Intro

About

In this first stage, the catalogue focuses on the modern and contemporary architecture designed and built between 1832 –year of construction of the first industrial chimney in Barcelona that we establish as the beginning of modernity– until today.

The project is born to make the architecture more accessible both to professionals and to the citizens through a website that is going to be updated and extended. Contemporary works of greater general interest will be incorporated, always with a necessary historical perspective, while gradually adding works from our past, with the ambitious objective of understanding a greater documented period.

The collection feeds from multiple sources, mainly from the generosity of architectural and photographic studios, as well as the large amount of excellent historical and reference editorial projects, such as architectural guides, magazines, monographs and other publications. It also takes into consideration all the reference sources from the various branches and associated entities with the COAC and other collaborating entities related to the architectural and design fields, in its maximum spectrum.

Special mention should be made of the incorporation of vast documentation from the COAC Historical Archive which, thanks to its documental richness, provides a large amount of valuable –and in some cases unpublished– graphic documentation.

The rigour and criteria for selection of the works has been stablished by a Documental Commission, formed by the COAC’s Culture Spokesperson, the director of the COAC Historical Archive, the directors of the COAC Digital Archive, and professionals and other external experts from all the territorial sections that look after to offer a transversal view of the current and past architectural landscape around the territory.

The determination of this project is to become the largest digital collection about Catalan architecture; a key tool of exemplar information and documentation about architecture, which turns into a local and international referent, for the way to explain and show the architectural heritage of a territory.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directors arquitecturacatalana.cat

credits

About us

Project by:

Created by:

Directors:

2019-2023 Aureli Mora i Omar Ornaque

Documental Commission:

2019-2023 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

External Collaborators:

2019-2023 Lluis Andreu Sergi Ballester Helena Cepeda Inès Martinel Maria Jesús Quintero

With the support of:

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

Collaborating Entities:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

 

Arxiu Mas

 

Basílica de la Sagrada Família

 

Museu del Disseny de Barcelona

 

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Design & Development:

edittio Nubilum
Suggestions

Suggestion box

Request the image

We kindly invite you to help us improve the dissemination of Catalan architecture through this space. Here you can propose works and provide or amend information on authors, photographers and their work, along with adding comments. The Documentary Commission will analyze all data. Please do only fill in the fields you deem necessary to add or amend the information.

The Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya is one of the most important documentation centers in Europe, which houses the professional collections of more than 180 architects whose work is fundamental to understanding the history of Catalan architecture. By filling this form, you can request digital copies of the documents for which the Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya manages the exploitation of the author's rights, as well as those in the public domain. Once the application has been made, the Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya will send you an approximate budget, which varies in terms of each use and purpose.

Image requested:

* If the memory has known authorship or rights, cite them in the field above 'Comments' .

Remove * If the photographs has known authorship or rights, cite them in the field above 'Comments'.
You can attach up to 5 files of up to 10 MB each.

Memory

Arquitecte. Titulat el 1941. Membre fundador del “Grup R” (moviment arquitectònic fundat el 1951 catalitzador de la recuperació de la modernitat en l'arquitectura). Degà del COAC dues vegades, de 1964-1966 i 1972-1974, fundador i president d’ADI-FAD. Va ser reconegut amb la Medalla FAD (1966) i la Creu de Sant Jordi (1985). Projectes seus són: la coneguda com a Casa dels Braus (1962), el cinema Fémina (1951), o l’Hotel Park

Source: Arxiu Històric del COAC

Works (21)

On the Map

Constellation

Cronology (23)

 1. Nova Façana del Cinema Fémina

  Antoni de Moragas i Gallissà

  La regeneració de l’edifici situat al Passeig de Gràcia-Diputació on se situava el cine Femina, destruït per un incendi, ens ha permès reconstruir l’antiga façana projectada per l’arquitecte Antoni de Moragas. Per consideracions ambientals s’ha restaurat la façana del Passeig de Gràcia realitzant un projecte que ofereix unes tipologies variades que poden ser compatibles amb les diferents alçades de forjats de planta baixa més les sis plantes que composava l’antic edifici. Al davant es situen pisos en tota l’amplada de l’edifici construint un únic pati a 9m de la façana del Passeig de Gràcia. A la part posterior s’ubiquen 4 pisos a cada nivell en dúplex desenvolupats en vuit nivells equivalents a les sis altures del Passeig de Gràcia. Al carrer Diputació s’ubiquen petits apartaments simples o dúplex de planta lliure. Així, a l’interior de l’illa es generen unes façanes noves més contemporànies i expressives que engloben l’espai interior d’illa amb els grans locals de planta baixa il·luminats per lluernes zenitals. El vestíbul, l’escala i els espais comuns actuen com espais de transició entre allò vell i allò nou.
 2. Park Hotel

  Antoni de Moragas i Gallissà

  Park Hotel

  The project responds to a program for a small hotel located in front of the Barcelona França Station. The solution proposes different treatments to the part of the building that faces the narrow streets and the part facing the avenue. The result is the addition of two completely different bodies. The body facing the avenue is wider, the enclosure is glazed, and the pillars and girders are visible. The back body is a wall structure that houses individual rooms. The staircase concentrates all the vertical dynamism by means of a continuous railing that spirals up to the top floor.
 3. Parish Church of Sant Jaume

  Antoni de Moragas i Gallissà

  Parish Church of Sant Jaume

  El 7 d’agost del 1957, Antoni de Moragas redacta un projecte de reforma d’un magatzem que era a mig acabar, per a l’església de Sant Jaume, a Badalona. L’estructura existent, un magatzem de planta rectangular amb una coberta que encara no estava enllestida, respon a un projecte del 1947, a la memòria del qual hi apareix la descripció següent: “En un solar que confronta amb el carrer del Marquès de Mont-roig, de Badalona, es projecta construir una planta baixa destinada a magatzem. La construcció es farà amb murs de fàbrica de maó amb morter de calç i la coberta amb armadures i corretges de fusta, damunt les quals recolzaran i es fixaran unes planxes ondulades de fibrociment. El paviment es construirà amb formigó [...].” El capellà de la parròquia de Sant Jaume, per raons econòmiques, proposa a Moragas la reutilització del magatzem existent per a edificar-hi una església, en un barri obrer de Badalona. El projecte, doncs, marcat per un pressupost molt ajustat, respecta i assumeix com a valor el caràcter industrial de l’edifici i del barri. El programa funcional s’adapta a la planta existent. Així, la sala s’il·lumina mitjançant les obertures existents a la façana lateral, a les quals Moragas adapta uns tancaments de fusta basculants —que sobresurten de la cara interior de la paret mitjançant uns marcs especials—, protegits per unes gelosies exteriors compostes per peces ceràmiques quadrades. El cor, accessible mitjançant una escala de fusta, de la qual no es va arribar a construir la barana de tub metàl·lic present al projecte, és una estructura composta per bigues i biguetes de fusta, amb un forjat, que alhora és paviment, de taulons de fusta. El baptisteri, delimitat per una gelosia de peces ceràmiques hexagonals, té el mateix paviment de pedra present a la zona de l’altar, mentre que el paviment de la sala és de rajoles, el mateix material utilitzat per a revestir les parets de l’església i també per al sòcol, el banc i el respatller del banc que hi ha a la façana principal. La paret de l’altar i el sagrari es revesteixen amb llistons de fusta verticals, que també s’utilitzen per als mòduls fixos de la fusteria de la façana principal i de l’accés a la sala. A més de la barana metàl·lica amb passamà de fusta, la transició entre la sala i l’altar es resol mitjançant canvis de paviment (ceràmic i de pedra), accentuats per esglaons (de maó massís, col·locat de cantó, i de granit massís). El baldaquí es compon de dues bigues de fusta en volada, encastades a la paret del sagrari i sostingudes damunt l’armadura a l’altre extrem, mitjançant tirants metàl·lics, i d’unes biguetes que suporten unes plaques de tàblex microperforades, iguals que les de la coberta de la nau. La intervenció més consistent és a la façana principal. Antoni de Moragas respecta la simetria de la façana existent, tot col·locant el campanar a eix amb l’accés, mentre que la resta d’elements que introdueix a la façana tendeixen a una composició asimètrica (tot i que la fusteria del cor finalment no s’executà segons el projecte). Els pocs elements utilitzats —tancaments fixos de plom, coberta d’uralita i el campanar de formigó armat que sosté la creu, feta amb l’armadura de dos cèrcols creuats— segueixen la lògica d’estètica “industrial” del projecte. L’església ha experimentat algunes modificacions: els vidres de color groc i la finestra del baptisteri han estat substituïts per vitralls; el terra ceràmic, per gres; l’escala, la barana de l’altar i la gelosia del baptisteri han desaparegut, i a la creu se n’hi ha sobreposat una altra d’acer inoxidable. Tot i que una senzilla intervenció de restauració seria suficient per a retornar-la al seu estat original, a hores d’ara està afectada per un expedient d’enderrocament i per un projecte que pretén edificar un bloc d’habitatges a la façana que dóna al carrer, i que faria retrocedir l’església, l’accés de la qual se situaria a la façana lateral.
 4. Liceo Cinema and Bar

  Antoni de Moragas i Gallissà

  Liceo Cinema and Bar

  Built at the end of the 50s, on the same site where the old Liceo cinema was (1914-1956). The building was projected on a rather irregular plot, a consequence of the urban evolution of the place. It is for this reason that the architect opted for a layout based on placing the projection room at full height enveloped by an "L"-shaped volume, where the rest of the elements of the program, such as a bar, meeting rooms, offices, a service area, different warehouses and vertical communications. This arrangement solved all the requirements in an optimal and elegant way. From fitting a magnificent projection room, with more than 1500 seats distributed between the audience and the floor; by allowing and making the different accesses and circulations within the building compatible, avoiding the conflict between the bar, social centre and the cinema; until managing to generate a perfect acoustic cushion between the screening room and the noisy Sants Streets. As it could not be otherwise, the result is a complex building with an organic plant resulting from the various interrelationships of the program. What stood out was a 32m long bar, which could be separated with several mobile panels in order to be able to work as a bar and a cinema at the same time. Unfortunately, and for some years now, little remains of the original project; beyond the façade of abstract composition characteristic of modern language, and the bar that has been cut and modified. The screening room is preserved, although disused and quite battered, without seats and with substantial modifications. The building is currently occupied by a dance school, a gym and an appliance store.
 5. FAD Award

  Finalist. Category: Architecture

  FAD Award

  Liceo Cinema and Bar

 6. FAD Award

  Award-Winner / Winner. Category: Interior Design

  FAD Award

  Secretariat Floor of the Architects' Association of Catalonia (COAC)

 7. Via Augusta - Brusi - Sant Elies Dwellings

  Antoni de Moragas i Gallissà, Francesc de Riba i Salas

  Via Augusta - Brusi - Sant Elies Dwellings

  Moragas solves a housing program on a large plot of land that faces three streets of very different characteristics, and differentiates three blocks separated by a semi-private space. The three blocks are very compact and breathe through a system of courtyards of minimal dimensions. This allows the distribution of housing according to a general model that supports many variants. The emphasis on the quality of the lobbies, the use of colourful ornamentation and the vividness of the materials in sight show a desire to interpret the collective housing while respecting the human scale in all areas of urban life.

Audiovisual

 • Recordant Antoni de Moragas i Gallissà

  1:07:54

  Recordant Antoni de Moragas i Gallissà

Bibliography (58)

Societies