Intro

About

In this first stage, the catalogue focuses on the modern and contemporary architecture designed and built between 1832 –year of construction of the first industrial chimney in Barcelona that we establish as the beginning of modernity– until today.

The project is born to make the architecture more accessible both to professionals and to the citizens through a website that is going to be updated and extended. Contemporary works of greater general interest will be incorporated, always with a necessary historical perspective, while gradually adding works from our past, with the ambitious objective of understanding a greater documented period.

The collection feeds from multiple sources, mainly from the generosity of architectural and photographic studios, as well as the large amount of excellent historical and reference editorial projects, such as architectural guides, magazines, monographs and other publications. It also takes into consideration all the reference sources from the various branches and associated entities with the COAC and other collaborating entities related to the architectural and design fields, in its maximum spectrum.

Special mention should be made of the incorporation of vast documentation from the COAC Historical Archive which, thanks to its documental richness, provides a large amount of valuable –and in some cases unpublished– graphic documentation.

The rigour and criteria for selection of the works has been stablished by a Documental Commission, formed by the COAC’s Culture Spokesperson, the director of the COAC Historical Archive, the directors of the COAC Digital Archive, and professionals and other external experts from all the territorial sections that look after to offer a transversal view of the current and past architectural landscape around the territory.

The determination of this project is to become the largest digital collection about Catalan architecture; a key tool of exemplar information and documentation about architecture, which turns into a local and international referent, for the way to explain and show the architectural heritage of a territory.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directors of the COAC Digital Archive

credits

About us

Architects' Association of Catalonia:

Àrea de Cultura

Directors:

2019-2020 Aureli Mora i Omar Ornaque

Documental Commission:

2019-2020 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

External Collaborators:

2019-2020 Lluis Andreu Sergi Ballester Maria Jesús Quintero

:

Generalitat de Catalunya Departament de Cultura

Collaborating Entities:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

Design & Development:

Nubilum Edittio

In Pictures

 • Francesc Mitjans Miró

Memory

Arquitecte. Titulat el 1942. El 1990 va ser nomenat membre d’Honor de la Reial Acadèmia de Catalunya de Belles Arts de Sant Jordi, el 2005 premi Catalunya Construcció del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona i el 2006 del premi Antonio Camuñas d’Arquitectura. Autor d’un gran nombre d’edificis residencials com el del C. Amigó, 76 (1944) o C. Mestre Nicolau, 15 (1957) així com del Camp Nou del FC Barcelona (1957), o el Banc Atlàntic (1968)

Source: Arxiu Històric del COAC

Works

On the Map

Constellation

Cronology

 1. Hotel Rei Jaume

  Francesc Mitjans Miró

  Hotel Rei Jaume

 2. Casabó House

  Francesc Mitjans Miró

  Casabó House

  La casa fou projectada per Mitjans durant la seva etapa d’estudiant, abans de la guerra civil, i sota la influència predominant de les idees del GATCPAC. De la mateixa manera que altres arquitectes de l’època, parteix d’un esquema neoclàssic, vinculat a la fàbrica de maó, i l’altera amb absoluta llibertat, d’acord amb el programa i la interpretació del lloc. L’habitatge s’eleva una planta per afavorir les vistes al mar. S’hi accedeix tangencialment per la terrassa, vinculada a la sala d’estar, a la façana sud. L’ala de ponent es destina als dormitoris i es troba una mica més elevada que la resta de la casa. L’ala de llevant només conté la cuina i les estances del servei, i deixa lloc a unes àmplies terrasses que fan de coberta a l’accés rodat. Cinc pilars cilíndrics protegeixen la terrassa de l’accés per la banda de ponent i configuren la imatge de la casa vista des del passeig.
 3. Amigó Apartment Building

  Francesc Mitjans Miró

  Amigó Apartment Building

  Es tracta d’una acurada obra de superació de l’etapa acadèmica de Mitjans, en què incorpora nombrosos descobriments que més tard esdevindran característics de la seva obra. La planta tipus destina tota la crugia posterior a dormitoris i tota la crugia anterior als espais d’estar, directament vinculats a un ampli balcó que corre a banda i banda de la façana. A l’interior s’eviten els corredors i es crea un recorregut circular al voltant de la cuina, amb petits àmbits de transició entre espais d’usos diferents. El tractament del vestíbul combina magistralment alguns elements trets del passat amb conceptes clarament moderns, més enllà de qualsevol adscripció a un estil històric determinat.
 4. Balmes Dwellings

  Francesc Mitjans Miró

  Balmes Dwellings

 5. Edifici d'Habitatges Ceisa

  Francesc Mitjans Miró

  Edifici d'Habitatges Ceisa

  res miembros de la misma familia que vivían en el edificio de la calle d’Amigó le encargaron a Mitjans otro de viviendas más grandes, en una zona de edificación aislada que permitía retrasar el edificio para crear un jardín delantero. El resultado es un volumen compacto, de una vivienda por rellano, cuya característica principal son las amplias terrazas de la fachada principal. Las otras terrazas se extienden por la fachada lateral y están soportadas por una estructura muy ligera de hormigón armado. La composición del edificio se caracteriza por su forma cúbica, con muros de ladrillo visto, y por el jardín que circunda el edificio, resuelto con árboles que ya se hallaban en el lugar. Todo el edificio iba a ser ocupado por miembros de la misma familia, circunstancia que Mitjans aprovechó para disponer en planta baja unas dependencias comunes en contacto directo con el jardín. La distribución de las viviendas se desarrolla a partir de un núcleo central de comunicaciones, alrededor del cual se puede circular y acceder a todas las dependencias. En general, los encargos de viviendas a Mitjans no suelen ser mínimas, lo que le ofrece grandes posibilidades plásticas en el tratamiento de los espacios y los volúmenes.
 6. Camp Nou

  Lorenzo García-Barbón Fernández de Henestrosa, Francesc Mitjans Miró, Josep Maria Soteras i Mauri

  Camp Nou

  El projecte respon a la necessitat d’allotjar un nombre d’espectadors cada cop més gran per a un club de futbol en constant creixement i amb una projecció social cada vegada més àmplia. Els criteris de disseny varen partir d’una anàlisi crítica dels principals estadis de futbol del món. El terreny de joc queda per sota del nivell del carrer, per tal que l’ascens a les grades més elevades no sigui tan exagerat. Les grades segueixen una traça de quatre corbes rebaixades per tal de garantir la màxima proximitat dels espectadors al terreny de joc. En secció, l’estadi s’organitza en tres graderies encavalcades, per aprofitar al màxim l’ocupació vertical. La primera graderia reposa directament sobre el terreny. La segona graderia allotja els seients de tribuna i les localitats més afavorides, que són les úniques a cobert. La tercera graderia allotja les localitats de general i creix en alçària per la banda oposada a la tribuna. L’evacuació s’organitza per mitjà de la combinació de nombrosos nuclis de circulació vertical comunicats amb unes passeres ininterrompudes. El Camp Nou aplica criteris de racionalitat al programa d’un estadi de gran capacitat, on els espectadors són els autèntics protagonistes.
 7. Hotel Barcelona i Teatre Novedades

  Lluís Cantallops Valeri, Francesc Mitjans Miró, Miquel Ponsetí i Vives

  Inicialmente Ponseti recibió el encargo de la sala de espectáculos y un edificio de oficinas con muro cortina, pero al cabo de poco tiempo se empezó a transformar en un proyecto con varios clientes y varios arquitectos. Primero Mitjans le comunicó el encargo de un hotel que sustituiría a las oficinas. Un poco después, Cantallops el de un aparcamiento que estaba medio debajo del teatro. Y más tarde un arquitecto de Madrid el una camisería de lujo en los bajos del hotel. Miquel Ponseti empezó a proyectar el teatro actual que sorprendió por su modernidad, ya que rompía con los esquemas tradicionales de las salas de espectáculos. La estructura de hormigón permitía que la platea y el anfiteatro fuesen más amplios de lo normal y que la visibilidad fuese perfecta desde cualquier butaca. Del hotel destaca la fachada, que es un marco de hormigón en voladizo con una franja superior y otra lateral de vidrio con terrazas. El resto de la fachada consiste en un damero de paneles opacos y ventanas de suelo a techo. Durante el proceso, Mitjans diseñó un prototipo de habitación y lo hizo construir a tamaño natural con todos los acabados. Como no le acabó de gustar la hizo derribar para construir la versión definitiva.
 8. Clínica Dr. Soler Roig

  Francesc Mitjans Miró

  Clínica Dr. Soler Roig

  Francesc Mitjans había sido socio estudiante del GATCPAC, y fue uno de los primeros arquitectos en «rescatar» la arquitectura racionalista después de la autarquía franquista. Su primer proyecto es el edificio de viviendas de la calle de Amigó, que se puede considerar como un nuevo manifiesto arquitectónico en la Barcelona de la década de 1940. Después de éste construiría otros dos edificios de viviendas y la clínica Soler-Roig, que componen un pequeño conjunto arquitectónico. Los jardines que circundan los tres edificios forman parte del proyecto; están inspirados en el jardín inglés y han partido de los árboles que ya se hallaban en el lugar. La planta curva de la clínica responde a la voluntad de preservar un árbol centenario que había en el solar e incorporar el jardín al proyecto. La composición del edificio es cúbica, alterada por la traza curva de las fachadas y la pendiente de los testeros. Las fachadas están realizadas con mahón corriente en crudo pintado de blanco, que contrasta con el tono verde claro de las divisiones de las terrazas. Un testero lateral, en el que se sitúa la puerta principal de acceso a la clínica, se ha cubierto con placas de gres que siguen una trama geométrica
 9. Escorial Apartment Building

  Josep Alemany i Barris, Oriol Bohigas i Guardiola, Josep Maria Martorell i Codina, Francesc Mitjans Miró, Antonio Perpiñá Sebriá, Josep Maria Ribas i Casas, Manuel Ribas i Piera

  Escorial Apartment Building

  La mansana té establerta la típica ordenació d'edificis alineats al llarg dels carrers circumdants amb grans profunditats d'edificació al voltant d'un pati central, en part també edificable. La proposta urbanística va consistir a trencar aquest esquema tancat i obrir l'interior com a espai públic relacionat amb els carrers, intentant, però, no contradir la realitat morfològica d'aquests carrers. És a dir, es va tractar d'unir tres premisses fonamentals: millorar les condicions higièniques dels habitatges en profunditat que es donaven a la urbanització tradicional; integrar l'ús públic els espais interiors de la mansana, trencant la reincidència formal dels carrers; mantenir, no obstant això, el caràcter urbà dels carrers adjacents que pertanyen a una xarxa urbana molt característica d'un barri barceloní. Per a això es van organitzar dos edificis lineals seguint l'alineació de dos carrers i es va obrir l'espai interior cap al carrer Escorial que té un caràcter menys local. Enmig d'aquest espai es va situar l'edifici alt que acumula en alçada bona part de l'edificabilitat de la mansana. Els tipus d'habitatge s'adeqüen a l'evident exigència morfològica general: els edificis lineals agrupen habitatges aparellats amb accés per escala per a cada dues d'elles (de 80 i 90 m2), l'edifici alt correspon a habitatges en dues plantes amb accés per passadissos longitudinals, (100 m2). L'acabat exterior de l'edifici alt és de formigó i rajola blanc i el dels edificis baixos és de maó massís i gelosies ceràmiques.
 10. Tokio Dwellings

  Francesc Mitjans Miró

  Tokio Dwellings

  Este edificio está completamente aislado y cuenta con la mejor orientación hacia el interior de manzana, donde se encuentra la plaza Jardins Tòquio. A pesar de sus holgadas dimensiones, sólo tiene dos viviendas por rellano, con la particularidad de que el ático y el sobreático se agrupan en una sola vivienda, diseñada especialmente para la soprano catalana Victòria dels Àngels. Casi todas las características de este edificio se pueden relacionar con los cinco puntos de arquitectura moderna de Le Corbusier, aunque con algunos matices que lo hacen muy singular. El edificio está levantado sobre pilotis de hormigón armado y el vestíbulo está separado de las fachadas. Este vestíbulo consiste en una caja completamente de vidrio, con lunas de superficie muy grande. También está separado del suelo, creando una línea de sombra que refuerza la sensación de ligereza del edificio. Justo a la entrada, se ha dispuesto una fuente con un chorro de agua que provoca un sonido muy agradable al entrar. La planta libre se manifiesta a través de la estructura y de las generosas dimensiones de las viviendas, con las zonas de día hacia el interior de manzana. La fachada está revestida con un aplacado de piedra blanca y, en vez de ventanas apaisadas, cuenta con un conjunto de terrazas encajadas en el volumen. La terraza jardín empieza en el ático de la soprano y se prolonga en el sobreático, protegido con un cerramiento de brezo que es visible desde la calle y produce un efecto plástico muy interesante, resuelto con gran precisión, como si fuera una obra de arte.
 11. Habitatges Rubio

  Francesc Mitjans Miró

  Este edificio aislado de viviendas está situado delante de la clínica Soler-Roig, que fue la primera de las actuaciones de Mitjans en esta calle, a la que le seguirían los edificios de viviendas CEISA y este mismo. Cuenta con planta baja más tres plantas piso, en las que se desarrolla una sola vivienda por rellano.. Se accede peatonalmente a través de un porche de entrada que da al vestíbulo y a la portería. Cabe destacar que el jardín que rodea el edificio continúa hasta el interior del porche, consiguiendo una relación muy intensa entre la arquitectura y la naturaleza. Desde un lateral se accede al garaje, por medio de una rampa que desciende hacia el sótano y gira por la parte de atrás. Sobre esta rampa se disponen en voladizo unas terrazas orientadas a sur, correspondiendo con las salas de estar. En estas terrazas se ha efectuado un giro en la parte frontal y las esquinas están redondeadas, como si quisieran seguir el movimiento del coche al entrar. El giro se repite en el porche de entrada y en los balcones laterales. La estructura consiste en muros de carga de ladrillo visto. Los muros laterales enmarcan la fachada a la calle. La composición de esta fachada es muy interesante y compleja: un sistema de elementos verticales, definido por las ventanas, se combina con un sistema de elementos horizontales, definido por las barandillas. La solución horizontal es distinta en cada planta: incluye una jardinera en la primera y una galería en la tercera
 12. Habitatges Freixa 37

  Francesc Mitjans Miró

  Habitatges Freixa 37

 13. Mestre Nicolau Dwellings

  Francesc Mitjans Miró

  Mestre Nicolau Dwellings

 14. Habitatges Tort

  Francesc Mitjans Miró

  dificio entre medianeras que sigue los criterios aprendidos en la calle d’Amigó, pero con un grado de abstracción y refinamiento constructivo más elevado. El programa se desarrolla con una vivienda por rellano. La distribución está organizada por franjas: en la parte central se encuentran la zona de servicios y el núcleo de comunicaciones, mientras que en las fachadas se sitúan las zonas de día y las de noche. La estructura de muros de carga coincide con la distribución por franjas del programa, con la particularidad de que se utilizan dos pilares de hormigón retrasados de la fachada que dan la impresión de que el edificio esté elevado sobre pilotis. Mitjans vuelve a utilizar el mismo sistema de terrazas que en la calle d´Amigó, que se extienden por toda la longitud de la fachada. El último forjado enlaza las dos medianeras y genera un marco dentro del cual se desarrolla el proyecto. Las terrazas no sobresalen del plano de fachada, sino que generan un espacio vacío que contrasta con los volúmenes opacos de los demás edificios. Sobre este enorme vacío se superpone una doble fachada de persianas correderas de aluminio que crean una imagen cambiante y ligera del edificio. El dinamismo de la fachada se complementa con un sistema de toldos basculantes en el entresuelo y en el ático.
 15. La Ballena Alegre Campsite

  Francesc Mitjans Miró

  La Ballena Alegre Campsite

  El camping está formado por un conjunto de instalaciones diseminadas en la pineda litoral del Delta del Llobregat, un paisaje completamente llano entre la carretera y la playa de Viladecans. Durante los años 30, este litoral constituía el emplazamiento de la futura Ciutat de Repós i de Vacances del GATCPAC y Le Corbusier. El programa se divide en dos partes que corresponden a dos fincas separadas, pero conectadas entre sí. El criterio más importante ha sido el de concebir el camping como si fuera una pequeña ciudad de viviendas efímeras con una serie de núcleos edificados que organizan territorialmente la actividad de los campistas: un núcleo de entrada, otro núcleo junto al mar, otros dos núcleos secundarios a media profundidad, y otro núcleo más compacto situado en la segunda finca. También se han construido unas duchas inmediatas a la playa, desarrolladas a partir de una propuesta anterior del arquitecto Ramon Tort. La mayor parte de los pabellones tiene un diseño singular, en función de sus propias características morfológicas, y están unificados por los materiales de construcción. Actualmente la instalación ha dejado de funcionar al estar afectada por la ampliación del Aeropuerto de El Prat de Llobregat.
 16. CYT Dwellings

  Francesc Mitjans Miró

  CYT Dwellings

  Este bloque en esquina está formado por tres edificios entre medianeras y tiene un porche comercial en planta baja que refuerza la imagen unitaria y compacta de un edificio separado del suelo mediante pilotis. En el volumen superior destacan la composición horizontal de las barandillas, los cantos de los forjados y el marco rectangular que encuadra el edificio y asume la profundidad del porche. El material dominante de la fachada es el vidrio, que se suele asociar con edificios de oficinas pero que en este caso introduce un componente tecnológico, vinculado a la idea de la máquina de habitar. El autor resuelve la ventilación mediante ventanas practicables, alternadas con vidrios fijos y coloca una serie de galerías al tresbolillo, que se usan como terrazas y que generan un dinamismo en la composición de la fachada. La protección solar de estos vacíos se resuelve mediante toldos basculantes. La contundencia material y volumétrica no impide que este edificio tenga una escala y unas proporciones equilibradas en relación con su entorno. El porche en planta baja amplía el espacio de la acera comercial, mientras que el arbolado del paseo central tamiza y humaniza la radicalidad de esta propuesta.
 17. Torre Castanyer

  Francesc Mitjans Miró

 18. Seida Building

  Francesc Mitjans Miró

  Seida Building

  Es tracta d’una operació immobiliària destinada a compensar l’ús de l’illa de cases com a magatzem de cotxes. El projecte planteja un bloc de 12 mòduls en T que eviten la incorporació de patis interiors i que assignen al conjunt una clara orientació cap a l’avinguda de Sarrià. La gran longitud d’aquesta façana queda regulada per la inclusió d’unes gelosies verticals que matisen la llum rasant, i una alternança en la disposició de les terrasses que n’augmenten el dinamisme. Tot el bloc és concebut com una aplicació rigorosa dels principis lògics de les estructures de formigó.
 19. Edifici d'Habitatges Passeig Maragall 243-247

  Josep Alemany i Barris, Oriol Bohigas i Guardiola, Josep Maria Martorell i Codina, Francesc Mitjans Miró, Antonio Perpiñá Sebriá, Josep Maria Ribas i Casas

 20. FAD Award

  Finalist. Category: Architecture

  FAD Award

  CYT Dwellings

  Francesc Mitjans Miró

 21. FAD Award

  Finalist. Category: Architecture

  FAD Award

  Seida Building

  Francesc Mitjans Miró

 22. FAD Award

  Award-Winner / Winner. Category: Architecture

  FAD Award

  Escorial Apartment Building

  Josep Alemany i Barris, Oriol Bohigas i Guardiola, Josep Maria Martorell i Codina, Francesc Mitjans Miró, Antonio Perpiñá Sebriá, Josep Maria Ribas i Casas, Manuel Ribas i Piera

 23. Banco Atlántico

  Santiago Balcells Gorina, Francesc Mitjans Miró

  Banco Atlántico

  Mitjans resol el gàlib de la torre tot inspirant-se en l’edifici de la Pirelli de Torí, després d’una trobada amb el seu autor, Gio Ponti. Malgrat tot, la solució estructural és totalment inèdita: quatre pilars metàl·lics situats al centre de gravetat de la planta deixen la resta totalment diàfana i contenen totes les instal·lacions. Les quatre pantalles laterals també són portants, i tots els elements de suport queden expressats a l’exterior per mitjà d’un revestiment de marbre blanc. Els dos nuclis de comunicació vertical se situen als extrems i asseguren l’evacuació en cas d’incendi. La torre es vincula al teixit de l’Eixample a través d’un cos més baix, i arriba fins a vint metres per sota de la rasant per allotjar l’aparcament. Es tracta d’una solució completament genuïna per a una torre d’oficines d’alçària mitjana, que caracteritza de manera molt forta el paisatge urbà de la zona.
 24. Vidal Folch Office Building

  Francesc Mitjans Miró

  Vidal Folch Office Building

  Cap als anys 60, en ple vendaval de l’Escola Barcelona i de l’arquitectura italiana revisionista amb el dit-moviment-modern, en Francesc Mitjans està considerat un ‘bon arquitecte comercial’. Amb el pas del temps, la seva arquitectura es va percebent com a més refinada, basada amb un acurat coneixement de la modernitat ortodoxa i de l’organicisme nòrdic, entre d’altres. Mitjans crea una arquitectura per a una nova classe benestant, que transcendeix les modes i tendències de l’època i que es basa en un nou model d’edificació difós extensament per les zones altes de Barcelona, donant una coherència urbana molt remarcable. En aquesta arquitectura, les façanes en són exemplars i representen un reflex d’unes plantes molt ben organitzades i composades amb especial atenció en el disseny dels seus detalls, d’alta qualitat constructiva. L’Edifici d’Oficines Vidal Folch, amb façana a la Via Augusta i als carrers Madrazo i Saragossa de Barcelona, subscriu tota aquesta manera de fer una bona construcció basada en un disseny racional de les façanes i que ajuda a què l’edifici es conservi en perfecte estat, sense haver sofert rehabilitacions singulars. Les seves façanes així com la volumetria global denoten, al meu entendre, una influència directa dels edificis d’oficines i d’habitatges d’Alvar Aalto a Helsinki: el precís tractament de les obertures, recercades per marcs i baranes-llevapors de fusta; les franges horitzontals de marbre; el remat superior amb una pèrgola que exerceix de filtre amb el cel... Es tracta d’un edifici que només necessita cura amb el seu manteniment, sense res més que la seva atemporalitat epidèrmica i versatilitat interior.
 25. Avinguda de Roma Housing Complex

  Josep Anglada Rosselló, Francesc Mitjans Miró, Antoni Pineda i Gualba

  Avinguda de Roma Housing Complex

 26. Telefónica Office Building

  Francesc Mitjans Miró

  Telefónica Office Building

 27. First Extension of Camp Nou

  Antonio Bergnes de las Casas i Soteras, Francesc Cavaller i Soteras, Juan Pablo Mitjans i Perelló, Francesc Mitjans Miró, Josep Maria Soteras i Mauri

  First Extension of Camp Nou

  El Estadio se inauguró en Septiembre de 1957, construida la primera fase sólo con las dos primeras graderías y coronación simétrica. El perfil del Estadio se caracterizaba por la gran marquesina de cubierta, con un nuevo diseño adaptado por los arquitectos a las técnicas convencionales del momento. No fue hasta 1982, ya bajo la presidencia del inefable Josep Lluís Nuñez, cuando la original asimetría del Estadio se vio completada con la tercera gradería con motivo de la celebración del Campeonato Mundial de Selecciones. El proyecto de esta segunda fase lo ejecutaron Mitjans y Soteras, junto a Juan Pablo Mitjans, hijo del primero y a Francisco Cavaller, sobrino del segundo. La construcción final se caracterizó por el montaje de una envolvente de lamas en todo el perímetro del edificio, y por la inclusión del cuerpo de rampas de la fachada este, originalmente independiente, dentro del volumen de la tercera gradería. Estas rampas, colgando tensadas de la fachada posterior aumentan el presunto dramatismo del conjunto, aún a costa de eliminar el valor de elemento mediador del proyecto original. En 1994, debido a la normativa de la UEFA, se adaptó la primera gradería, pasando los espectadores de pie a sentados. Este cambio implicó bajar prácticamente 3 metros la cota del terreno de juego, con las inevitables consecuencias en las isópticas del Estadio. La estoica espectacularidad de la visión original del Estadio y su acceso a tribuna en rampa desde el aparcamiento de geometría curva situado en Arístides Mayol, se fue desfigurando a partir de 1957 con la aparición de una burda constelación de edificios. Entre ellos brilla aún con luz propia la bella cúpula del Palau Blaugrana, lamentablemente hoy condenada a demolición, realizada por Soteras junto a Cavaller y al ingeniero Florencio del Pozo. Su menos afortunada volumetría exterior se entremezcla torpemente entre un grupo de banales edificaciones auxiliares. El conjunto, lejos de la categoría mítica del estadio, arruina el acceso simbólico al edificio. También los añadidos realizados a la fachada Oeste, entre ellos la sede del actual museo, con similar autoría, no ayudan a no negar la hipótesis de la existencia de un componente genético en la calidad de un arquitecto. El conocimiento arquitectónico, y ello es aún más visible al intervenir en un edificio preexistente, es probablemente de dudoso carácter hereditario. Se adquiere con esfuerzo, dedicación, constancia, y, aún cuando quizá hoy no esté de moda, con altas dosis de humildad y voluntad de servicio a la sociedad. Más de cincuenta años después, el Camp Nou mantiene su estoica dignidad y su funcionalidad como Estadio. Otra cuestión es si es el plató adecuado para la retransmisión de un partido de fútbol, cuando el espectador torna parte del espectáculo. O cuando el antiguo templo del deporte es transformado, bíblicamente, en mercado. Bueno, en centro comercial.
 28. Restauració del Palau Moja

  Francesc Mitjans Miró

Archive

 • Perspectiva seccionada de la planta baixa dels Habitatges Balmes.

  Drawing

  Perspectiva seccionada de la planta baixa dels Habitatges Balmes.

  Arxiu Històric del COAC

 • Axonometria dels Habitatges Tokio.

  Drawing

  Axonometria dels Habitatges Tokio.

  Arxiu Històric del COAC

 • Perspectiva exterior del Camp Nou

  Drawing

  Perspectiva exterior del Camp Nou

  Fons Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme / Arxiu Històric del COAC

 • Axonometria de la planta baixa de l'Edifici d'Oficines Telefónica.

  Drawing

  Axonometria de la planta baixa de l'Edifici d'Oficines Telefónica.

  Arxiu Històric del COAC

 • Axonometria de la planta baixa de l'Edifici d'Oficines Telefónica

  Drawing

  Axonometria de la planta baixa de l'Edifici d'Oficines Telefónica

  Arxiu Històric del COAC

 • Perspectiva del l'Estació de servei del càmping 'La Ballena Alegre'.

  Drawing

  Perspectiva del l'Estació de servei del càmping 'La Ballena Alegre'.

  Arxiu Històric del COAC

 • Perspectiva de l'accés al Càmping 'La Ballena Alegre'.

  Drawing

  Perspectiva de l'accés al Càmping 'La Ballena Alegre'.

  Arxiu Històric del COAC

Bibliography