Intro

About

In this first stage, the catalogue focuses on the modern and contemporary architecture designed and built between 1832 –year of construction of the first industrial chimney in Barcelona that we establish as the beginning of modernity– until today.

The project is born to make the architecture more accessible both to professionals and to the citizens through a website that is going to be updated and extended. Contemporary works of greater general interest will be incorporated, always with a necessary historical perspective, while gradually adding works from our past, with the ambitious objective of understanding a greater documented period.

The collection feeds from multiple sources, mainly from the generosity of architectural and photographic studios, as well as the large amount of excellent historical and reference editorial projects, such as architectural guides, magazines, monographs and other publications. It also takes into consideration all the reference sources from the various branches and associated entities with the COAC and other collaborating entities related to the architectural and design fields, in its maximum spectrum.

Special mention should be made of the incorporation of vast documentation from the COAC Historical Archive which, thanks to its documental richness, provides a large amount of valuable –and in some cases unpublished– graphic documentation.

The rigour and criteria for selection of the works has been stablished by a Documental Commission, formed by the COAC’s Culture Spokesperson, the director of the COAC Historical Archive, the directors of the COAC Digital Archive, and professionals and other external experts from all the territorial sections that look after to offer a transversal view of the current and past architectural landscape around the territory.

The determination of this project is to become the largest digital collection about Catalan architecture; a key tool of exemplar information and documentation about architecture, which turns into a local and international referent, for the way to explain and show the architectural heritage of a territory.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directors arquitecturacatalana.cat

credits

About us

Architects' Association of Catalonia:

Àrea de Cultura

Directors:

2019-2022 Aureli Mora i Omar Ornaque

Documental Commission:

2019-2022 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

External Collaborators:

2019-2022 Lluis Andreu Sergi Ballester Maria Jesús Quintero

With the support of:

Generalitat de Catalunya Departament de Cultura

Collaborating Entities:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

Design & Development:

Nubilum Edittio
Suggestions

Suggestion box

Request the image

We kindly invite you to help us improve the dissemination of Catalan architecture through this space. Here you can propose works and provide or amend information on authors, photographers and their work, along with adding comments. The Documentary Commission will analyze all data. Please do only fill in the fields you deem necessary to add or amend the information.

The Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya is one of the most important documentation centers in Europe, which houses the professional collections of more than 180 architects whose work is fundamental to understanding the history of Catalan architecture. By filling this form, you can request digital copies of the documents for which the Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya manages the exploitation of the author's rights, as well as those in the public domain.

Image requested:

* If the memory has known authorship or rights, cite them in the field above 'Comments' .

* If the photographs has known authorship or rights, cite them in the field above 'Comments'.
You can attach up to 5 files of up to 10 MB each.

How to get there

In Pictures

 • Polígon Montbau

 • Polígon Montbau

 • Polígon Montbau

 • Polígon Montbau

 • Polígon Montbau

 • Polígon Montbau

Memory

El barri de Montbau, situat a la falda del Tibidabo, al costat de Passeig de la Vall d'Hebron, té una superfície total aproximada de 31 Ha. La part avui construïda, o en curs molt avançat de construcció, constitueix sobre dues unitats residencials bàsiques. Estan también pràcticament acabats el jardí i el parc de barri. Actualment està en construcció un grup d'unes 70 habitatges unifamiliars a la part més alta del vessant, grup que no inclourem en el present anàlisi perquè està en fase molt poc avançada i, per tant, sense dades massa concretes. L'arquitecte d'aquest grup és Joan Bosch. Qui són els autors de Montbau? Heus aquí un primer problema concret que pot conduir-nos a consideracions generals. Per exigències de programació, el Patronat Municipal de l'Habitatge va decidir encarregar amb la urgència de molt poques setmanes el Pla Parcial d'aquest polígon als arquitectes Guillermo Giráldez, Pedro López i Xavier Subías. Amb quin criteri es van escollir aquests arquitectes? Segurament per simples raons de proximitat, de relació administrativa, per insuficiència circumstancial de la pròpia plantilla tècnica, etc. Però hi havia la preocupació d'escollir un bon equip precisament per a un dels projectes de més envergadura que llavors es gestaven? ¿Si més n,o hi va haver la consciència de que, casualment i per raons de comoditat burocràtica, havia caigut en les mans d'un bon equip, llavors amb una prometedora empenta juvenil? * el Pla Parcial original va ser alterat, tant en la seva primera fase, lleugerament, com en la segona, amb un canvi d'equip redactor i de disposició urbanística que el van modificar substancialment.

Author: Oriol Bohigas i Guardiola

El barrio de Montbau forma parte de una nueva etapa de actuación urbanística del Patronato Municipal de la Vivienda (PMV) en la que se propone crear núcleos urbanos completos perfectamente diferenciados del resto del tejido urbano, en lugar de construir edificios aislados de una manera dispersa como había hecho hasta entonces. Esto obligó a actuar en terrenos de gran superficie que sólo se encontraban en los límites de Barcelona. Otro cambio importante respecto a anteriores actuaciones es la apuesta clara por la arquitectura moderna. El proyecto de Montbau resuelve la entrega de la ciudad con la montaña con edificios aislados y segregación de la circulación peatonal de la rodada. Coincidiendo con las fechas de realización del proyecto, en 1957 se organizó en Alemania un congreso de técnicos municipales en el que participaron algunos miembros del PMV, que viajaron a Francfort, Colonia, Bonn y Berlín, y visitaron la Interbau y otras zonas de reconstrucción. Uno de los elementos diferenciadores respecto a las anteriores actuaciones del PMV y de otros promotores públicos es la dotación de equipamientos sociales y la voluntad de crear un barrio de cierta complejidad que reflejase la diversidad social, lo que implicó la construcción de un programa variado de viviendas de 2, 3, 4 y 5 habitaciones agrupadas en torres, bloques y viviendas unifamiliares. Los espacios públicos y colectivos también responden a ese deseo. El proyecto inicial fue redactado por los arquitectos Xavier Subías, Pedro López Iñigo y Guillem Giráldez, que siguieron los postulados de los CIAM. Sin embargo, la segunda fase fue modificada en 1962 por un grupo heterogéneo de arquitectos que doblaron la densidad de viviendas y definieron una trama urbana más cerrada, con plazas rectangulares limitadas por bloques en L. Este grupo de arquitectos estaba formado por el Manel Baldrich, Bonet Castellana, López Iñigo y Soteras. El conjunto de viviendas unifamiliares de la parte más alta fue proyectado por Joan Bosch. En 1963 y después de que Le Corbusier, ya muy mayor, rechazara el encargo, se celebró un concurso para construir la iglesia de Montbau que ganaron los arquitectos Vayreda y Montguió. Según el arquitecto Fernando Marzá, el impacto que produjeron las ideas de Bonet Castellana en el arquitecto Oriol Bohigas al plantear esta segunda trama más densa y cerrada de espacio urbano sería el punto de inflexión que le llevaría a proponer un nuevo urbanismo más compacto que el de los CIAM.

Author: Xavier Llobet i Ribeiro

Source: DOCOMOMO Ibérico

L’any 1957, quan s’aprova el planejament de la primera unitat residencial bàsica del barri de Montbau, la població de Barcelona era de 1.466.937 habitants, però només 7 anys abans el padró municipal la xifrava en 1.280.179. Aquestes cotes de creixement mai vistes abans requerien, per part de l’ajuntament, respostes contundents a la demanda i ubicació de tota aquesta població. Des del 1927 és el Patronat Municipal de l’Habitatge l’encarregat d’impulsar, construir i gestionar el parc públic d'habitatge de la ciutat, així que sembla lògic que fos aquest organisme l’encarregat de fer front a aquest nou i urgent requeriment. Cal afegir que també al voltant d’aquestes dates sorgeix l’ anomenat Congrés Internacional d’Arquitectura Moderna, més conegut per les seves sigles CIAM, fundat a Suïssa i liderat per Le Corbusier. És aquest un lloc de trobada i debat sobre punts tan rellevants com la tècnica moderna i les seves conseqüències, l’estandardització, l’economia, l’urbanisme, l’educació de la joventut o l’arquitectura i l’estat. Una de les seves proclames concloïa que els problemes als quals s’enfrontaven les ciutats es podien resoldre mitjançant la segregació funcional i la distribució de la població en blocs alts d’apartaments en intervals extensament espaiats. La construcció del polígon d’habitatges Montbau queda emmarcada dins d’aquest context, local i internacional i n’és un reflex. És doncs escaient reconèixer aquesta intervenció dins del seu context històric junt amb les moltes contradiccions, la multiplicitat d’autors i un cert anacronisme cultural en el que es va desenvolupar. Planificat en dues etapes bàsiques, la primera (SO) va ser redactada per Giráldez, López-Iñigo i Subías i aprovada al 1957. La segona (NE) aprovada al 1962 va ser redactada per Baldrich, Bonet, López i Soteras. Posteriorment, el 1964 s’aprova la construcció de cases unifamiliars, per l’arquitecte Agustí Bosch. El centre parroquial i l’església són les construccions que es varen concloure més tard, al 1975. Es va convocar un concurs que va tenir com a guanyador el projecte de Monguió i Vayreda. Pel que fa a la planificació, i encara que ara la ciutat no es plantejaria des d’aquest punt de vista de barri aïllat, perfectament limitat i diferenciat de la resta del teixit urbà, en aquell moment podia semblar lògic adoptar un criteri de replegament cap a zones lliures, més econòmiques i de tramitació administrativa més fàcil. Des d’aquest punt de vista podríem dir que aquesta distribució precisa de blocs, torres i habitatges unifamiliars amb àmplies places, una “faixa comercial” a les plantes baixes i diferents equipaments, edificada a les faldes del Tibidabo, es presenta com un exemple representatiu de l’urbanisme barceloní de la postguerra. Però justament per això encara agafa més valor la seva modernitat i aposta important per la dotació d’equipaments socials i per la recreació ex-novo d’un barri amb una rica complexitat i diversitat social. El projecte va representar una alineació amb l’arquitectura internacional d’avantguarda i l’actualitat ens mostra una bona referència experimental per a futures actuacions en barris de nova creació.

Author: Janice Moret

Authors

How to get there

On the Map

Constellation

Audiovisual

 • “Montbau, 1958-1964. Entre Arquitectura i Harmonia” Converses [29.04.2021]

  1:12:55

  “Montbau, 1958-1964. Entre Arquitectura i Harmonia” Converses [29.04.2021]

Bibliography

Related Works

Set Polígon Montbau