Intro

Sobre el proyecto

En esta primera etapa, el catálogo se focaliza en la arquitectura moderna y contemporánea proyectada y construida entre el 1832 –año de edificación de la primera chimenea industrial de Barcelona que establecemos como el inicio de la modernidad– hasta la actualidad.

El proyecto nace con el objetivo de hacer más accesible la arquitectura tanto a los profesionales como al conjunto de la ciudadanía por medio de una web que se irá actualizando y ampliando mediante la incorporación de las obras contemporáneas de mayor interés general, siempre con una necesaria perspectiva histórica suficiente, a la vez que añadiendo gradualmente obras de nuestro pasado, con el ambicioso objetivo de comprender un mayor período documental.

El fondo se nutre de múltiples fuentes, principalmente de la generosidad de estudios de arquitectura y fotografía, a la vez que de gran cantidad de excelentes proyectos editoriales históricos y de referencia, como guías de arquitectura, revistas, monografías y otras publicaciones. Asimismo, tiene en consideración todas las fuentes de referencia de las diversas ramas y entidades asociadas al COAC y de otras entidades colaboradoras vinculadas con los ámbitos de la arquitectura y el diseño, en su máximo espectro.

Cabe mencionar especialmente la incorporación de vasta documentación procedente del Archivo Histórico del COAC que, gracias a su riqueza documental, aporta gran cantidad de valiosa –y en algunos casos inédita– documentación gráfica.

El rigor y el criterio de la selección de las obras incorporadas se establece por medio de una Comisión Documental, formada por el Vocal de Cultura del COAC, el director del Archivo Histórico del COAC, los directores del Archivo Digital del COAC y profesionales y otros expertos externos de todas las Demarcaciones que velan por ofrecer una visión transversal del panorama arquitectónico presente y pasado alrededor del territorio.

La voluntad de este proyecto es la de devenir el fondo digital más extenso sobre arquitectura catalana; una herramienta clave de información y documentación arquitectónica ejemplar que se convierta en un referente no solo local, sino internacional, en la forma de explicar y mostrar el patrimonio arquitectónico de un territorio.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directores del Archivo Digital del COAC

credits

Quiénes somos

Colegio de Arquitectos de Cataluña:

Àrea de Cultura

Directores:

2019-2020 Aureli Mora i Omar Ornaque

Comisión Documental:

2019-2020 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

Colaboradores Externos:

2019-2020 Lluis Andreu Sergi Ballester Maria Jesús Quintero

Entidades Colaboradoras:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

Diseño y Programación:

Nubilum Edittio

En Imágenes

 • Clotet, Paricio & Associats

Obras

Sobre el Mapa

Constelación

Cronología

 1. Sede del Banco de España

  Clotet, Paricio & Associats, Lluís Clotet i Ballús, Ignacio Paricio i Ansuategui

  Sede del Banco de España

  Grans camions arribaven periòdicament des de la central al garatge subterrani connectat amb la caixa forta i d'allí els diners es traslladaven amb muntacàrregues a uns petits garatges a la planta superior des d'on es distribuïa amb furgonetes als diferents bancs locals. Unes petites oficines completaven un programa que generava molt poca activitat urbana i unes estrictes mesures de seguretat exigien que l'edifici estigués totalment aïllat de les edificacions veïnes. El seu emplaçament més adequat hagués estat en un descampat i al costat d'un accés d'autopista. Paradoxalment el solar escollit es trobava en una de les zones de més activitat de l'eixample gironí, formava part d'una illa en edificació tancada i just en un punt singular on el gir de la Gran Via feia que es convertís inevitablement en un important final de perspectiva en el qual destacaven una enorme mitgera i unes descuidats darreres a l'espera que l'illa completés el seu volum previst i les amagués. D'altra banda, davant el solar i a l'altre costat de la Gran Via, estava prevista l'obertura de la gran Plaça de la Constitució i conseqüentment el nou edifici tornava a ser protagonista des d'un altre punt de vista. Un parell de delicades i petites edificacions contigües acabaven de completar un paisatge heterogeni i desordenat, al qual no semblava que un edifici baix i discret li pogués donar resposta adequada. El projecte va proposar augmentar artificialment el volum estrictament necessari que el programa demandava per tal de disposar de material suficient com per manipular-lo i fer front a tots els temes urbans. Un semicilindre amb el seu eix centrat en la prolongació visual de la Gran Via acollia un sobredimensionat pati d'operacions i s'adossava pel seu pla axial a un cos prismàtic de menor altura que seguia les directrius dels carrers secundaris i contenia garatges, oficines i arxius . Una part del semicilindre continuava per sobre del prisma mentre es podia veure des de la Gran Via i una planta d'instal·lacions a la coberta ajudava a augmentar encara més el volum final. Tant la tanca desmesuradament alta i massissa que va envoltar el banc, com el petit local que casava amb els elegants edificis veïns, volien camuflar la seva condició d'edifici aïllat i mantenir les alineacions de l'illa en un intent de no interrompre la definició volumètrica dels carrers . Tota la construcció estava plantejada amb murs portants d'obra de fàbrica per les mateixes raons de durabilitat i economia en el manteniment esgrimides en altres obres construïdes en aquells anys i l'opció escollida es va posar clarament de manifest tant en la configuració dels alçats com en les traces de les plantes.
 2. Biblioteca de la UPF en el Depósito de las Aguas del Parque de la Ciutadella

  Clotet, Paricio & Associats, Lluís Clotet i Ballús, Ignacio Paricio i Ansuategui

  Biblioteca de la UPF en el Depósito de las Aguas del Parque de la Ciutadella

  El dipòsit que va aixecar Josep Fontseré el 1874 reuneix les virtuts de la bona construcció, de la facilitat per adaptar-se a usos canviants i de la capacitat per entendre i millorar el lloc on està situat. Un magnífic exemple de bona arquitectura. L'edifici estava en perfectes condicions físiques després que es fes servir com a pavelló a la Fira Internacional de 1888 i posteriorment acollís un centre hospitalari, un magatzem municipal, un plató cinematogràfic i es convertís també en punt important de descans de nombroses aus migratòries. El projecte va proposar enderrocar totes les divisions interiors, la part central del forjat intermedi, i obrir cinc lluernaris al centre geomètric de la coberta que van equilibrar la llum perimetral i van establir una relació visual i calidoscòpica entre l'interior i el terrat. Per qüestions de seguretat, a la gran massa d'aigua que s'havia previst emmagatzemar mai se li va permetre arribar a la vora superior del dipòsit i la nova proposta la va substituir per una fina làmina situada al capdamunt. Va millorar així l'antiga imatge de l'estany permanentment mig buit i es va resoldre el problema de les càrregues verticals, accions sísmiques i estanquitat en disminuir el pes i formar una càmera intermèdia de seguretat entre el fons del nou vas i el de l'antic. Pel que fa a l'interior, dues elaborades peces prefabricades de formigó, una com a forjat i una altra com suport, van organitzar uns altells discontinus a tres metres d'alçada sobre el terra de la sala. Tractats com mobles dins l'enorme espai, van augmentar la superfície d'ús, van contenir totes les voluminoses instal·lacions que l'edifici necessitava i van donar lloc a una gran diversitat d'espais de lectura, des d'uns de molt recollits i casolans a d'altres amb visions més àmplies i alçades espectaculars . Si exceptuem les noves claraboies, tot, inclòs el nou estany, es va superposar delicadament sobrel'edifici sense ferir-lo. Tot podia desmantellar-se perquè aparegués de nou el suport original intacte. La recerca de l'expressió formal d'aquesta estratègia va guiar el projecte en tots els seus aspectes. De nou un exercici de reflexió sobre la relació entre arquitectura i decoració.
 3. Nave Logística para Simon

  Clotet, Paricio & Associats, Lluís Clotet i Ballús, Ignacio Paricio i Ansuategui

  Nave Logística para Simon

  El almacén automatizado era en realidad un gran contenedor que debía soportar un flujo constante e intenso de entradas y salidas de mercancías. Una primera zona de manipulación y control se trató como antesala del gran espacio lleno de estanterías entre las que se movía un sofisticado robot que accedía a cualquier punto del espacio. La gran nave de 100 m de longitud se cubrió con unas cerchas metálicas de 46,5 m de luz situadas a 15m de altura. Se apoyaban en cada uno de sus extremos sobre un capitel de hormigón, a modo de zapata de 1,2 x 6 m en planta, que repartía su carga sobre un pilar rectangular ahuecado construido con fábrica de bloque de 20 cm de espesor. La yuxtaposición por testa de estas piezas, individualizadas por la caligrafía de los bajantes, formó los dos grandes muros de las fachadas laterales. Mediante un ligero cambio de textura de los bloques se diferenció en los muros un zócalo de tres metros de altura que se prolongó hacia la zona de entrada, definió el patio de carga y descarga de camiones, el aparcamiento de coches de los empleados y abrazó también una pequeña construcción dedicada a oficinas y servicios que se situó de manera que no interfiriera la accesibilidad a la nave. Los extremos de cualquier opción estructural unidireccional son, por su propia naturaleza, de características muy diferentes a los tramos longitudinales. El proyecto optó por evidenciarlo y trató los dos testeros como cerramientos ligeros muy parecidos a la cubierta. El quiebro que se producía en el plano vertical al seguir la inclinación dada por los capiteles se aprovechó para colocar dos grandes tragaluces que bañaban homogéneamente los fondos interiores de la nave.
 4. Premio FAD

  Galardonado / Premiado. Categoría: Edificios de nueva planta de uso privado

  Premio FAD

  Nave Logística para Simon

  Clotet, Paricio & Associats, Lluís Clotet i Ballús, Ignacio Paricio i Ansuategui

 5. Viviendas Villa Olímpica

  Clotet, Paricio & Associats, Lluís Clotet i Ballús, Ignacio Paricio i Ansuategui

  Viviendas Villa Olímpica

  El conjunt es va emmarcar dins de el Pla d'Ordenació Urbana de la façana a l mar de la Vila Olímpica de Barcelona, que fixava rígidament volumetria, tipus de coberta, pòrtic adossat i maó vist. La preocupació del projecte es va centrar en donar la màxima llibertat d'ús a l'espai destinat a cada habitatge. Els pilars plans de formigó embeguts en el gruix de la façana, les instal·lacions ordenades i els buits a l'exterior iguals i equidistants es van dissenyar per facilitar els canvis futurs, inevitables i imprevisibles.
 6. Central Telefónica y Teleporte

  Clotet, Paricio & Associats, Lluís Clotet i Ballús, Ignacio Paricio i Ansuategui

  Central Telefónica y Teleporte

  El programa inicial d'aquest projecte descrivia un conjunt edificat que havia d'albergar les instal·lacions de tractament i recepció de senyals de satèl·lit, una central de telefònica i els locals de gestió i venda d'aquests serveis. Aquestes funcions s'agrupaven en les dues construccions principals: un edifici representatiu amb despatxos i una sala d'exposicions amb un petit bar; i un edifici tècnic que és el teleport pròpiament dit. Al programa apareixien també un control de seguretat i uns locals per a instal·lacions convencionals. De tot això només s'ha construït l'edifici tècnic i els d'instal·lacions i control. A l'edifici tècnic, la importància de la xarxa de connexions i la seva freqüent modificació deguda a les innovacions tecnològiques van portar finalment a una planta quadrada totalment envoltada per un passadís perimetral d'accessos i servei. Per completar l'eficàcia d'aquest passadís i la flexibilitat de les connexions s'han col·locat nombrosos conductes verticals que permeten el pas directe de les instal·lacions des de la planta baixa a totes les altres, inclosa la de coberta. Una certa homogeneïtat en els locals que formen l'edifici, el marge de les superfícies i la seguretat amb què s'ha de tractar un programa evolutiu van dur a resoldre la planta amb una trama ortogonal. En cadascun dels seus nusos se situa un pilar circular de formigó, i els envans es col·loquen sempre dins de les línies d'aquesta retícula. Es tracta, doncs, d'una estructura porticada perfectament isòtropa, en la qual els tancaments es subordinen totalment a l'organització de l'entramat. Els problemes constructius i de disseny es concentren, com sempre, a les vores. Per suportar el passadís, els pilars perimetrals es deformen, acartelándose a partir de certa altura per sostenir unes lloses prefabricades situades a l'altura del fals sostre dels locals interiors. L'edifici tècnic està envoltat per un tancament lleuger format per una fusteria d'alumini totalment de vidre i practicable, que acompanya els passadissos perimetrals en les dues plantes superiors i, a través d'ells, proporciona llum i vistes als locals de treball. Aquest tancament s'interromp en totes les cantonades de l'edifici.
 7. Premio FAD

  Galardonado / Premiado. Categoría: Edificios de nueva planta de uso público

  Premio FAD

  Sede del Banco de España

  Clotet, Paricio & Associats, Lluís Clotet i Ballús, Ignacio Paricio i Ansuategui

 8. Piscina Municipal Llefià

  Clotet, Paricio & Associats, Lluís Clotet i Ballús, Ignacio Paricio i Ansuategui

  Piscina Municipal Llefià

  El solar donde debía levantarse el equipamiento era un retal sobrante de un campo de fútbol vecino y el barrio un muestrario de heterogéneas construcciones navegando desorientadas en un caos atravesado por vías de circulación. El proyecto puede considerarse como un ejercicio de manipulación de un modelo académico establecido con la finalidad deponer un mínimo de orden a un en- torno desestructurado. El edificio acabó configurándose en un volumen que sólo se entiende desde la preocupación por la definición de los vacíos circundantes y de la puesta en relieve de la entrada a la zona deportiva próxima.
 9. Casa Salvans

  Clotet, Paricio & Associats, Lluís Clotet i Ballús, Ignacio Paricio i Ansuategui

  Casa Salvans

  La casa Salvans se construyó en un magnífico huerto rodeado por un muro de piedra que a veces aguantaba las tierras exteriores, otras veces las propias sobre las vecinas y en la zona más alta giraba sobre sí mismo y se convertía en aljibe. En el único punto donde coincidían los desniveles exteriores con el plano horizontal interior estaba situada la puerta de acceso que se conservó en el proyecto. Todo el recinto había quedado rodeado por el crecimiento paulatino del pueblo y el nuevo edificio quería contribuir a dar continuidad a los planos de fachada de las casas entre medianeras vecinas y que definían con tanta precisión el vacío de las calles. Incomprensiblemente las ordenanzas obligaban a levantar un edificio aislado y el proyecto pretendió superar esta contradicción.
 10. Intervenciones en el Mercado de la Boqueria

  Clotet, Paricio & Associats, Lluís Clotet i Ballús, Ignacio Paricio i Ansuategui

 11. Geriátrico Municipal Centre Fòrum

  Clotet, Paricio & Associats, Lluís Clotet i Ballús, Ignacio Paricio i Ansuategui

  Geriátrico Municipal Centre Fòrum

  Al solar de 13.818 m2 estava previst construir un gran edifici d'oficines de 34.538 m2 i un geriàtric municipal de 12.000 m2. El lloc rebia les influències de les traces de l'Fòrum, de la quadrícula de Cerdà, de la Diagonal i de l'antiga carretera de sortida a França, i les edificacions que l'envoltaven tenien altures i caràcters molt diferents. El projecte va voler entrellaçar i donar continuïtat a totes aquestes diversitats. La resposta va ser un volum fragmentat de planta trencada que buscava de tant en tant aquelles arestes verticals que asseguressin la continuïtat visual dels carrers perimetrals i conformés una plaça interior que recollís els carrerons del nou barri d'habitatges de baixa alçada que s'havia de construir al solar veí. També en alçada estava atent al que succeïa al voltant i oscil·lava des dels 100m a la zona més pròxima a l'esplanada del Fòrum fins als 15m quan s'apropava als habitatges veïns. El projecte se sentia proper a una certa tradició exemplar d'altres torres barcelonines que renunciaven a ser exemptes per emergir en canvi d'una massa edificada respectuosa amb les altures i les alineacions de la ciutat propera, sempre amb el propòsit de garantir la seva continuïtat i evitar que el recorregut de vianants quedés interromput per incòmodes buits descontrolats. L'edifici alt tenia una façana formada per una fulla interior vidriada i per una altra exterior metàl·lica que feia de protector solar. No sempre aquestes dues pells eren paral·leles i properes, l'exterior estava atenta a la lògica urbana i la interior a la de l'edifici mateix.
 12. Viviendas Diagonal Mar

  Clotet, Paricio & Associats, Lluís Clotet i Ballús, Ignacio Paricio i Ansuategui

  Viviendas Diagonal Mar

  El planeamiento respondía a un modelo de ciudad radicalmente distinto al de una ciudad mediterránea y el proyecto no encontró ningún resquicio por donde cambiar sus propósitos. El plan había fijado una edificabilidad de 32 940 m2 a repartir entre tres edificios perfectamente defi- nidos en sus ocupaciones máximas, en sus alturas obligatorias y en su posición en planta. El proyecto se concentró en optimizar la habitabilidad en aquel marco tan rígido e intocable. En las dos torres se aprovechó la máxima ocupación permitida porque facilitaba la organización de distintos tamaños y distribuciones de las viviendas y se renunció claramente a la obsesión compositiva por la esbeltez como si de un valor indiscutible se tratara. Las dos llegaron a la altura máxima obligatoria y el exceso de edificabilidad que hubiera resultado si todas las plantas hubieran sido iguales a las bajas se redujo y ajustó mediante unas extracciones al volumen general. Unas extracciones que iban aumentan- do a medida que ganaban altura y que se realizaron en zonas que daban a norte, en zonas sin vistas al mar o bien en las aristas más próximas entre los edificios. En las torres y en cada núcleo de escaleras y ascensores se definió una serie de bandas que los en- volvían totalmente en la torre grande y solamente en tres de sus caras en la pequeña. De estas bandas la más cercana era el pasillo de acceso a las viviendas. La siguiente, de 50 cm de espesor, la ocupaban pilares e instalaciones. En la banda más ancha de 8 m de grosor se distribuyeron las viviendas sin ningún elemento vertical fijo y con una total libertad para decidir tamaños y distribuciones. Le seguía otra de 50 cm ocupada otra vez por instalaciones, pilares y los cerramientos acristalados de suelo a techo que la separaban de las terrazas corridas de 3 m en voladizo. Por sus dimensiones y por la protección al sol, al viento, al vacío y a las miradas ajenas que le proporcionaban unas persianas correderas de lamas orientables de aluminio, se convirtieron en una estancia más de la vivienda, en un nuevo elemento de comunicación entre todas sus piezas, en un generoso espacio intermedio entre interior y exterior y de tan- ta tradición mediterránea. Y todo esto gracias a unas ordenanzas sensatas que no penalizaban las terrazas con pérdidas de edificabilidad. En aquellas caras que surgieron de las extracciones practicadas al volumen general y en las que no podían construirse terrazas, se utilizaron sin embargo los mismos elementos compositivos que en el resto de las fachadas. Voladizos, barandillas y persianas estaban también allí presentes aunque con otras medidas y relaciones con el fin de que el edificio no tuviera un delante y un detrás. Las fachadas del edificio bajo se trataron con los mismos recursos que las de las torres, buscando que los tres edificios al superponerse se confundieran y se percibieran como una masa única, informe y cambiante.
 13. Sede del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes en Les Roquetes

  Clotet, Paricio & Associats, Lluís Clotet i Ballús, Ignacio Paricio i Ansuategui

  Sede del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes en Les Roquetes

  L'Ajuntament de la ciutat va promoure una operació ambiciosa de revitalització del barri de Roquetes mitjançant la construcció d'unes noves oficines municipals i d'uns habitatges protegits. Amb aquest material volia revitalitzar l'activitat a la zona i donar continuïtat a dos teixits urbans diferents i confrontants, un en pendent i autoconstruït durant els anys seixanta, i un altre en pla i format per un eixample més recent i amb un altre tipus de promoció immobiliària que li donava una escala diferent. El projecte va apostar per la creació d'una plaça generosa que va quedar definida per una edificació contínua que l'abraçava i que contenia tot el programa requerit. Situada sobre un terreny amb molta pendent va buscar l'horitzontalitat, va aconseguir evitar les rampes d'accés a l'aparcament subterrani que sempre trenquen el pla generant zones indefinides i tenebroses i es van plantar el màxim nombre de plàtans possibles. L'edifici de l'Ajuntament va estar molt atent a les nombroses virtuts que tenien les autoconstrucció cions veïnes, especialment a la seva extraordinària riquesa en les transicions entre exterior i interior basades normalment en seqüències en què abundaven patis, terrasses, pèrgoles, arbres o plantes. Tot això va influir en diferents temes i especialment en la manera d'entrar, que es va plantejar a través d'un pati mig amagat, protegit per un gran arbre i tractat com un generós vestíbul des del qual es podia accedir a qualsevol dependència interior. El seu aspecte general, des dels seus gestos en planta perquè fos vist des de dos carrers principals que penetraven en els teixits adjacents fins al tractament de la seva volumetria trossejada en unes zones o tractada amb més èmfasi en unes altres, va néixer de la voluntat de donar la màxima continuïtat als dos teixits i de presidir i donar sentit a la plaça.
 14. Viviendas Les Roquetes

  Clotet, Paricio & Associats, Lluís Clotet i Ballús, Ignacio Paricio i Ansuategui

  Viviendas Les Roquetes

  Las viviendas que completaban el perímetro afrontaron cómo dar uso a las cubiertas, normalmente grandes superficies inútiles que acaban en el más absoluto abandono. Se redactaron unas ordenanzas que sin incrementar la edificabilidad fijada aumentaban en una planta la altura permitida, de manera que se pudieron organizar unos volúmenes en los que cada planta era más pequeña que la inferior, dando lugar a la aparición de unas generosas terrazas descubiertas en la mayoría de las viviendas. Aquella cubierta perdida se fragmentó a distintos niveles y se convirtió en una serie de espacios útiles y generosos al no contar como superficie construida. Y desde un punto de vista formal la escala resultante de los nuevos edificios casó mejor con la de los edificios vecinos. Los sistemas constructivos, materiales, colores, zócalos, carpinterías, barandillas... fueron los mis- mos tanto en las viviendas protegidas como en el edificio del Ayuntamiento. Sólo la volumetría y los huecos que daban respuesta a los grandes espacios interiores distinguían la casa de todos de las casas de cada uno.
 15. Reforma de la Sala de Actos y Polivalente del ITEC

  Clotet, Paricio & Associats, Lluís Clotet i Ballús, Ignacio Paricio i Ansuategui

 16. Premio FAD

  Galardonado / Premiado. Categoría: Interiorismo

  Premio FAD

  Reforma de la Sala de Actos y Polivalente del ITEC

  Clotet, Paricio & Associats, Lluís Clotet i Ballús, Ignacio Paricio i Ansuategui

 17. Premio FAD

  Finalista. Categoría: Arquitectura

  Premio FAD

  Sede del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes en Les Roquetes

  Clotet, Paricio & Associats, Lluís Clotet i Ballús, Ignacio Paricio i Ansuategui

 18. Fundación Alícia

  Clotet, Paricio & Associats, Lluís Clotet i Ballús, Ignacio Paricio i Ansuategui

  Fundación Alícia

 19. Casa Simon

  Clotet, Paricio & Associats, Lluís Clotet i Ballús, Ignacio Paricio i Ansuategui

  Casa Simon

  La vivienda estaba situada en una urbanización de los años cuarenta del siglo pasado y rodeada por una atmósfera general de una calidad poco frecuente, pero con los mismos problemas de arranque que tuvieron que hacer frente la casa Penina, la casa Almirall o la casa Rognoni. A diferencia de lo planteado en aquellos casos en que se ignoraron las obligadas bandas perimetrales para cederlas a lo público o se les adjudicaron usos secundarios, aquí la vivienda se apoderó decidida- mente de ellas, integrándolas a la edificación, cualificándolas y concediéndoles un papel protagonista en el resultado final de la obra. Una valla de madera, de la máxima opacidad y altura permitidas por las ordenanzas resiguió todo el perímetro del solar y también prolongó al exterior las divisiones de la casa. Así se transformaron aque- llas bandas absurdas en una serie de patios, cada uno de ellos asociado a una dependencia interior, y para que la mutua integración fuera la más completa posible se decidió que las fachadas fueran absolutamente acristaladas. Todos los vidrios disponían de un visillo y una cortina opaca enrollables para controlar la luz a voluntad y unas generosas pérgolas horizontales a base de lamas móviles garantizaron la protección solar en aquellas orientaciones que era necesaria. Unos lucernarios verticales a norte iluminaban las depen- dencias interiores. La edificación tenía una forma prismática de 32,4 x 8 m en planta y 3,5 m en altura. La losa de la cubierta se apoyaba, como en el proyecto contemporáneo de la Fundación Alícia, sobre unos perfiles metálicos de 7 x 7 cm colocados en su perímetro cada 1,2 m y una caja adosada de hormigón en la entrada se encargó de absorber los esfuerzos horizontales. Un subterráneo del mismo tamaño de la casa y un generoso falso techo resolvían las instalaciones. De esta manera se consiguió una planta totalmente libre, fácilmente modificable, en un intento de que incluso tratándose de un edificio unifamiliar, la propuesta no fuera una respuesta cerrada a un programa determinado sino que diera todas las facilidades para acoger inimaginables actividades en el futuro. Todas las divisorias interiores al llegar a fachada disponían de una puerta, de manera que en momen- tos determinados toda la casa podía usarse como un espacio único que se percibía entonces como un biombo ligero de madera situado dentro de un prisma de vidrio al que no tocaba.
 20. Premio FAD

  Finalista. Categoría: Arquitectura

  Premio FAD

  Viviendas Diagonal Mar

  Clotet, Paricio & Associats, Lluís Clotet i Ballús, Ignacio Paricio i Ansuategui

 21. Showroom y Oficinas Simon Lighting

  Clotet, Paricio & Associats, Lluís Clotet i Ballús, Ignacio Paricio i Ansuategui

  Showroom y Oficinas Simon Lighting

 22. Premio FAD

  Finalista. Categoría: Arquitectura

  Premio FAD

  Fundación Alícia

  Clotet, Paricio & Associats, Lluís Clotet i Ballús, Ignacio Paricio i Ansuategui

 23. Premio Década

  Galardonado / Premiado

  Premio Década

  Biblioteca de la UPF en el Depósito de las Aguas del Parque de la Ciutadella

  Clotet, Paricio & Associats, Lluís Clotet i Ballús, Ignacio Paricio i Ansuategui

Archivo

 • Perspectiva exterior dels Habitatges Vila Olímpica

  Dibujo

  Perspectiva exterior dels Habitatges Vila Olímpica

  Fons Clotet, Tusquets, Paricio / Arxiu Històric del COAC

 • Secció del Banc d'Espanya.

  Dibujo

  Secció del Banc d'Espanya.

  Arxiu Històric del COAC

Bibliografía

Autores