Intro

Sobre el proyecto

En esta primera etapa, el catálogo se focaliza en la arquitectura moderna y contemporánea proyectada y construida entre el 1832 –año de edificación de la primera chimenea industrial de Barcelona que establecemos como el inicio de la modernidad– hasta la actualidad.

El proyecto nace con el objetivo de hacer más accesible la arquitectura tanto a los profesionales como al conjunto de la ciudadanía por medio de una web que se irá actualizando y ampliando mediante la incorporación de las obras contemporáneas de mayor interés general, siempre con una necesaria perspectiva histórica suficiente, a la vez que añadiendo gradualmente obras de nuestro pasado, con el ambicioso objetivo de comprender un mayor período documental.

El fondo se nutre de múltiples fuentes, principalmente de la generosidad de estudios de arquitectura y fotografía, a la vez que de gran cantidad de excelentes proyectos editoriales históricos y de referencia, como guías de arquitectura, revistas, monografías y otras publicaciones. Asimismo, tiene en consideración todas las fuentes de referencia de las diversas ramas y entidades asociadas al COAC y de otras entidades colaboradoras vinculadas con los ámbitos de la arquitectura y el diseño, en su máximo espectro.

Cabe mencionar especialmente la incorporación de vasta documentación procedente del Archivo Histórico del COAC que, gracias a su riqueza documental, aporta gran cantidad de valiosa –y en algunos casos inédita– documentación gráfica.

El rigor y el criterio de la selección de las obras incorporadas se establece por medio de una Comisión Documental, formada por el Vocal de Cultura del COAC, el director del Archivo Histórico del COAC, los directores del Archivo Digital del COAC y profesionales y otros expertos externos de todas las Demarcaciones que velan por ofrecer una visión transversal del panorama arquitectónico presente y pasado alrededor del territorio.

La voluntad de este proyecto es la de devenir el fondo digital más extenso sobre arquitectura catalana; una herramienta clave de información y documentación arquitectónica ejemplar que se convierta en un referente no solo local, sino internacional, en la forma de explicar y mostrar el patrimonio arquitectónico de un territorio.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directores del Archivo Digital del COAC

credits

Quiénes somos

Colegio de Arquitectos de Cataluña:

Àrea de Cultura

Directores:

2019-2020 Aureli Mora i Omar Ornaque

Comisión Documental:

2019-2020 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

Colaboradores Externos:

2019-2020 Lluis Andreu Sergi Ballester Maria Jesús Quintero

:

Generalitat de Catalunya Departament de Cultura

Entidades Colaboradoras:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

Diseño y Programación:

Nubilum Edittio
Como ir

En Imágenes

 • Escuela Palau

 • Escuela Palau

 • Escuela Palau

 • Escuela Palau

 • Escuela Palau

 • Escuela Palau

 • Escuela Palau

 • Escuela Palau

 • Escuela Palau

 • Escuela Palau

 • Escuela Palau

 • Escuela Palau

 • Escuela Palau

 • Escuela Palau

 • Escuela Palau

 • Escuela Palau

 • Escuela Palau

 • Escuela Palau

 • Escuela Palau

Memoria

A partir de la funció pedagògica i social de l’edificació escolar, proposem que la implantació d’aquest nou centre ajudi a vertebrar l’entorn en què es troba, actualment poc configurat des d’un punt de vista urbà. El fet d’optar per un edifici d’una sola planta permet organitzar la vida escolar a través d’un eix central –que dóna accés a totes les dependències- el que actua al mateix temps de zona de trànsit i de trobada, amb una clara vocació de ser utilitzat, si s’escau, amb finalitats pedagògiques. La solució que presentem proposa un sistema modular d’aules i espais de serveis, el qual dóna flexibilitat en els seus usos. Els patis queden determinats per la mateixa disposició de les aules, aconseguint un conjunt articulat i de marcada personalitat. L’accés independent a les pistes esportives i al gimnàs (que pot ser utilitzat de forma polivalent), situats a un extrem del recinte escolar, permet que pugui ser utilitzat fora de l’horari escolar i, potser, relacionat amb el futur complex poliesportiu que es preveu construir a Palau de Plegamans. Aquest plantejament, juntament amb l’elecció de materials per a la construcció (formigó, obra vista, alumini...), optimitza el seu manteniment, tant pel que fa a neteja com a l’envelliment natural de les construccions. També creiem que l’exterior ha de ser tractat amb la vegetació autòctona del Vallès.

Autor: Conxita Balcells Associats, Santiago Vives i Sanfeliu

El Centre d’Educació Infantil i Primària se situa als afores del centre urbà de Palau de Plegamans, vertebrant una zona on coexisteixen edificacions aïllades de baixa qualitat amb un nou creixement urbà d’habitatges adossats, terrenys agrícoles i la presència de la riera de Caldes. El programa funcional consisteix en sis aules d’educació primària i aules complementàries, tres de preescolar i unes zones comuns de menjador i zona esportiva. Dues de¬cisions caracteritzen el procés de projecte: desenvolupar el programa en una sola planta i considerar els recorreguts interiors, un de longitudinal i l’altre transversal, com a eixos vertebradors de la vida escolar. El suau pendent nord-sud del solar provoca un canvi de cota altimètrica de 1,70m. L’adaptació topogràfica del projecte sobre aquest eix permet, a través del joc de la coberta, albergar l’accés principal, així com les parts del programa que necessiten més alçada – menjador, cuina i gimnàs. El pendent de la coberta s’estén a banda i banda de l’eix per a acollir les aules de primària i infantil. Des de l’accés i en direcció est-oest es desenvolupa el programa d’educació primària a través d’un corredor central que distribueix una doble crugia. Les aules orien¬tades a sud s’agrupen de dues en dues, deixant un pòrtic lliure entre elles, a mode de porxada. D’altra banda, les aules d’usos específics – biblioteca, informàtica, música – s’agrupen de tres en tres, obrint-se al pati interior, permetent una bona il·luminació natural així com unes bones condicions ambientals. La direcció oest-est allotja el programa infantil. Tres aules orientades a sud i una sala de psicomotricitat a nord configuren un volum envoltat de patis: zona de jocs a sud, hort al oest limitant amb el menjador i pati a nord formant part de l’aula específica. La linealitat i dimensió de la façana nord, queda corregida per l’aparició dels caps de les cobertes de les aules, marcant d’aquesta manera el ritme estructural de la petita escala de les aules.

Autor: Conxita Balcells i Blesa

L’escola és situada en una zona residencial de baixa densitat, no gaire lluny dels terrenys agrícoles, i caracteritzada per l’absència de tot tipus de qualitat urbana. La naturalesa del programa recomanava desenvolupar tot el centre en una sola planta, per tal d’afavorir la relació directa amb els espais exteriors i evitar els trànsits interiors en sentit vertical. El centre es disposa en dos braços en creu, organitzats per dos passadissos ortogonals, amb algunes rampes lleugeres que permeten adaptar-se al suau pendent del solar. Les aules es disposen en el cos paral·lel al carrer, lleugerament trencat pel cos transversal, que acull les parts singulars del programa. El sistema de cobertes queda repartit d’estança a estança, amb un vessant per a cada element del programa, de manera que des del carrer l’escola mostra un ritme ordenat de cossos edificats que fa de contrapunt al desordre dels habitatges unifamiliars de la vorera oposada.

Autor: Maurici Pla

Fuente: Catalunya : guia d'arquitectura moderna, 1880-2007

Autores

Como ir

Sobre el Mapa