Intro

Sobre el proyecto

En esta primera etapa, el catálogo se focaliza en la arquitectura moderna y contemporánea proyectada y construida entre el 1832 –año de edificación de la primera chimenea industrial de Barcelona que establecemos como el inicio de la modernidad– hasta la actualidad.

El proyecto nace con el objetivo de hacer más accesible la arquitectura tanto a los profesionales como al conjunto de la ciudadanía por medio de una web que se irá actualizando y ampliando mediante la incorporación de las obras contemporáneas de mayor interés general, siempre con una necesaria perspectiva histórica suficiente, a la vez que añadiendo gradualmente obras de nuestro pasado, con el ambicioso objetivo de comprender un mayor período documental.

El fondo se nutre de múltiples fuentes, principalmente de la generosidad de estudios de arquitectura y fotografía, a la vez que de gran cantidad de excelentes proyectos editoriales históricos y de referencia, como guías de arquitectura, revistas, monografías y otras publicaciones. Asimismo, tiene en consideración todas las fuentes de referencia de las diversas ramas y entidades asociadas al COAC y de otras entidades colaboradoras vinculadas con los ámbitos de la arquitectura y el diseño, en su máximo espectro.

Cabe mencionar especialmente la incorporación de vasta documentación procedente del Archivo Histórico del COAC que, gracias a su riqueza documental, aporta gran cantidad de valiosa –y en algunos casos inédita– documentación gráfica.

El rigor y el criterio de la selección de las obras incorporadas se establece por medio de una Comisión Documental, formada por el Vocal de Cultura del COAC, el director del Archivo Histórico del COAC, los directores del Archivo Digital del COAC y profesionales y otros expertos externos de todas las Demarcaciones que velan por ofrecer una visión transversal del panorama arquitectónico presente y pasado alrededor del territorio.

La voluntad de este proyecto es la de devenir el fondo digital más extenso sobre arquitectura catalana; una herramienta clave de información y documentación arquitectónica ejemplar que se convierta en un referente no solo local, sino internacional, en la forma de explicar y mostrar el patrimonio arquitectónico de un territorio.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directores arquitecturacatalana.cat

credits

Quiénes somos

Proyecto de:

Impulsado por:

Directores:

2019-2024 Aureli Mora i Omar Ornaque

Comisión Documental:

2019-2024 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

Colaboradores Externos:

2019-2024 Lluis Andreu Sergi Ballester Helena Cepeda Inès Martinel Maria Jesús Quintero

Con el soporte de:

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

Entidades Colaboradoras:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

 

Arxiu Mas

 

Basílica de la Sagrada Família

 

Museu del Disseny de Barcelona

 

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Diseño y Programación:

edittio Nubilum
Sugerencias

Buzón de sugerencias

Solicita la imagen

Te invitamos a ayudarnos a mejorar la difusión de la arquitectura catalana mediante este espacio, donde podrás proponernos obras, aportar o enmendar información sobre obras, autores y fotógrafos, además de hacernos todos aquellos comentarios que consideres. Los datos serán analizados por la Comisión Documental. Rellena sólo aquellos campos que consideres oportunos para añadir o subsanar información.

El Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya es uno de los centros de documentación más importantes de Europa, que custodia los fondos profesionales de más de 180 arquitectos, cuya obra es fundamental para comprender la historia de la arquitectura catalana. Mediante este formulario, podras solicitar copias digitales de los documentos de los que el Arxiu Històric del COAC gestiona los derechos de explotación de los autores, además de aquellos que se encuentren en dominio público. Una vez realizada la solicitud, el Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya te hará llegar una estimación del presupuesto, variable en cada casuística de uso y finalidad.

Detalle:

* Si la memoria tiene autoría o derechos conocidos, puede citarlos en el campo anterior 'Comentarios' .

Eliminar * Si las fotografías tienen autoría o derechos conocidos, puede citarlos en el campo anterior 'Comentarios'.
Puedes adjuntar hasta 5 archivos de 10 MB cada uno como máximo.

Memoria

Conxita Balcells Blesa (Barcelona, 1962), arquitecta i paisatgista, titulada a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona el 1990, de la qual n’és professora des de 1993, combinant la seva trajectòria professional amb la docència. També ha participat en conferències i exposicions d’àmbit nacional i internacional.

Ha dedicat la seva trajectòria professional a la redacció i la construcció de projectes, majoritàriament en l'àmbit públic. Els espais de formació (guarderies, escoles, edificis universitaris) i l'habitatge social han estat els projectes més elaborats al seu estudi. Les seves obres cerquen un apropament al sentit de l’arquitectura entesa com un bé patrimonial que enriqueix la nostra societat i dialoga amb el lloc.

Els seus projectes integren des de l'inici criteris de sostenibilitat ambiental, que inclouen la utilització de materials sostenibles i de mesures d’eficiència ecològica que garanteixen els mínims impactes i consums energètics, tant en el procés constructiu com durant el seu cicle de vida.

L’evolució de la seva trajectòria professional l’ha portat a treballar en els últims anys en múltiples projectes d'àmbits diferents. Aquests inclouen habitatges, edificacions escolars, universitàries, de l'àmbit sanitari, judicial i altres equipaments municipals, així com tot un seguit de projectes d'urbanització.

Els seus treballs han estat reconeguts per la professió i la societat civil. Així ho constaten els premis i mencions obtingudes en les diverses convocatòries dels Premis FAD, Biennals d'Arquitectura, Premis Europeus, etc. La seva obra ha estat extensament difosa en publicacions especialitzades i exposada en diferents ciutats (Barcelona, Girona, Londres, Boston, Sant Lluís ...)

Obras (10)

Sobre el Mapa

Premiadas
Catalogadas
Desaparecidas
Todas las obras

Constelación

Cronología (18)

 1. Escuela Sant Serni d'Arfa

  Conxita Balcells i Blesa

  Escuela Sant Serni d'Arfa

  El Centre d’educació Infantil i Primària Sant Serni d’Arfa està pensada com una escola unitària, que es basa en l’ensenyament d’un únic mestre pels diferents ci¬cles escolars. Per aquest motiu ha estat projectat amb una nova tipologia d’escola. Un cop entesos els diferents requeriments funcionals del nen necessaris per la seva activitat, que la Direcció General de Centres Docents va elaborar molt meticulosament, quedava per resoldre la manera com el mestre podria dur a terme correctament la seva tasca. La proposta, encara que pugui semblar contradictòria, es va iniciar pensant en el mestre. L’escola es va projectar per a ser oberta, flexible i alhora controlable. La posició del mestre ha de permetre controlar tot el que suc¬ceeix a l’escola tant si els alumnes es troben repartits en les diverses aules com si passa momentàniament una estona amb un d’ells. El moviment del terra, així com els plecs de la coberta, marquen clarament l’àmbit de cada activitat. Des de l’accés, un es¬pai obert acompanya les dependències del professor. Ens endinsarem a l’escola pel que podríem anomenar un passadís sense tancament interior, per a trobar, per una banda, les plataformes d’informàtica, plàstica i biblioteca, i per altra, el pati. Al final del petit recorregut i encarant-s’hi, trobem l’aula. El solar és una era que forma un suau pendent orientat a nord i es troba al final del poble. Arribant des del nucli antic hi accedim per l’últim carreró. Els “darreres” de les últimes cases del poble ens insinuen la presència d’un possible nou carrer que podria donar continuïtat a la trama del poble. Es tracta d’un carrer amb unes edificacions que es tanquen sobre elles mateixes i la seva era i que busquen la bona orientació. La tipologia estructural escollida és la llosa massissa de for¬migó sobre suports també de formigó. L’acabat de la coberta és de coure. Els tancaments verticals són de fusta i formigó vist.
 2. Viviendas Ronda de Dalt

  Conxita Balcells i Blesa, Manuel Brullet i Tenas

  Viviendas Ronda de Dalt

  El edificio, que forma parte del plano de bordes de las rondas, se sitúa en un solar triangular y de fuerte pendiente en el encuentro del Paseo de la Vall d'Hebrón con la Avenida del Hospital Militar. Los principales condicionantes considerados en el proyecto son la orientación de las viviendas, la topografía natural del solar y el modelo de implantación presente en este tramo de la Ronda de Dalt, así como la optimización del aprovechamiento de los recursos energéticos naturales, tanto lumínicos como climáticos. Estos argumentos determinan la posición del edificio en el solar, que se coloca perpendicular a la Ronda ocupando todo el frente de la parcela, obteniendo así una gran superficie de fachada orientada estrictamente a sur y liberando el máximo espacio en planta en el lado norte para separarse de la gasolinera. Las viviendas, de dos y tres habitaciones, se estructuran diferenciando claramente la zona de noche y la zona de día. Las de tres habitaciones, se colocan en los extremos del bloque, con la zona de día formada por el comedor-sala de estar y la galería sobre la fachada sur y los dormitorios situados en la fachada norte. Las de dos habitaciones se encuentran en la parte central del bloque y tienen tanto la zona de día como la de noche ubicadas sobre la fachada sur. Las fachadas Norte, Este, y Oeste son muy macizas, para aislar acústicamente las viviendas del ruido de las calles y dotarlas de mucha inercia térmica, mientras que la fachada sur se constituye como una galería que actúa de captador solar selectivo, formada por una piel exterior de lamas de madera y una piel interior tratada con aperturas puntuales. El núcleo de comunicaciones verticales se construye con obra vista y se desplaza en planta ligeramente, fragmentando el bloque, para ensanchar los rellanos y también para abastecerlos de mayor iluminación natural.
 3. Premio FAD

  Finalista. Categoría: Arquitectura
  Viviendas Ronda de Dalt

 4. Cementerio Municipal de La Llagosta

  Conxita Balcells i Blesa, Santiago Vives i Sanfeliu

  Cementerio Municipal de La Llagosta

  El nuevo cementerio municipal de la Llagosta se ha proyectado como un equipamiento público en el marco general del futuro parque fluvial del río Besós. El proyecto da al cementerio una capacidad de 401 nichos y 110 columbarios, a la que se llegaría una vez construidas las dos fases previstas. Debido a la proximidad del nivel freático se ha descartado la construcción de tumbas y panteones enterrados. En la primera fase -que ocupa una superficie de 1.174 m2- se han construido 201 nichos y 56 columbarios, una capilla ecuménica, una sala de autopsias, servicios anexos y aparcamientos, y también se han fijado las pautas de su futuro crecimiento. El recinto se organiza a partir de una serie de pequeños patios de nichos, que se disponen a lo largo de dos principales ejes. Esta serie de patios podríamos decir que dibujan una alfombra. La capilla, la morgue, etc. quedan intercalados en la sucesión de patios y cuentan con su propio ambiente recogido. Esta organización del espacio proporciona al recinto una escala humana, lejos de cualquier retórica monumental, y permite la fragmentación del conjunto en pequeños ambientes, definidos por los muros y la vegetación, detrás de los cuales los nichos quedan recogidos en espacios íntimos y diferenciados. De entre este dibujo de muros y patios, sólo sobresale el volumen geométrico de la cubierta de la capilla, que fija una clara referencia en un entorno muy desdibujado. El recinto se ha completado con la plantación de pinos y vid virgen, en los patios de nichos; mimosas y laureles en los patios de la capilla; cipreses en el camino de acceso; y, en torno al recinto, se ha delimitado un espacio mediante la plantación de largas hileras de chopos lombardos.
 5. Escuela Palau

  Conxita Balcells i Blesa, Santiago Vives i Sanfeliu

  Escuela Palau

  A partir de la función pedagógica y social de la edificación escolar, proponemos que la implantación de este nuevo centro ayude a vertebrar el entorno en el que se encuentra, actualmente poco configurado desde un punto de vista urbano. El hecho de optar por un edificio de una sola planta permite organizar la vida escolar a través de un eje central -que da acceso a todas las dependencias- lo que actúa al mismo tiempo de zona de tráfico y de encuentro, con una clara vocación de ser utilizado, en su caso, con fines pedagógicos. La solución que presentamos propone un sistema modular de aulas y espacios de servicios, que da flexibilidad en sus usos. Los patios quedan determinados por la misma disposición de las aulas, consiguiendo un conjunto articulado y de marcada personalidad. El acceso independiente a las pistas deportivas y al gimnasio (que puede ser utilizado de forma polivalente), situados en un extremo del recinto escolar, permite que pueda ser utilizado fuera del horario escolar y, tal vez, relacionado con el futuro complejo polideportivo que se prevé construir en Palau de Plegamans. Este planteamiento, junto con la elección de materiales para la construcción (hormigón, obra vista, aluminio...), optimiza su mantenimiento, tanto en lo que se refiere a limpieza como al envejecimiento natural de las construcciones. También creemos que el exterior debe ser tratado con la vegetación autóctona del Vallès.
 6. Premio FAD

  Finalista. Categoría: Arquitectura
  Cementerio Municipal de La Llagosta

 7. Aulari Politècnica 3 de la UdG

  Manuel Arguijo i Vila, Conxita Balcells i Blesa, Santiago Vives i Sanfeliu

  Aulari Politècnica 3 de la UdG

  En una franja d’ocupació no prevista originalment, les conveniències programàtiques dels espais politècnics s’expandeixen en una relació problemàtica amb un vial perimetral i amb els nivells dels edificis principals (P-1 i P-2). El projecte s’encaixa en aquests condicionants amb modèstia i pulcritud; s’ordena amb un eix ampli i ben dimensionat, d’accessos extrems que el vinculen amb aquells nivells; excava uns patis que qualifiquen la llum i l’ambient serè de l’aulari inferior, i delinea un cos llarg de despatxos que emergeix rítmic i seriat per damunt de la coberta, finalment una cinquena façana del conjunt.
 8. 51 Viviendas Sociales para Jóvenes Ali Bei

  Conxita Balcells Associats, Conxita Balcells i Blesa

  51 Viviendas Sociales para Jóvenes Ali Bei

  La propuesta pretende seguir el modelo de otras intervenciones en el Eixample, donde edificios de equipamientos se configuran como una excepción en la regularidad de la trama Cerdà. Responder a la singularidad, evidenciada por su tamaño, las variaciones topográficas de la isla y la densidad del entorno construido, y respetar la trama Cerdà, han sido los objetivos fundamentales. La propuesta consiste en dos piezas, una dispuesta siguiendo la parcela en el sentido de la Calle Ali Bei y la otra gira 90 grados, con la fachada principal mirando hacia el campo de fútbol.
 9. Centro de Servicios Sociales Prosperitat

  Conxita Balcells Associats, Conxita Balcells i Blesa

  Centro de Servicios Sociales Prosperitat

  Los elementos esenciales para la definición de la propuesta surgen del esmerado estudio del programa y de la actividad, que requieren un alto grado de privacidad, a pesar de estar enfrentado a un espacio público. El volumen construido ocupa el solar entero. El edificio tiene una altura variable: en la calle Enric Casanovas la altura máxima es de 14,30 m y en la calle Pablo Iglesias de 14,15 m. La propuesta consiste en un volumen cubierto con una piel ventilada y microperforada, que ofrece un buen comportamiento climático, garantizando la privacidad desde el exterior. Todas las aberturas están protegidas y aparecen como sombras chinas desde la calle, a la vez que crean un gradiente de luz confortable en su interior. La doble piel se adapta y moldea en las diferentes fachadas.
 10. Mostres d'Arquitectura (Barcelona)

  Seleccionado. Categoría: Edificis d’Ús No Residencial de Promoció Pública
  Centro de Servicios Sociales Prosperitat

 11. Mostres d'Arquitectura (Barcelona)

  Seleccionado. Categoría: Edificis d’Ús Residencial de Promoció Pública
  51 Viviendas Sociales para Jóvenes Ali Bei

 12. Centre de Serveis Socials, Casal de Barri i Ludocteca de Can Travi

  Conxita Balcells Associats, Conxita Balcells i Blesa

 13. Viviendas en los Terrenos de la Estación de França

  Conxita Balcells Associats, Conxita Balcells i Blesa

  Viviendas en los Terrenos de la Estación de França

  El objeto del proyecto es la construcción de 150 viviendas de protección oficial, con un local comercial, y dos plantas enterradas destinadas a aparcamiento, situadas en la calle Doctor Aiguader de Barcelona. La propuesta da respuesta a la alta densidad del programa funcional, al tiempo que adapta y retranquea en altura su volumetría, entendiendo su entorno inmediato y su singularidad (confluencia de la Ronda Litoral con el barrio del Born, la estación de Francia y la Barceloneta al otro lado de la Ronda). Se disponen las viviendas según la mejor orientación reconociendo la sombra que provoca el gran volumen del edificio vecino. Se trata de un único volumen edificado con 2 patios centrales donde las fachadas Norte, Sur y Este recorren el perímetro del solar mientras que la fachada Oeste toma la dirección de los bloques de la Barceloneta. El edificio se organiza a partir de dos núcleos con una tipología de vivienda en la que se diferencia la parte de día y noche, así como una franja de servicios que se dispone paralela al corredor de acceso.
 14. Mostres d'Arquitectura (Barcelona)

  Seleccionado. Categoría: Edificis amb Ús Residencial. Inclou Edificis d'Habitatges Plurifamiliars de Promoció Pública o Privada
  Viviendas en los Terrenos de la Estación de França

 15. Urbanización del Entorno del Baluard del Migdia

  Conxita Balcells i Blesa, Lola Domènech i Oliva

  Urbanización del Entorno del Baluard del Migdia

  Este proyecto plantea dos objetivos fundamentales, por un lado, recuperar e integrar los espacios urbanos del entorno de la Estación de Francia y del antiguo Baluard del Migdia y, por otro, conectar dos barrios céntricos, históricamente desconectados en este punto: el barrio de la Ribera y el barrio de la Barceloneta. Los nuevos espacios públicos, al pie de los edificios construidos en los últimos años, albergarán un programa funcional de estancia y paseo y pondrán en valor el patrimonio arquitectónico de la ciudad con la recuperación del antiguo Baluard del Migdia. La existencia de las estructuras arqueológicas del antiguo Baluard del Migdia (siglo XVI), la Muralla de Mar y la Contraescarpa de principios del siglo XVIII, configuran un nuevo escenario urbano. El proyecto recoge y resuelve el entorno del antiguo Baluarte, creando un balcón mirador y una rampa de acceso restringido para visitas puntuales. Los hallazgos arqueológicos han permitido averiguar que el mar llegaba hasta este punto en el siglo III y que era apto para la navegación hasta el siglo XV, época en la que se construyó una escollera. La tierra ganó terreno al mar y en esta zona se construyó el Baluard del Migdia y la fortificación marítima entre los siglos XVI y XIX. La actuación realizada recupera el conjunto arqueológico del antiguo frente marítimo, mostrando el nivel inferior del foso original entre murallas y generando al mismo tiempo un espacio urbano perimetral de la cota superior que permite visualizar este contexto patrimonial. El ámbito que limita con la antigua Estación de Francia, ocupado hasta entonces por una zona de aparcamiento, se transforma en un espacio público peatonal, abierto y accesible, que permite ahora conectar con el barrio de la Barceloneta y que incorpora una extensa zona de estancia bajo un nuevo arbolado de floración blanca.
 16. Coberta Verda al Edifici Fòrum

  Conxita Balcells Associats, Conxita Balcells i Blesa

 17. Mostres d'Arquitectura (Barcelona)

  Seleccionado. Categoría: Intervencions Paisatgístiques i Ordenació d’Espais Urbans
  Urbanización del Entorno del Baluard del Migdia

Bibliografía (17)

Sociedades

Bústia suggeriments

Et convidem a ajudar-nos a millorar la difusió de l'arquitectura catalana mitjançant aquest espai, on podràs proposar-nos obres, aportar o esmenar informació sobre obres, autors i fotògrafs, a més de fer-nos tots aquells comentaris que consideris.