Intro

About

In this first stage, the catalogue focuses on the modern and contemporary architecture designed and built between 1832 –year of construction of the first industrial chimney in Barcelona that we establish as the beginning of modernity– until today.

The project is born to make the architecture more accessible both to professionals and to the citizens through a website that is going to be updated and extended. Contemporary works of greater general interest will be incorporated, always with a necessary historical perspective, while gradually adding works from our past, with the ambitious objective of understanding a greater documented period.

The collection feeds from multiple sources, mainly from the generosity of architectural and photographic studios, as well as the large amount of excellent historical and reference editorial projects, such as architectural guides, magazines, monographs and other publications. It also takes into consideration all the reference sources from the various branches and associated entities with the COAC and other collaborating entities related to the architectural and design fields, in its maximum spectrum.

Special mention should be made of the incorporation of vast documentation from the COAC Historical Archive which, thanks to its documental richness, provides a large amount of valuable –and in some cases unpublished– graphic documentation.

The rigour and criteria for selection of the works has been stablished by a Documental Commission, formed by the COAC’s Culture Spokesperson, the director of the COAC Historical Archive, the directors of the COAC Digital Archive, and professionals and other external experts from all the territorial sections that look after to offer a transversal view of the current and past architectural landscape around the territory.

The determination of this project is to become the largest digital collection about Catalan architecture; a key tool of exemplar information and documentation about architecture, which turns into a local and international referent, for the way to explain and show the architectural heritage of a territory.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directors arquitecturacatalana.cat

credits

About us

Project by:

Created by:

Directors:

2019-2023 Aureli Mora i Omar Ornaque

Documental Commission:

2019-2023 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

External Collaborators:

2019-2023 Lluis Andreu Sergi Ballester Helena Cepeda Inès Martinel Maria Jesús Quintero

With the support of:

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

Collaborating Entities:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

 

Arxiu Mas

 

Basílica de la Sagrada Família

 

Museu del Disseny de Barcelona

 

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Design & Development:

edittio Nubilum
Suggestions

Suggestion box

Request the image

We kindly invite you to help us improve the dissemination of Catalan architecture through this space. Here you can propose works and provide or amend information on authors, photographers and their work, along with adding comments. The Documentary Commission will analyze all data. Please do only fill in the fields you deem necessary to add or amend the information.

The Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya is one of the most important documentation centers in Europe, which houses the professional collections of more than 180 architects whose work is fundamental to understanding the history of Catalan architecture. By filling this form, you can request digital copies of the documents for which the Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya manages the exploitation of the author's rights, as well as those in the public domain. Once the application has been made, the Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya will send you an approximate budget, which varies in terms of each use and purpose.

Image requested:

* If the memory has known authorship or rights, cite them in the field above 'Comments' .

Remove * If the photographs has known authorship or rights, cite them in the field above 'Comments'.
You can attach up to 5 files of up to 10 MB each.

How to get there

In Pictures

Memory

L’edifici ICTA-ICP situat al campus de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) és un centre de recerca en ciències ambientals i paleontologia. Coherentment amb els seus camps d’investigació, els usuaris de l’edifici van apostar per donar una resposta ambiciosa als reptes de sostenibilitat. L’edifici, un volum aïllat de cinc plantes de 40x40m i dos soterranis, allotja el següents usos. En planta baixa: vestíbul, bar, aules i administració; en les 3 plantes següents, despatxos i laboratoris; a la coberta, hivernacles i zones de descans; al semisoterrani, aparcament i sales de màquines; i al soterrani, magatzems i la resta de laboratoris. Tant els despatxos com els laboratoris, són usos amb molta càrrega interna que tendeixen a ser calorosos. L’ICTA-ICP s’ha dissenyat per a treure’n profit a l’hivern i per a dissipar-la a l’estiu. Plantegem l’edifici com una infraestructura adaptable i flexible a possibles canvis d’us.

Source: Mostres d'arquitectura

L’edifici ICTA-ICP situat al campus de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) és un centre de recerca en ciències ambientals i paleontologia. Coherentment amb els seus camps d’investigació, els usuaris de l’edifici van apostar des d’un inici per un edifici preparat per a donar una resposta ambiciosa als reptes de la sostenibilitat.
L’edifici, un volum aïllat de cinc plantes de 40x40m2 cadascuna i dos soterranis, allotja el següents usos: en planta baixa, vestíbul, bar, aules, sales de reunió i l’administració; en les 3 plantes següents, despatxos i laboratoris; a la coberta, horts (hivernacles) i zones de descans; al semisoterrani, aparcament i sales de màquines; i al soterrani, magatzems i la resta de laboratoris.
Tant els despatxos com els laboratoris, són usos amb molta càrrega interna i per tant tendeixen a ser calorosos. L’ICTA-ICP s’ha dissenyat per a treure profit d’aquesta càrrega interna al hivern i per a dissipar-la a l’estiu. Plantegem l’edifici com una infraestructura adaptable, flexible a possibles canvis d’us, desenvolupant varies estratègies simultànies que es complementen:

. Estructura
S’ha escollit una estructura de formigó, de llarga vida útil i baix cost, amb molta inèrcia tèrmica, que col·labora directament en el confort passiu de l’edifici. S’ha optimitzat la quantitat de formigó distribuint la seva massa a favor del intercanvi tèrmic mitjançant lloses de formigó posttesades i alleugerides amb tubs a la part central per on hi circula l’aire. A la part superior i inferior s’activa la massa tèrmica del forjat amb sistemes radiants a partir d’energia geotèrmica.

. Pell
L’estructura de formigó està embolcallada i protegida per una pell exterior bioclimàtica de baix cost construïda a partir de sistemes industrialitzats d’hivernacle agrícola que, obrint-se i tancant-se automàticament, regulen la captació solar i la ventilació, aconseguint millorar la temperatura interior de manera totalment natural i garantint un confort base en els espais entremitjos i de circulació.

. Patis
Al mig de l’edifici, quatre patis verticals, amb escales que connecten puntualment els diferents nivells, garanteixen llum i ventilació a tots els espais de treball, reduint el consum de llum artificial i, per tant, baixant les càrregues internes. Aquests patis, així com tot l’espai entremig de l’edifici i la galeria perimetral allotja diverses espècies vegetals millorant el confort gràcies a l’ajust del gradient d’humitat.

. Soterranis
L’edifici també aprofita tot el contacte amb el terreny de les seves dues plantes soterrades per a pre-climatitzar les renovacions d’aire de l’edifici, tant mitjançant la cambra d’aire que generen les bigues pi de contenció, com amb la cambra d’aire del forjat sanitari.

. Caixes de fusta
A l’interior d’aquest clima millorat es disposen unes caixes de fusta ben aïllades, amb obertures de vidre practicables, que acaben de donar les condicions de confort als espais de treball. La disposició d’aquestes caixes canvia a cada planta ajustant-se a les necessitats dels usuaris, creant uns espais intersticials generosos i indeterminats que s’encadenen amb les circulacions i conformen espais de trobada i descans més informals.

. Clima i gestió
L’edifici s’ha dissenyat per a acollir tres tipus de climes associats a diferents intensitats d’ús:
Clima A: els espais intermedis que es climatitzen exclusivament a partir de sistemes passius i bioclimatisme; Clima B: els despatxos que combinen ventilacions naturals amb sistemes radiants semi-passius; i Clima C: els laboratoris i les aules que tenen un funcionament més hermètic i convencional. Cada tipus de clima té els seus sistemes associats. El comportament de l’edifici es monitoritza i controla mitjançant un sistema informàtic automatitzat que processa i gestiona un important conjunt de dades per a optimitzar el confort i el consum d’energia. El sistema s’ha programat per afavorir al màxim el comportament passiu i minimitzar l’ús d’energies no renovables. L’edifici reacciona i s’adapta constantment, obrint-se i tancant-se, activant-se i desactivant-se, aconseguint esgotar les possibilitats naturals que ens ofereix el medi. D'aquesta manera la percepció del confort és molt més autèntica, menys artificial de l’habitual.

. Materials
En l'elecció de materials s'ha optat per un material mineral de molta inèrcia tèrmica i de llarga vida útil per a l'estructura i materials de baix impacte ambiental per als tancaments secundaris, prioritzant l'ús de materials d'origen orgànic o reciclat y sistemes constructius en sec que siguin reversibles i, per tant, reutilitzables.

. Aigua
L’edifici treballa amb profunditat tot el cicle de l’aigua optimitzant la demanda i el consum a partir de la reutilització de les aigües pluvials, grises, grogues i negres.

Author: H ARQUITECTES

Authors

How to get there

On the Map

Constellation

Cronology (5)

 1. Premi AJAC (Associació de Joves Arquitectes de Catalunya)

  Award-Winner / Winner. Category: No Construït
 2. ICTA-ICP Research Centre of the UAB

  DataAE, H ARQUITECTES, Claudi Aguiló i Aran, Albert Domingo Ollé, David Lorente Ibáñez, Josep Ricart Ulldemolins, Xavier Ros Majó, Roger Tudó Galí

  ICTA-ICP Research Centre of the UAB

  L’edifici ICTA-ICP situat al campus de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) és un centre de recerca en ciències ambientals i paleontologia. Coherentment amb els seus camps d’investigació, els usuaris de l’edifici van apostar per donar una resposta ambiciosa als reptes de sostenibilitat. L’edifici, un volum aïllat de cinc plantes de 40x40m i dos soterranis, allotja el següents usos. En planta baixa: vestíbul, bar, aules i administració; en les 3 plantes següents, despatxos i laboratoris; a la coberta, hivernacles i zones de descans; al semisoterrani, aparcament i sales de màquines; i al soterrani, magatzems i la resta de laboratoris. Tant els despatxos com els laboratoris, són usos amb molta càrrega interna que tendeixen a ser calorosos. L’ICTA-ICP s’ha dissenyat per a treure’n profit a l’hivern i per a dissipar-la a l’estiu. Plantegem l’edifici com una infraestructura adaptable i flexible a possibles canvis d’us.
 3. FAD Award

  Finalist. Category: Architecture
 4. FAD Award

  Award-Winner / Winner (opinion). Category: Architecture
 5. Mostres d'Arquitectura (Vallès)

  Shortlisted