Intro

Sobre el proyecto

En esta primera etapa, el catálogo se focaliza en la arquitectura moderna y contemporánea proyectada y construida entre el 1832 –año de edificación de la primera chimenea industrial de Barcelona que establecemos como el inicio de la modernidad– hasta la actualidad.

El proyecto nace con el objetivo de hacer más accesible la arquitectura tanto a los profesionales como al conjunto de la ciudadanía por medio de una web que se irá actualizando y ampliando mediante la incorporación de las obras contemporáneas de mayor interés general, siempre con una necesaria perspectiva histórica suficiente, a la vez que añadiendo gradualmente obras de nuestro pasado, con el ambicioso objetivo de comprender un mayor período documental.

El fondo se nutre de múltiples fuentes, principalmente de la generosidad de estudios de arquitectura y fotografía, a la vez que de gran cantidad de excelentes proyectos editoriales históricos y de referencia, como guías de arquitectura, revistas, monografías y otras publicaciones. Asimismo, tiene en consideración todas las fuentes de referencia de las diversas ramas y entidades asociadas al COAC y de otras entidades colaboradoras vinculadas con los ámbitos de la arquitectura y el diseño, en su máximo espectro.

Cabe mencionar especialmente la incorporación de vasta documentación procedente del Archivo Histórico del COAC que, gracias a su riqueza documental, aporta gran cantidad de valiosa –y en algunos casos inédita– documentación gráfica.

El rigor y el criterio de la selección de las obras incorporadas se establece por medio de una Comisión Documental, formada por el Vocal de Cultura del COAC, el director del Archivo Histórico del COAC, los directores del Archivo Digital del COAC y profesionales y otros expertos externos de todas las Demarcaciones que velan por ofrecer una visión transversal del panorama arquitectónico presente y pasado alrededor del territorio.

La voluntad de este proyecto es la de devenir el fondo digital más extenso sobre arquitectura catalana; una herramienta clave de información y documentación arquitectónica ejemplar que se convierta en un referente no solo local, sino internacional, en la forma de explicar y mostrar el patrimonio arquitectónico de un territorio.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directores arquitecturacatalana.cat

credits

Quiénes somos

Proyecto de:

Impulsado por:

Directores:

2019-2023 Aureli Mora i Omar Ornaque

Comisión Documental:

2019-2023 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

Colaboradores Externos:

2019-2023 Lluis Andreu Sergi Ballester Helena Cepeda Inès Martinel Maria Jesús Quintero

Con el soporte de:

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

Entidades Colaboradoras:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

 

Arxiu Mas

 

Basílica de la Sagrada Família

 

Museu del Disseny de Barcelona

 

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Diseño y Programación:

edittio Nubilum
Sugerencias

Buzón de sugerencias

Solicita la imagen

Te invitamos a ayudarnos a mejorar la difusión de la arquitectura catalana mediante este espacio, donde podrás proponernos obras, aportar o enmendar información sobre obras, autores y fotógrafos, además de hacernos todos aquellos comentarios que consideres. Los datos serán analizados por la Comisión Documental. Rellena sólo aquellos campos que consideres oportunos para añadir o subsanar información.

El Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya es uno de los centros de documentación más importantes de Europa, que custodia los fondos profesionales de más de 180 arquitectos, cuya obra es fundamental para comprender la historia de la arquitectura catalana. Mediante este formulario, podras solicitar copias digitales de los documentos de los que el Arxiu Històric del COAC gestiona los derechos de explotación de los autores, además de aquellos que se encuentren en dominio público. Una vez realizada la solicitud, el Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya te hará llegar una estimación del presupuesto, variable en cada casuística de uso y finalidad.

Imagen solicitada:

* Si la memoria tiene autoría o derechos conocidos, puede citarlos en el campo anterior 'Comentarios' .

Eliminar * Si las fotografías tienen autoría o derechos conocidos, puede citarlos en el campo anterior 'Comentarios'.
Puedes adjuntar hasta 5 archivos de 10 MB cada uno como máximo.

Obras (6)

Sobre el Mapa

Constelación

Cronología (6)

 1. Sanatori Marítim Antituberculós de Sant Joan de Déu

  Germán Rodríguez Arias

  Sanatori Marítim Antituberculós de Sant Joan de Déu

  L'edifici, rodejat per uns murs, té l'accés en una porta que dona a la carretera de Sant Salvador-Calafell. La portalada amb llinda ens mena cap a una plaça on s'hi troba l'edifici. La plaça té un llac circular amb un brollador i és rodejada per uns bonics jardins. Portats per la perspectiva del conjunt, els ulls topen amb l'edifici, al qual s'hi accedeix mitjançant una escalinata. L'edifici te planta en forma d'U amb un cos central esglaonat i dominat per una torratxa amb coberta de teules àrabs a quatre aiguavessos; la resta també presentava la coberta de teula àrab, però a dues vessants. El cos central té diferents plantes; els baixos presenten tres portalades amb arc de mig punt, sobre les quals hi ha altres tres obertures similars amb una escultura que representa un monjo amb dos nens, al centre. A cada banda hi ha dues finestres, damunt les quals hi ha una cornisa, tant a la planta baixa com al primer pis. En un nivell superior hi ha un a galeria d'arcs de mig punt i, entre aquest nivell i l'inferior, hi ha una petita rosassa. A la torratxa s'obren finestres allargades d'arc de mig punt. Els cossos laterals consten de dos pisos amb finestres quadrangulars. Aquest projecte seria un exemple de transició i de pas cap a la modernitat com el que feien alguns arquitectes noucentistes coetanis de Germán Rodríguez Arias. Aquí, introduí una tecnologia que l'acosta al Racionalisme, en construir l'edifici sobre pilotis de formigó injectats a la sorra. En origen va ser un gran complex hospitalari que va ser regentat pels germans de Sant Joan de Déu, adreçat a nens amb tuberculosi òssia, edificat contenint una gran extensió de zona de jardí i encarat a la platja, entre Sant Salvador i Calafell, llavors deserta. La iniciativa va sorgir de la família Cruset i el recolzament de Josefa Sampera Rodés, filla dels marquesos de les Franqueses del Vallès. Va ser un dels primers encàrrecs, tot just acabada la carrera, a l'arquitecte Germán Rodríguez Arias que, posteriorment, ja en els anys 30 del segle XX fundaria el GATCPAC ( Grup d'Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània) introduint el racionalisme en l'arquitectura. Va ser inaugurat per Alfons XIII el dia 29 de maig de 1929. El 1936 els germans de Sant Joan de Déu que regien aquella institució foren assassinats, però el sanatori continuà la seva tasca. Com hospital va ser tancat el 1969, a causa del boom turístic de la zona que acabà amb la tranquil·litat del lloc. Els seus components es traslladaren a l'hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. El 1999 la societat de promocions immobiliàries Amrey se'n feu càrrec i construí l'hotel balneari. La intervenció moderna ha respectat algunes parts de l'edifici originari així com la porta d'accés que va ser pensada com una porxada, de reminiscències vernaculars.
 2. Viviendas Via Augusta 61

  GATCPAC, Germán Rodríguez Arias

  Viviendas Via Augusta 61

  En línea con las premisas del GATCPAC, Rodríguez Arias se propone la construcción de viviendas con buenos estándares de superficie y confort a costes muy bajos, gracias a los procedimientos constructivos empleados. La estructura es mixta, de ladrillo y de pies derechos de hierro, para favorecer los espacios amplios y no someter la disposición al sistema portante. Los techos están hechos con bovedillas. Los pavimentos son de mosaico hidráulico, y las puertas y ventanas adoptan los modelos estandarizados por el propio GATCPAC. El edificio dispone de calefacción central, y todo el utillaje de cocinas y baños adopta la tecnología más innovadora del momento.
 3. Sanatorio de Sant Joan de Déu

  GATCPAC, Germán Rodríguez Arias

  Sanatorio de Sant Joan de Déu

  El sanatori està destinat a uns 35 nens raquítics, pretuberculosos i de mal de Pott, que és el que permetia el pressupost assignat a aquest efecte. Per això és situat en el punt més alt de la ciutat, permanentment airejat i amb una magnífica vista a tot el voltant. La planta segueix una traça lineal trencada per un angle obtús, i la bisectriu d’aquest angle segueix exactament la direcció nord-sud, per al màxim aprofitament dels raigs solars a la galeria, que és l’estança més important. Una part de la galeria rep els raigs del sol naixent, i l’altra part rep els raigs de ponent, la qual cosa garanteix el màxim temps d’exposició solar dels malalts.
 4. Viviendas y Cine Astoria

  GATCPAC, Germán Rodríguez Arias

  Viviendas y Cine Astoria

  El edificio consta de seis viviendas por planta, de las cuales tres dan a la calle París y las otras tres al patio interior de la manzana. Las viviendas de la última planta son dúplex, con escaleras exteriores de comunicación entre ambos niveles, además de las interiores. La estructura portante contempla el hecho de que en la planta baja existe un cine, y se resuelve mediante pies derechos metálicos de sección mínima, que son descargados abajo. La distribución de las viviendas refleja las contradicciones entre las aspiraciones del GATCPAC en materia de vivienda y la permisividad de las ordenanzas municipales en lo que se refiere al aprovechamiento del terreno.
 5. Casa Barangé

  GATCPAC, Ricardo de Churruca Dotres, Germán Rodríguez Arias

  Casa Barangé

  Churruca responde con la mejor retórica racionalista a un emplazamiento peculiar: una plazoleta situada todavía sobre el puente de Vallcarca, con una de las fachadas que se desploma sobre la calle que pasa por debajo del puente. El chalet asume el carácter radicalmente plano de la fachada lateral, mientras que la fachada principal se desdobla por medio de una serie de elementos que aportan profundidad al jardín: una tribuna, un alero curvilíneo en esquina y un segundo alero separado del plano principal. Por medio del trabajo formal en una esquina, Churruca intensifica el interés del objeto desde todos los puntos de vista.
 6. Viviendas Diagonal

  GATCPAC, Ricardo de Churruca Dotres, Germán Rodríguez Arias

  Viviendas Diagonal

  Conjunto de cinco edificios entre medianeras proyectados unitariamente, que ocupa media manzana triangular del Eixample de Barcelona, incluido un chaflán. Las ordenanzas municipales y el deseo lógico de los promotores de aprovechar al máximo la edificabilidad han determinado la volumetría del conjunto, que es notablemente compacta y con una geometría difícil de resolver. Las distribuciones de cada uno de los cinco edificios se han tenido que adaptar simultáneamente a las exigencias funcionales del programa y a las particularidades morfológicas de cada solar, que son muy distintas. En uno de los lados de la manzana se abre un gran patio, lo que permite aumentar el perímetro de la fachada interior, mejorando la ventilación y el asoleo de las viviendas. Además, la apertura del patio permite corregir las diferencias de nivel debidas a la pendiente de la calle. El conjunto se ha unificado por medio de un aplacado de piedra de color beige y por una trama uniforme de ventanas cuadradas. La solución de cada alzado sigue un esquema de composición diferente para responder a cada situación en particular, generando algunos efectos estéticos de gran modernidad compositiva: por ejemplo, en la esquina de la avenida Diagonal con la calle Enrique Granados, se recortan las terrazas en el volumen y se pinta el interior de color granate para aumentar la sensación de profundidad.

Archivo

 • Perspectiva exterior anteprojecte del Sanatori Marítim Antituberculós de Sant Joan de Déu.

  Dibujo

  Perspectiva exterior anteprojecte del Sanatori Marítim Antituberculós de Sant Joan de Déu.

  © Fons Germán Rodríguez Arias / Arxiu Històric del COAC

 • Perspectiva exterior del Sanatori Marítim Antituberculós de Sant Joan de Déu.

  Dibujo

  Perspectiva exterior del Sanatori Marítim Antituberculós de Sant Joan de Déu.

  © Fons Germán Rodríguez Arias / Arxiu Històric del COAC

Bibliografía (20)

Sociedades