Intro

About

In this first stage, the catalogue focuses on the modern and contemporary architecture designed and built between 1832 –year of construction of the first industrial chimney in Barcelona that we establish as the beginning of modernity– until today.

The project is born to make the architecture more accessible both to professionals and to the citizens through a website that is going to be updated and extended. Contemporary works of greater general interest will be incorporated, always with a necessary historical perspective, while gradually adding works from our past, with the ambitious objective of understanding a greater documented period.

The collection feeds from multiple sources, mainly from the generosity of architectural and photographic studios, as well as the large amount of excellent historical and reference editorial projects, such as architectural guides, magazines, monographs and other publications. It also takes into consideration all the reference sources from the various branches and associated entities with the COAC and other collaborating entities related to the architectural and design fields, in its maximum spectrum.

Special mention should be made of the incorporation of vast documentation from the COAC Historical Archive which, thanks to its documental richness, provides a large amount of valuable –and in some cases unpublished– graphic documentation.

The rigour and criteria for selection of the works has been stablished by a Documental Commission, formed by the COAC’s Culture Spokesperson, the director of the COAC Historical Archive, the directors of the COAC Digital Archive, and professionals and other external experts from all the territorial sections that look after to offer a transversal view of the current and past architectural landscape around the territory.

The determination of this project is to become the largest digital collection about Catalan architecture; a key tool of exemplar information and documentation about architecture, which turns into a local and international referent, for the way to explain and show the architectural heritage of a territory.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directors arquitecturacatalana.cat

credits

About us

Project by:

Created by:

Directors:

2019-2023 Aureli Mora i Omar Ornaque

Documental Commission:

2019-2023 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

External Collaborators:

2019-2023 Lluis Andreu Sergi Ballester Helena Cepeda Inès Martinel Maria Jesús Quintero

With the support of:

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

Collaborating Entities:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

 

Arxiu Mas

 

Basílica de la Sagrada Família

 

Museu del Disseny de Barcelona

 

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Design & Development:

edittio Nubilum
Suggestions

Suggestion box

Request the image

We kindly invite you to help us improve the dissemination of Catalan architecture through this space. Here you can propose works and provide or amend information on authors, photographers and their work, along with adding comments. The Documentary Commission will analyze all data. Please do only fill in the fields you deem necessary to add or amend the information.

The Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya is one of the most important documentation centers in Europe, which houses the professional collections of more than 180 architects whose work is fundamental to understanding the history of Catalan architecture. By filling this form, you can request digital copies of the documents for which the Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya manages the exploitation of the author's rights, as well as those in the public domain. Once the application has been made, the Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya will send you an approximate budget, which varies in terms of each use and purpose.

Image requested:

* If the memory has known authorship or rights, cite them in the field above 'Comments' .

Remove * If the photographs has known authorship or rights, cite them in the field above 'Comments'.
You can attach up to 5 files of up to 10 MB each.

Memory

DATAAE és un estudi d’arquitectura i paisatge, fundat l’any 2000, que investiga per donar una resposta arquitectònica lluny de subjectivismes, basada en un treball cooperatiu per interpretar les demandes inicials i convertir-les en estratègies de projecte, per tal d’aconseguir una arquitectura necessària i adaptada a les condicions mediambientals.

Fundat el 2000 per Claudi Aguiló (arquitecte) i Albert Domingo (enginyer industrial). Han guanyat diversos concursos d'arquitectura i paisatge. Entre altres premis han obtingut el Premi FAD 2017 (“Ciutat i Paisatge”), el FAD d'Opinió 2007 i 2015, finalista FAD 2009 i 2013, Catalunya Construcció 2015, Archmarathon 2014, finalista Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2016 i 2013, AJAC 2012, Sacyr Innovación 2012, SAIE Awards 2011, selecció JAE 2008.

PRINCIPALS OBRES EXECUTADES:
Rehabilitació del parc de Joan Oliver a Badia del Vallès (2014-2016)
Rehabilitació de la Caserna de la Guàrdia Urbana a Nou Barris. Barcelona (2010-2016)
Urbanització del recinte històric de l’Hospital de Sant Pau, Barcelona (2012-2016)
Centre d’investigació ICTA-ICP. UAB, Cerdanyola del Vallès (2011-2014)
57 habitatges universitaris al campus de l’ETSAV, Sant Cugat del Vallès (2009-2011)
Arxiu comarcal i centre cívic a Mas Lluí. Sant Feliu de Llobregat (2006–2011)
31 habitatges HPO al Ps. Exposició. Barcelona (2005-2011)
Parc central a Sant Pere de Ribes (2006-2011)
Parc del Turó del Sastre. Montgat (2006-2008)

Works (9)

On the Map

Constellation

Cronology (14)

 1. AD House

  DataAE, Claudi Aguiló i Aran, Albert Domingo Ollé, Martí Sanz Ausàs

  AD House

  Es proposa una organització del programa centralitzant les dependències menys privades de la casa en la primera planta introduint un pati-terrassa ventilat, el qual permet orientar la sala d’estar a sud i al mateix temps il·luminar el pis inferior on se situen un aparcament exterior, un espai polivalent i els dormitoris. En planta segona, se situa el dormitori principal a manera de suite. Construcció: Estructura vertical d’acer amb unions soldades a taller i muntada i cargolada en obra, amb sostres de fusta amb bigues microlaminades i taulers contraxapats tipus Kerto. Tancament exterior ceràmic amb acabat arrebossat i pintat, amb una protecció de lamel·les de fusta ventilades en les cares exposades a la radiació solar directa. Les coberta no transitables són enjardinades amb plantes de baix manteniment i les transitables són amb lamel·les de fusta ventilades.
 2. Municipal Swimming Pools

  Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), DataAE, Claudi Aguiló i Aran, Claudi Aguiló Riu, Martí Sanz Ausàs

  Municipal Swimming Pools

  Donades les reduïdes dimensions del solar, l’objectiu principal del projecte és el disseny d’una construcció compacta, que redueixi la volumetria potencial de l’equipament de gran superfície i que englobi, en una única forma, la diversitat del programa (piscines lúdiques + piscina competició amb graderies + sales de fitness + vestidors + bar + zones d’estètica + administració). Paral•lelament i utilitzant sistemes constructius contemporanis, la pell exterior expressa, mitjançant una finestra repetida, la variabilitat del seu interior. El projecte deambula i es recrea entre la unicitat i la variabilitat.
 3. NA House

  DataAE, Claudi Aguiló i Aran, Martí Sanz Ausàs

  NA House

  l projecte adopta la tipologia urbana dominant en l’entorn immediat, la qual es caracteritza per situar-se pròxima al límit de parcel•la que dona al carrer i per esgotar l’amplada edificatòria per tal de compactar l’edificació i maximitzar el jardí posterior. D’aquesta manera, s’aprofita l’alçada en que es situa l’edificació per gaudir de les vistes de l’horitzó i per albergar en el jardí una piscina relacionada amb la vida més extrovertida dels seus habitants. Simultàniament, el projecte introdueix un pati en el cos edificat de dues alçades, el qual en planta baixa queda tancat en els seus quatre costats i en planta primera és una U oberta orientada al sud. Aquest pati opera de la següent manera: - Elimina la dicotomia casa-jardí, introduint un espai entremig que des-densifica l’espai interior i allarga la vivència de la casa. - Introdueix llum i ventilació en la part central de l’edificació. - Resol els problemes de privacitat creant un espai íntim i protegit de les mirades veïnes. - Permet semi-soterrar l’edificació ja que les façanes laterals de la casa poden ser cegues per contenir terres i per tant, seguir les rasants actuals i per evitar la necessitat d’obrir finestres cap a les façanes veïnes.
 4. FAD Award

  Finalist. Category: Architecture

  FAD Award

  AD House

 5. El Turó del Sastre Park

  DataAE, Claudi Aguiló i Aran, Martí Sanz Ausàs

  El Turó del Sastre Park

  El parc s’estructura mitjançant dos tipus de recorreguts: els responsables de la connectivitat directa entre la ciutat i el parc i els que ordenen els recorreguts a través del paisatge, enllaçant les diferents zones d’estar per arribar als punts més significatius. També es pot explicar la diversitat de recorreguts atenent a la diversitat de materials que els formen. Cada tipus de paviment correspon a un diferent recorregut amb una funció diferent dins el conjunt de la intervenció. Els recorreguts de connectivitat urbana es concreten amb materials d’origen mineral. Els recorreguts propis de la part alta del Parc del Turó del Sastre es defineixen amb materials d’origen vegetal.
 6. 57 University Housing Units at the ETSAV (UPC)

  DataAE, H ARQUITECTES, Claudi Aguiló i Aran, David Lorente Ibáñez, Josep Ricart Ulldemolins, Xavier Ros Majó, Roger Tudó Galí

  57 University Housing Units at the ETSAV (UPC)

  Els nous habitatges per a universitaris es troben a l’illa de l'Escola d'Arquitectura del Vallès. La proposta pretén mantenir l'equilibri entre edificis existents, espais exteriors i la nova residència d'estudiants. Consta de dos blocs de planta baixa i pis paral·lels al carrer, amb un gran atri central. El programa permet imaginar cohabitacions intenses entre els usuaris, tant a nivell individual, gràcies a la flexibilitat interior dels habitatges, com a nivell col·lectiu, gràcies a l’ús de l'atri com a espai d'esdeveniments socials. El projecte aposta per una construcció industrialitzada a través d'un únic mòdul d'habitatge prefabricat de formigó amb el mínim d’elements fixes. Tots els mòduls i acabats són desmuntables i reciclables, o reutilitzables. L'edifici es resol en dues plantes per aprofitar la topografia existent fent els accessos practicables sense necessitat d'ascensor i reduint superfícies de passarel·les i escales.
 7. Guàrdia Urbana Police Barracks

  DataAE, Claudi Aguiló i Aran, Xavier Vendrell i Sala

  Guàrdia Urbana Police Barracks

  The project consists of the refurbishment and extension of an existing barracks located in the old Mental Institute of the Holy Cross (1886-1910). Due to the heritage interest of the building, the project rehabilitates the space on the ground floor and proposes a programmatic extension through an underground building in the outer courtyard. Despite the burial, the old hexagonal autopsy room in the centre of the courtyard is preserved for heritage reasons. The underground reduces the visual impact that would involve a conventional programmatic extension occupying the space of the outer courtyard with a new building and gives the new square a condition of public space.
 8. ICTA-ICP Research Centre of the UAB

  DataAE, H ARQUITECTES, Claudi Aguiló i Aran, Albert Domingo Ollé, David Lorente Ibáñez, Josep Ricart Ulldemolins, Xavier Ros Majó, Roger Tudó Galí

  ICTA-ICP Research Centre of the UAB

  L’edifici ICTA-ICP situat al campus de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) és un centre de recerca en ciències ambientals i paleontologia. Coherentment amb els seus camps d’investigació, els usuaris de l’edifici van apostar per donar una resposta ambiciosa als reptes de sostenibilitat. L’edifici, un volum aïllat de cinc plantes de 40x40m i dos soterranis, allotja el següents usos. En planta baixa: vestíbul, bar, aules i administració; en les 3 plantes següents, despatxos i laboratoris; a la coberta, hivernacles i zones de descans; al semisoterrani, aparcament i sales de màquines; i al soterrani, magatzems i la resta de laboratoris. Tant els despatxos com els laboratoris, són usos amb molta càrrega interna que tendeixen a ser calorosos. L’ICTA-ICP s’ha dissenyat per a treure’n profit a l’hivern i per a dissipar-la a l’estiu. Plantegem l’edifici com una infraestructura adaptable i flexible a possibles canvis d’us.
 9. Rehabilitation of Joan Oliver Park

  DataAE, Claudi Aguiló i Aran, Albert Domingo Ollé, Xavier Vendrell i Sala

  Rehabilitation of Joan Oliver Park

  El projecte inclou la rehabilitació del parc de Joan Oliver i de dues zones annexes per millorar-ne la integració al municipi. La reforma del parc es compon de dos vessants i d’una esplanada central. El primer vessant té un pendent moderat i ha estat dissenyat com una zona de descans on es planta gespa. El segon vessant, a la banda oposada, es defineix com el de més pendent, on es proposen uns passos envoltats de plantes arbustives altes que recullen visualment l’espai central del parc respecte als cotxes del carrer.
 10. Remodelling of a Terraced House Laureà Miró

  DataAE, Claudi Aguiló i Aran

  Remodelling of a Terraced House Laureà Miró

  Es la rehabilitació d’una casa antiga i senzilla del centre històric de Sant Feliu de Llobregat que es basa en la conservació de la composició, la volumetria i l’estructura originals de la casa i en l'enderroc dels paraments interiors i de l'escala per a realitzar una nova distribució que s'adeqüi a les necessitats del propietari, una millora de la llum natural i de l’envolvent energètica de l’edifici La nova distribució es caracteritza per ser més diàfana i per estar realitzada amb divisòries de construcció lleugera.
 11. Mostres d'Arquitectura (Vallès)

  Shortlisted

  Mostres d'Arquitectura (Vallès)

  ICTA-ICP Research Centre of the UAB

 12. Mostres d'Arquitectura (Vallès)

  Shortlisted

  Mostres d'Arquitectura (Vallès)

  57 University Housing Units at the ETSAV (UPC)

 13. FAD Award

  Award-Winner / Winner. Category: City and Landscape

  FAD Award

  Rehabilitation of Joan Oliver Park

 14. Mostres d'Arquitectura (Barcelona)

  Award-Winner / Winner. Category: Intervencions Parcials. Inclou Intervencions Interiors i Exteriors, Efímeres o Permanents

  Mostres d'Arquitectura (Barcelona)

  Remodelling of a Terraced House Laureà Miró

Bibliography

Authors