Intro

About

In this first stage, the catalogue focuses on the modern and contemporary architecture designed and built between 1832 –year of construction of the first industrial chimney in Barcelona that we establish as the beginning of modernity– until today.

The project is born to make the architecture more accessible both to professionals and to the citizens through a website that is going to be updated and extended. Contemporary works of greater general interest will be incorporated, always with a necessary historical perspective, while gradually adding works from our past, with the ambitious objective of understanding a greater documented period.

The collection feeds from multiple sources, mainly from the generosity of architectural and photographic studios, as well as the large amount of excellent historical and reference editorial projects, such as architectural guides, magazines, monographs and other publications. It also takes into consideration all the reference sources from the various branches and associated entities with the COAC and other collaborating entities related to the architectural and design fields, in its maximum spectrum.

Special mention should be made of the incorporation of vast documentation from the COAC Historical Archive which, thanks to its documental richness, provides a large amount of valuable –and in some cases unpublished– graphic documentation.

The rigour and criteria for selection of the works has been stablished by a Documental Commission, formed by the COAC’s Culture Spokesperson, the director of the COAC Historical Archive, the directors of the COAC Digital Archive, and professionals and other external experts from all the territorial sections that look after to offer a transversal view of the current and past architectural landscape around the territory.

The determination of this project is to become the largest digital collection about Catalan architecture; a key tool of exemplar information and documentation about architecture, which turns into a local and international referent, for the way to explain and show the architectural heritage of a territory.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directors of the COAC Digital Archive

credits

About us

Architects' Association of Catalonia:

Àrea de Cultura

Directors:

2019-2020 Aureli Mora i Omar Ornaque

Documental Commission:

2019-2020 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

External Collaborators:

2019-2020 Lluis Andreu Sergi Ballester Maria Jesús Quintero

:

Generalitat de Catalunya Departament de Cultura

Collaborating Entities:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

Design & Development:

Nubilum Edittio

In Pictures

 • Josep Maria Sostres i Maluquer

 • Josep Maria Sostres i Maluquer

Memory

Arquitecte. Titulat el 1946, cofundador i membre del “Grup R”. Vinculat durant tota la seva vida professional a l’ETSAB. Va ser director de la Reial Càtedra Gaudí. Arquitecte especialitzat en la construcció d’habitatges unifamiliars, tals com les realitzades a Bellver de Cerdanya, La Seu d’Urgell, o la Casa Agustí (1954) a Sitges, així com l’edifici per al diari “El Noticiero Universal” (1966)

Source: Arxiu Històric del COAC

Works

On the Map

Constellation

Cronology

 1. Exposició "Gaudí" al Tinell

  Oriol Bohigas i Guardiola, Josep Maria Sostres i Maluquer

  Exposició "Gaudí" al Tinell

 2. Houses in Camí de Talló

  Josep Maria Sostres i Maluquer

  Houses in Camí de Talló

  De la sèrie de cases que Sostres va construir al Camí de Talló, totes elles per a un mateix client, aquesta és l’única que pren com a referent les experiències del moviment modern i el seu interès per l’obra d’Aalto. La casa, en trobar-se al darrer solar, és l’única que s’obre a les vistes cap al sud, i aprofita un petit desnivell del terreny per configurar-se en dos cossos articulats entre ells. La sala d’estar es troba en un cos independent, esbiaixat, orientat al sud i a tocar del propi camí, si bé li dóna l’esquena. El cos més gran, situat a la part baixa, inclou la resta de les estances, recupera la traça ortogonal del solar i s’organitza per plantes intermèdies. Els materials dels revestiments exteriors responen a aquesta voluntat articuladora. Sostres combina en aquesta casa algunes experiències de l’arquitectura orgànica amb la manera de fer de l’arquitectura vernacular, una combinació que mantindrà en la seva obra posterior.
 3. Maria Victòria Hotel

  Josep Maria Sostres i Maluquer

  Maria Victòria Hotel

  La forma del solar, situat al nucli antic de la ciutat, determina el traçat de les crugies, i les tres façanes responen de manera autònoma als seus usos diversos i a la relació amb el carrer. L’estructura murària de les plantes de les habitacions queda descarregada a la planta del vestíbul sobre un sistema de pilars de secció circular. Sostres articula la totalitat d’aquest espai amb una gran ductilitat; aprofita les vistes al sud sobre la Cerdanya; defineix petits àmbits amb els cels rasos, amb els colors i amb lleus desnivells del terra, i aprofita el pati de llums de les plantes superiors per projectar una tènue llum zenital sobre el passadís d’entrada i el taulell.
 4. Cusí House

  Josep Maria Sostres i Maluquer

  Cusí House

  La configuració de la casa ve determinada per una voluntat deliberada de donar una resposta senzilla a un programa modest. La planta s’organitza en dos cossos desplaçats de dimensions idèntiques, que defineixen de la mateixa manera la planta baixa i la planta superior. Aquest desplaçament permet qualificar la imatge de la casa a la part que dóna al carrer. Al petit porxo d’entrada i al volum de l’escala, pintat d’un color fosc, s’hi dibuixen unes siluetes de fusta que defineixen aquesta façana com una composició destinada a diferenciar cadascuna de les dues fàbriques. Tant el vestíbul d’entrada com el passadís de la planta superior ocupen simultàniament tots dos cossos i generen una circulació transversal que és independent de la construcció de les dues crugies. Sostres pren com a referència els petits habitatges en sèrie de Jacobsen i la seva manera d’enriquir l’arquitectura de les cases amb programes molt senzills.
 5. Apartments in Torredembarra

  Josep Maria Sostres i Maluquer

  Apartments in Torredembarra

  El conjunt el formen quatre elements idèntics, repetits de manera decalada. Aquesta solució permet una millor adaptació a la irregularitat de la parcel·la i, d’altra banda, obre més possibilitats a la concepció de cada habitatge. Cada motel adopta una forma de T i s’adossa contra la unitat veïna per mitjà d’una superfície mínima. L’accés té lloc pel punt d’unió dels dos braços de la T, on hi ha l’escala que du al pis superior, la qual cosa racionalitza les circulacions. El cos que allotja els dos dormitoris dels fills, col·locat transversalment, cobreix un porxo dotat d’una certa privacitat, que acull les activitats a l’aire lliure. El braç orientat a mar conté, a la planta primera, un estudi penjat sobre la sala d’estar. Després de l’experiència de la casa Agustí, Sostres es preocupa en aquest projecte de l’economia en l’estructura i els materials, de l’ordre en la geometria, de la llegibilitat dels volums i els tancaments, amb vista a un programa d’habitatge seriat.
 6. Iranzo House

  Josep Maria Sostres i Maluquer

  Iranzo House

  El programa, molt ampli i generós, és interpretat en aquest cas a partir d’una voluntat de correspondència molt estricta entre cadascuna de les parts de la casa i la seva pròpia solució estructural i volumètrica, de manera que es força l’articulació entre els diferents cossos. El resultat és una combinació de volums i obertures que formen una sèrie de ritmes tensos on cap element es repeteix. Sostres revitalitza diverses pautes compositives provinents del moviment modern: la ubicació de la totalitat del programa a la planta primera fa referència a Le Corbusier, mentre que l’estricta equiparació ús-forma-estructura prové dels principis més rígids de la Bauhaus. Malgrat tot, el resultat no és un mer exercici d’historicisme: en interpretar idees i procediments, i no formes estereotipades, Sostres aconsegueix regenerar la vitalitat de la casa com a sistema complex d’estances, on el volum volat de la sala d’estar acaba jugant un paper predominant.
 7. Moratiel House

  Josep Maria Sostres i Maluquer

  Moratiel House

  És la millor interpretació crítica que Sostres va fer dels mestres del moviment modern que tant el varen influir. El programa es desenvolupa en una sola planta, una mica aixecada respecte del terreny, i amb les diferents estances ben situades respecte a l’àbac solar. La combinació de diferents tipus d’elements portants i paraments, provinent de l’interès per Terragni i altres racionalistes italians, tendeix a desmaterialitzar la casa i a incorporar-hi les transparències com a experiència més intensa de l’espai. Des del carrer, la bicromia dels dos plans, el tall de l’entrada i la visió dels dos badalots de la coberta, l’estudi i l’escala, reflecteixen una revisió de la vella icona de la vil·la Savoie: una casa gairebé quadrada, amb la coberta transitable, orientada als quatre vents, i un petit pati interior que completa l’organització de tot l’espai i contribueix a crear una atmosfera domèstica més rica que no pas la dels vells interiors de l’estil internacional.
 8. Agustí House

  Josep Maria Sostres i Maluquer

  Agustí House

 9. El Noticiero Universal Offices and Workshop

  Josep Maria Sostres i Maluquer

  El Noticiero Universal Offices and Workshop

  El programa d’ampliació de la seu d’El Noticiero Universal havia de remuntar en primera instància un cos més baix, situat al mateix solar que l’edifici actual. En la solució final de la part ampliada, que ocupa tot un cos edificat entre mitgeres amb la seva pròpia façana, Sostres pren com a referència les primeres cases construïdes a l’Eixample, amb les façanes molt planes i un ordre d’obertures que formen continuïtats horitzontals. La façana d’El Noticiero Universal és un pla totalment llis en què l’ordre vertical de les obertures segueix les alineacions de l’edifici veí per la part nord, que també forma part de les dependències del diari. En aquesta façana, Sostres combina les solucions del purisme amb una reflexió molt rigorosa sobre els trets més essencials de l’arquitectura de l’Eixample, tot remetent-se als seus orígens i vinculant l’esperit urbanístic de Cerdà a les noves llibertats d’ordenació que oferia l’arquitectura moderna.
 10. FAD Award

  Award-Winner / Winner. Category: Architecture

  FAD Award

  El Noticiero Universal Offices and Workshop

  Josep Maria Sostres i Maluquer

 11. Xampeny House

  Josep Maria Sostres i Maluquer

  Xampeny House

  Sostres aplica en aquest cas una combinació de procediments que tendeixen a crear una gran complexitat tant a l’espai interior com a la configuració dels volums. Utilitza dues geometries a 45 graus per crear un espai amb un fort caràcter unitari, on cadascuna de les funcions domèstiques està ben ubicada al seu lloc. Una sola coberta a dos aiguavessos se superposa de manera independent al sistema murari, i el seu límit queda retallat per la intersecció amb els tancaments perimetrals. A l’interior, la seva superposició amb els diversos àmbits dóna lloc a nombrosos cels rasos, disposats segons la particularitat de cada estança. La llar de foc té alhora un caràcter distributiu i estructural. Sostres crea interferències entre lògiques molt diverses per jugar amb la complexitat i amb les coincidències aleatòries, en un dispositiu geomètric que es basa en una interpretació molt directa del programa, però sense cap mena de prejudici formal.
 12. Campanyà House

  Josep Maria Sostres i Maluquer

  Campanyà House

  La casa se situa a una altitud de 1.400 metres, als afores de la petita localitat de Ventolà, en un terreny amb un fort pendent i amb vistes panoràmiques a 180 graus. Dos cossos principals, separats entre ells per un cos més petit que conté l’entrada, se situen a sobre d’una plataforma rebaixada. S’accedeix al nivell de la casa a través d’una escala exterior que articula tots dos cossos. El cos de llevant, de planta quadrada, allotja la zona diürna en un espai interior unitari, on la cuina no hi queda diferenciada. El cos de ponent, que allotja els dormitoris, s’avança respecte al primer i es recolza directament damunt la plataforma. Les cobertes, a un aiguavés, acaben d’emfasitzar la independència de cada cos i, juntament amb les obertures i els revestiments, reforcen la tensió entre tots dos volums. Sostres utilitza procediments propis de l’arquitectura moderna per recrear amb la màxima intensitat la vida domèstica a l’alta muntanya.

Archive

 • Perspectiva de la Casa Moratiel.

  Drawing

  Perspectiva de la Casa Moratiel.

  Arxiu Històric del COAC

 • Esbós de l'exterior de la Casa Iranzo.

  Drawing

  Esbós de l'exterior de la Casa Iranzo.

  Fons Josep Maria Sostres i Maluquer / Arxiu Històric del COAC

 • Esbossos de l'exterior de la Casa Iranzo.

  Drawing

  Esbossos de l'exterior de la Casa Iranzo.

  Fons Josep Maria Sostres i Maluquer / Arxiu Històric del COAC

 • Esbós de l'exterior dels Apartaments a Torredembarra.

  Drawing

  Esbós de l'exterior dels Apartaments a Torredembarra.

  Fons Josep Maria Sostres i Maluquer / Arxiu Històric del COAC

 • Perspectiva de l'exterior dels Apartaments a Torredembarra.

  Drawing

  Perspectiva de l'exterior dels Apartaments a Torredembarra.

  Fons Josep Maria Sostres i Maluquer / Arxiu Històric del COAC

 • Esbossos de l'exterior de la Casa Iranzo.

  Drawing

  Esbossos de l'exterior de la Casa Iranzo.

  Fons Josep Maria Sostres i Maluquer / Arxiu Històric del COAC

 • Perspectiva de l'exterior dels Apartaments a Torredembarra.

  Drawing

  Perspectiva de l'exterior dels Apartaments a Torredembarra.

  Arxiu Històric del COAC

 • Alçat de la façana de la Casa Iranzo.

  Drawing

  Alçat de la façana de la Casa Iranzo.

  Arxiu Històric del COAC

 • Alçat de la façana lateral de la Casa Iranzo.

  Drawing

  Alçat de la façana lateral de la Casa Iranzo.

  Arxiu Històric del COAC

 • Perspectiva de la piscina de la Casa Moratiel

  Drawing

  Perspectiva de la piscina de la Casa Moratiel

  Arxiu Històric del COAC

Bibliography

Societies