relacionat amb el futur complex poliesportiu que es preveu construir a Palau de Plegamans.

Aquest plantejament, juntament amb l’elecció de materials per a la construcció (formigó, obra vista, alumini...), optimitza el seu manteniment, tant pel que fa a neteja com a l’envelliment natural de les construccions. També creiem que l’exterior ha de ser tractat amb la vegetació autòctona del Vallès.

Author: Conxita Balcells Associats, Santiago Vives i Sanfeliu

El Centre d’Educació Infantil i Primària se situa als afores del centre urbà de Palau de Plegamans, vertebrant una zona on coexisteixen edificacions aïllades de baixa qualitat amb un nou creixement urbà d’habitatges adossats, terrenys agrícoles i la presència de la riera de Caldes.

El programa funcional consisteix en sis aules d’educació primària i aules complementàries, tres de preescolar i unes zones comuns de menjador i zona esportiva. Dues de¬cisions caracteritzen el procés de projecte: desenvolupar el programa en una sola planta i considerar els recorreguts interiors, un de longitudinal i l’altre transversal, com a eixos vertebradors de la vida escolar.

El suau pendent nord-sud del solar provoca un canvi de cota altimètrica de 1,70m. L’adaptació topogràfica del projecte sobre aquest eix permet, a través del joc de la coberta, albergar l’accés principal, així com les parts del programa que necessiten més alçada – menjador, cuina i gimnàs. El pendent de la coberta s’estén a banda i banda de l’eix per a acollir les aules de primària i infantil. Des de l’accés i en direcció est-oest es desenvolupa el programa d’educació primària a través d’un corredor central que distribueix una doble crugia.

Les aules orien¬tades a sud s’agrupen de dues en dues, deixant un pòrtic lliure entre elles, a mode de porxada. D’altra banda, les aules d’usos específics – biblioteca, informàtica, música – s’agrupen de tres en tres, obrint-se al pati interior, permetent una bona il·luminació natural així com unes bones condicions ambientals. La direcció oest-est allotja el programa infantil. Tres aules orientades a sud i una sala de psicomotricitat a nord configuren un volum envoltat de patis: zona de jocs a sud, hort al oest limitant amb el menjador i pati a nord formant part de l’aula específica. La linealitat i dimensió de la façana nord, queda corregida per l’aparició dels caps de les cobertes de les aules, marcant d’aquesta manera el ritme estructural de la petita escala de les aules.

Author: Conxita Balcells i Blesa

L’escola és situada en una zona residencial de baixa densitat, no gaire lluny dels terrenys agrícoles, i caracteritzada per l’absència de tot tipus de qualitat urbana. La naturalesa del programa recomanava desenvolupar tot el centre en una sola planta, per tal d’afavorir la relació directa amb els espais exteriors i evitar els trànsits interiors en sentit vertical. El centre es disposa en dos braços en creu, organitzats per dos passadissos ortogonals, amb algunes rampes lleugeres que permeten adaptar-se al suau pendent del solar. Les aules es disposen en el cos paral·lel al carrer, lleugerament trencat pel cos transversal, que acull les parts singulars del programa. El sistema de cobertes queda repartit d’estança a estança, amb un vessant per a cada element del programa, de manera que des del carrer l’escola mostra un ritme ordenat de cossos edificats que fa de contrapunt al desordre dels habitatges unifamiliars de la vorera oposada.

Author: Maurici Pla

Source: Catalunya : guia d'arquitectura moderna, 1880-2007

Authors

How to get there

On the Map

Constellation