Intro

About

In this first stage, the catalogue focuses on the modern and contemporary architecture designed and built between 1832 –year of construction of the first industrial chimney in Barcelona that we establish as the beginning of modernity– until today.

The project is born to make the architecture more accessible both to professionals and to the citizens through a website that is going to be updated and extended. Contemporary works of greater general interest will be incorporated, always with a necessary historical perspective, while gradually adding works from our past, with the ambitious objective of understanding a greater documented period.

The collection feeds from multiple sources, mainly from the generosity of architectural and photographic studios, as well as the large amount of excellent historical and reference editorial projects, such as architectural guides, magazines, monographs and other publications. It also takes into consideration all the reference sources from the various branches and associated entities with the COAC and other collaborating entities related to the architectural and design fields, in its maximum spectrum.

Special mention should be made of the incorporation of vast documentation from the COAC Historical Archive which, thanks to its documental richness, provides a large amount of valuable –and in some cases unpublished– graphic documentation.

The rigour and criteria for selection of the works has been stablished by a Documental Commission, formed by the COAC’s Culture Spokesperson, the director of the COAC Historical Archive, the directors of the COAC Digital Archive, and professionals and other external experts from all the territorial sections that look after to offer a transversal view of the current and past architectural landscape around the territory.

The determination of this project is to become the largest digital collection about Catalan architecture; a key tool of exemplar information and documentation about architecture, which turns into a local and international referent, for the way to explain and show the architectural heritage of a territory.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directors arquitecturacatalana.cat

credits

About us

Project by:

Created by:

Directors:

2019-2023 Aureli Mora i Omar Ornaque

Documental Commission:

2019-2023 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

External Collaborators:

2019-2023 Lluis Andreu Sergi Ballester Helena Cepeda Maria Jesús Quintero

With the support of:

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

Collaborating Entities:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

 

Arxiu Mas

 

Basílica de la Sagrada Família

 

Museu del Disseny de Barcelona

 

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Design & Development:

edittio Nubilum
Suggestions

Suggestion box

Request the image

We kindly invite you to help us improve the dissemination of Catalan architecture through this space. Here you can propose works and provide or amend information on authors, photographers and their work, along with adding comments. The Documentary Commission will analyze all data. Please do only fill in the fields you deem necessary to add or amend the information.

The Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya is one of the most important documentation centers in Europe, which houses the professional collections of more than 180 architects whose work is fundamental to understanding the history of Catalan architecture. By filling this form, you can request digital copies of the documents for which the Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya manages the exploitation of the author's rights, as well as those in the public domain. Once the application has been made, the Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya will send you an approximate budget, which varies in terms of each use and purpose.

Image requested:

* If the memory has known authorship or rights, cite them in the field above 'Comments' .

Remove * If the photographs has known authorship or rights, cite them in the field above 'Comments'.
You can attach up to 5 files of up to 10 MB each.

How to get there

In Pictures

Memory

El projecte es desenvolupa a l’interior del conjunt escolar de la Maquinista, una instal·lació de molt utilitzada al barri de la Barceloneta. S’ha portat a terme la cobertura i adequació de la pista esportiva existent, la millora de l’edifici de vestidors i la modificació i segregació dels accessos als diferents centres docents i a la instal·lació esportiva. S’ha traslladat l’accés a un nou espai públic d’entrada que incorpora i posa en relleu els vestigis de maquinària industrial de l’antiga factoria La Maquinista Terrestre y Marítima, antiga fàbrica de material ferroviari datada de finals del S. XIX. D’aquesta manera, la xemeneia i el pont-grua, que fins ara es trobaven a l’interior de les instal·lacions passen a formar part de l’espai públic. A l’interior de la instal·lació esportiva es pot veure un antic dipòsit recuperat del subsòl durant les feines de fonamentació de l’obra.

El projecte contempla la millora dels accessos al conjunt escolar de la Maquinista, l’adequació de l’edifici de vestidors i la cobertura de la pista. Per això s’ha creat un nou accés amb un sistema de compartimentació a base de tanques i un espai d’entrada ón trobem la caseta del vigilant i el vestíbul d’accés a vestidors.

El nucli de l’actuació però, és la cobertura de la pista esportiva existent i la seva adaptació a la normativa esportiva actual:
S’han ampliat les dimensions de la pista esportiva existent a cobrir fins a assolir les dimensions d’una pista poliesportiva (PP2 segons normes Nide 2005 i pista doble poliesportiva POL2 segons Consell Catàla de l’Esport) de 44x22 mts. i s’ha modificat el pendent de la pista fins a un 2% per adequar-lo a normativa. Finalment s’ha dimensionat la nova pista segons les mides exigides per Consell Català de l’Esport, per a un pavelló doble poliesportiu PAV-2 (44x23 mts.), per tal de possibilitar un futur projecte de tancament de la pista.

El sistema de cobertura de la pista és a base de pòrtics de fusta laminada, incloent la biga d’ànima plena i els pilars. Els pilars de l’estructura principal són de 24x40, mentre que els pilars de l’estructura secundària són de 15x30. La formació de la coberta es fa amb sistema RIPPA de Finnforest, format per conjunt de corretges de fusta microlaminada, taulell superior i acabat superior amb làmina impermeable de PVC. L’estabilitat de l’estructura es confia en el pòrtics extrems que tenen un disseny diferent als tipus. El sistema de cobertura previst en el projecte complirà amb la normativa exigida per a un tipus de coberta lleugera i exterior.

La cobertura de la pista poliesportiva, el porxo que la uneix amb els vestidors i la caseta de control i accés, es fa amb un forjat prefabricat amb biguetes de fusta microlaminada i tauler d’aglomerat, sistema Rippa de Finnforest.

En el cas dels lluernaris de la pista, aquest forjat esta recobert per la part inferior amb un altre tauler d’aglomerat, de manera que es deixa una superfície llisa reflectora de la llum. Aquests tenen una inclinació de 45º en previsió d’una futura ubicació de plaques fotovoltàiques a la coberta de l’edifici situades sobre els 3 lluernaris amb fixacions sobre la coberta de planxa, ocupant una superfície aproximada de 270 m2. Es preveu un espai per a l’escomesa a l’armari d’instal·lacions de l’accés al recinte.

El pendent de la coberta es del 2% i ve donat per la pròpia estructura dels pòrtics principals, portant l’aigua cap als canalons de xapa galvanitzada situats en el costats llargs. Hi ha un baixant d’acer galvanitzat per cada pòrtic, recolzat en el pilar intermedi.
La caseta d’accés es resol amb un segon tauler d’aglomerat col·locat sobre rastrells, que forma el pendent per que totes les vores siguin horitzontals.

La impermeabilització es fa amb làmina de PVC-P reforçada amb mallat de poliester, tipus alkorPLAN F 35276, de 1,5 mm. de gruix, col·locada sobre geotextil, i soldada sobre planxa colaminada de la mateixa casa en tots els bordes.
L’aspecte visible d’aquesta solució ve donat per l’utiltzació de diferents colors per cada una de les bandes d’impermeabilització aprofitant tota la gama de grisos dels colors estàndard de fabricació. Per ressaltar l’efecte es col·locaran perfils extruïts de PVC a sobre de les juntes, en el sentit del pendent. Aquest acabat també el trobarem als porxo d’entrada i accés a la pista.
D’aquesta manera, l’edifici compta amb una cinquena façana horitzontal per als edificis veïns propers.

Author: Jordi Parcerisas Vázquez, Gemma Ferré i Pueyo

Authors

How to get there

On the Map

Constellation